Menu

Indkaldelse 2024

 1. marts 2024

INDKALDELSE TIL HIK'S GENERALFORSAMLING

Torsdag den 11. april 2024 kl. 19.30

i HIK’s restaurant

Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

HIK indkalder herved, jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9, til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

Dagsorden:

 Valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. Årsregnskabet 2023 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
 3. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2024
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)
  • Indstillet til valg af HIK Tennis – Michael Hjalsted
  • Indstillet til valg af HIK Håndbold – Peter Munch Andersen
  • Indstillet til valg af HIK Fodbold – Søren Brøchner Mortensen
 5. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.
  • Hovedbestyrelsen foreslår Søren Brøchner Mortensen
 6. Valg af revisor (jf. § 14)
  • Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO.
 7. Orientering om bestyrelsens planer for ny tennishal
 8. Indkomne forslag
  • Der er ikke indkommet forslag

I bedes via følgende link og tilkendegive, om I forventer at deltage i Generalforsamlingen (ikke bindende), således at vi kan få en fornemmelse af, hvor mange der kommer.

HIK's regnskab 2023 forventes tilgængeligt på kontoret på Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup fra tirsdag d 2. april 2024. Regnskabet kan ligeledes tilgås via halbooking.dk af tennis- og håndboldmedlemmer.

Bemærkning til deltagelse:

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år af en af klubbens seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Vel mødt!

 

Bestyrelsen

Luk