Menu

Politik

Politikker 

Rygepolitik 

HIK er en idrætsklub, hvor mange voksne og børn færdes i forbindelse med udøvelse af deres sport, hvorfor det er bestyrelsens opfattelse, at rygning skal begrænses mest muligt. Der er derfor fastsat følgende regler for rygning i overensstemmelse med “Lov om røgfri miljøer” af 6. juni 2007:

Der er rygeforbud overalt indendørs i anlægget på Hartmannsvej. Dette gælder også restauranten. Der etableres ikke rygerum. Gæster i restauranten henvises til terrassen.

Der er rygeforbud overalt indendørs i Maglegårdshallen. Dette gælder tillige for terrassen.

Rygepolitikken er vedtaget af HIK bestyrelse den 24. august 2007.

 

Pædofilipolitik i HIK

I overensstemmelse med lovgivningen på området, kræver HIK, at alle trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn og unge under 15 år, har en børneattest. Denne skal indhentes senest ved overtagelse af en sådan funktion i ungdomsafdelingerne, og skal fornys hvert år.

Det er den enkelte afdelingsformand, der har ansvaret for at dette systematiseres på en sådan måde, at det er i orden. Den enkelte træner/leder skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring på en rekvisition, der indsendes til HIK.

Rekvisitionen kan downloades nedenfor. Den kan ikke udfyldes elektronisk. Rekvisitionen indsendes til Politiet af HIK og de modtagne børneattester opbevares af HIK.

Luk