Menu

Indkaldelse 2022

INDKALDELSE TIL HIK’S GENERALFORSAMLING

DEN 6.4.2022 kl. 19.30

HIK RESTAURANTEN, HARTMANNSVEJ 37, 2900 HELLERUP

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2022. HIK’s regnskab for 2021 ligger på HIK’s hjemmeside og kan hentes på kontoret på Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Årsregnskabet 2021 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
  4. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2022
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

Indstillet til valg af HIK håndbold – Peter Munch Andersen

Indstillet til valg af HIK Fodbold – Søren Brøchner Mortensen

Indstillet til valg af HIK Tennis – Søren Smedegaard

  1. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.

Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard

  1. Valg af revisor (jf. § 14)

Hovedbestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO.

  1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Bemærkning til deltagelse:

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år af en ad klubbens seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Luk