Menu

HIK's tennishistorie

I 1900 stiftede en gruppe unge sportsmænd, med idrætsmanden indenfor atletik og svømning Ernst Schultz i spidsen, Hellerup Idrætsklub. Klubben lå på Strandmarken, der lå mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej og bestod af et klubhus, en fodboldbane, tre tennisbaner, en 200 meter fodløbsbane samt en idrætsbane til spring og kasteøvelser. Året efter meldte HIK sig ind i Dansk Idræts-Forbund og man besluttede sig for at klubbens spilledragter skulle være himmelblå bukser og hvid trøje med et stort himmelblå H midt på brystet.

Tid til forandring

I 1902 inddrog Gentofte Kommune fodboldbanen og banerne til fri idræt til bebyggelse af villaparceller og i 1905 fremlagde kommunen så deres projekt til et stort parkanlæg, lystbådehavnen og et haveanlæg. Til gengæld blev der anlagt fem nye tennisbaner ved siden af havneanlægget og i 1908 blev det nuværende klubhus opført.

I 1913 anlagde kommunen så anlægget på Phistersvej, hvor der blev anlagt en pavillon, en fodboldbane og fire tennisbaner. Herefter ville man nedlægge tennisbanerne i havnen, men man besindede sig og nedlagde kun en bane til fordel for en sandkasse.

 

Ny tennishal af Arne Jacobsen 

Ønsket om at få en tennishal havde længe været tilstede, men på grund af pladsmangel på Phistersvej, blev den opført på Hartmannsvej. Tennishallen blev tegnet af Arne Jacobsen og stod færdig i januar 1936 med en opvisningsbane og to yderligere baner. Hovedbygningen på Hartmannsvej har siden kun gennemgået små ændringer. I 1967 kom der således en tilbygning til hovedbygningen, så der kom to lejligheder, en i stuen der hvor der i dag er trænerkontor og en på 1. sal.

Igennem 60´erne og 70´erne blev de tre indendørs baner suppleret med 4 baner i to store boblehaller, men disse blev flere gange raseret af storme, så man besluttede at tiden var inde for en ombygning af hallen og få etableret en ny permanent hal i stedet for boblehallerne. I 1991 blev den vinkelformede terrasse, i tilknytning til restauranten, bygget og i 1993 stod ombygningen og udvidelsen af hallen færdig.

 

En af Danmarks største tennisklubber 

I 2002 besluttede kommunen at omlægge tennisbanerne på Phistersvej til en fodboldbane. Til gengæld fik klubben et nyt anlæg ved Pavillonen. Den nye tennishal blev overtaget fra Gentofte Kommune i 2006 og i 2009 kom så juniorrummet. I 2014 blev tæppebelægningen på banerne 5, 6 og 7 skiftet ud med hardcourt underlag og der blev udvidet med en boblehal så medlemmerne om vinteren havde adgang til yderligere 2 baner. For at imødekomme et stigende behov for fysisk træning, blev juniorrummet i 2020 omlagt til et moderne fys-træningsrum. Den store tennishal gennemgik i 2021 en større renovering og opgradering, hvor varmesystemet blev udskiftet, belysningen blev omlagt til høj-intensitets/lav-energi LED lys, og hele gulvkonstruktionen blev renoveret og overflade belægningen omlagt fra tæppe til hardcourt. HIK råder i dag over 10 indendørs baner som alle er hardcourt, og 18 udendørs baner i alt, hvoraf 2 er hardcourt og 16 er grus og hvor 4 af disse ligger ved Hellerup Havn. HIK er en af Danmarks største tennisklubber målt både på antallet af medlemmer og anlæggets størrelse.

Luk