Menu

Privattræning (pro)

Grundlæggende er professionel træning (PRO-træning) undervisning af en eller flere tennisspillere samtidigt, hvor den undervisende part er en uddannet træner, der modtager betaling for sin trænerydelse.

 

Hvem må udføre PRO-træning på HIK’s baner:

 • Kun de af HIK godkendte trænere, der fremgår på HIK’s hjemmeside under GODKENDTE PRO-trænere kan udøve PRO træning i HIK.
 • Alle fastansatte trænere kan give privat tennisundervisning i HIK.
 • Time-trænere, løs-trænere eller andre kan kun komme på denne liste, såfremt de er godkendt af Tennisudvalget og klubchefen.
 • Der skal udarbejdes en ansøgning til tennisudvalget, hvis man ønsker at komme på listen.
 • PRO-trænere skal være medlemmer af HIK.
 • Der fastsættes et loft på max. 6 ugentlige private timer for fuldtidsansatte trænere.
 • Øvrige trænere må maximalt have 10 timer om ugen.

 

Alle medlemmer af HIK må benytte sig af PRO-træningen, men medlemmerne skal være opmærksomme på dette:

 • Medlemmer over 18 år må booke på alle tidspunkter.
 • Medlemmer under 18 år må ikke booke i tidsrummet 14.30-17.30 på hverdage.
 • DH spillere skal koordinere booking med deres normale trænere. Klubchefen skal godkende PRO-træning af medlemmer under 18 år.

 

Selve bookningen af privattimerne står medlemmet for via Hal-booking med den regel in mente, at der kan bookes op til 14 dage frem i tiden.

Derudover gør vi opmærksom på, at der kun må bookes PRO-træning på anlægget i Havnen indtil kl. 13.00 og der må ikke bookes PRO-træning på Centre Court (bane 15)

 

Sådan foregår bookning af PRO-træning ved løsbanebookning:

 

Før der kan bookes en privat træner, er det vigtigt at du kontakter den træner, som du ønsker via mail eller telefon - og laver en aftale med vedkommende.

Herefter gør du følgende: 

 • Log in via hik.halbooking.dk
 • Klik på ikonet Book Baner
 • Vælg bane og tidspunkt
 • Sæt hak ved den træner, som du gerne vil trænes af
 • Husk at bruge trænerens eget medlemsnummer som ’Medspiller’. Det er vigtigt, da træneren på den måde får direkte besked om bookningen
 • Læg i kurv og Betal

Medlemmer, som booker PRO-træning, betaler en samlet pris for bane, PRO-træner og administrationsgebyr.

Det koster mellem 300 – 800 kroner for en PRO-træning afhængigt af, hvilken træner, du vælger at træne med.

Alle medlemmer og trænere er forpligtet til at respektere og efterleve reglerne om PRO-træning. Overholdes reglerne ikke af spiller eller træner, gives der en advarsel fra klubchefen.

 • Gentages det af spilleren – mister spillere ret til at benytte PRO-trænere.
 • Gentages det af PRO-trænere – mister træneren ret til at udøve PRO-træning.
 • Gentages det trods alt – kan det medføre eksklusion af HIK.

Ønsker man at ansøge uddannelse om at blive protræner, bedes man fremsende en ansøgning til (OBS! Information er under udarbejdelse) med følgende informationer:

 • Hvilken træneruddannelse har ansøger
 • Hvor mange års erfaring har ansøger som tennistræner
 • Hvilket niveau ønsker ansøger at træne på
 • Hvilken pris vil træneren tage per time
 • Hvornår på dagen kan den vedkommende træne
 • Tilknytning til HIK
 • Andre informationer man finder relevant.

 

PRO-træning på kontraktbaner:

Medlemmer, der har en kontraktbane/fast bane, bedes enten sende en e-mail eller ringe til administrationen og fortælle, hvilken træner de har lavet en aftale med, dato samt tidspunkt.

Mail: kontoret@hik.dk

Telefon: 39621428

Derefter vil vi fakturere på dit medlemsnummer for PRO-træningen/træneren.

Luk