Menu

Forældre vejledning

Vi vil alle vores børn det bedste, og hvis du har et barn, der dyrker eliteidræt, er du sikkert villig til at gøre temmelig meget for at hjælpe mest muligt. Men de færreste giver deres barn den bedst mulige støtte i deres sport.

Hvis du som forælder ikke støtter dit barn optimalt bliver din støtte i bedste fald ligegyldig, og i værste fald vil den skade. Den forkerte opførsel skader både selvtillid og motivation. Jo mere hensigtsmæssig støtte, jo mere får dit barn ud af sin sport.
Vores erfaringer er, at hvis du følger nedenstående anbefalinger, så kan du gøre en stor forskel.

1) Lad træneren om træningen                           

Langt de fleste forældre vil gerne give deres børn gode råd til hvordan de bedst udfører deres sport. Men selv om disse råd er velmente har de ikke samme kvalitet som trænerens anbefalinger, medmindre du er særligt uddannet inden for sporten. Men selv hvis du er særligt vidende som sporten så gør din rolle som forælder alligevel at dine anvisninger ofte vil blive en kilde til irritation. Husk at det er træneren der er træner, ikke dig.

2) Giv ros i stedet for kritik

Vi har i vores samfund en tendens til at fokusere på at undgå fejl frem for rose for det der går godt. Men faktum er at vi motiveres meget mere af ros end af kritik. Vi skal have ca. 6 gange så meget ros som kritik for at fungere optimalt, så det er bare om at komme i gang med at give ros. Husk i øvrigt at relevant ros fremmer det der roses for. Så hvis der f.eks. udvises god disciplin, så giv ros for disciplinen, og du vil styrke motivationen endnu mere.

3) Motivér til at tænke positivt

Der kommer et tidspunkt i enhver eliteudøvers udvikling, hvor tingene ikke går helt så let. Her kan det hele nemt blive negativt og drømmen kan blive opgivet. Lyt til barnets frustrationer og ærgrelser, og når du har lyttet så hjælp barnet til at se de positive ting der sker. Husk barnet på at alle store mestre har begået fejl på sin vej.

4) Det du taler om, påvirker dit barn

Som forælder til et barn der dyrker konkurrence idræt, kan sporten hurtigt blive en meget stor del af forælderens liv. Dette kan få forælderen til at tale meget om kommende begivenheder, om andre udøvere, deres forældre eller trænerne.
Det du siger om dem påvirker dit barn, ofte i endnu større grad end det påvirker dig selv. Så hvis du er sur på andre og taler meget om dem, vil det sandsynligvis komme til at fylde meget i tankerne hos dit barn. Dette kan ødelægge alt lige fra motivation hos barnet til at barnet kan opleve at det bliver meget svært at samarbejde med dem som deres forælder har omtalt negativt.
Tænk over hvad du sætter fokus på når du taler og fokuser på det positive. Det er der der er motivation, glæde og energi at hente til den daglige træning.

5) Spørg dit barn, hvornår det føler sig støttet

De fleste forældre føler sig temmelig sikre på, at de ved hvad deres barn har brug for. Men alt for ofte tager forældrene fejl uden nogensinde at opdage det.
Tal med barnet og spørg hvad barnet har brug for og hvad barnet helst vil have.
Prøv i øvrigt også at spørge om hvad dit barn gerne selv vil have ud af sin sport. Vær forberedt på at du bliver overrasket over svarene.

Luk