Menu

Etiske retningslinjer vedr. rekruttering

Rekrutteringsprocedurer for Talent

I HIK – Talent er det altid indeværende rekrutteringschef der henvender sig til andre klubber, i forbindelse med henvendelse, med det formål at en eventuel spiller foretager et klubskifte.

Henvendelsen vil altid ske, først telefonisk, derefter via mail til afgivende klub. HIK vil til hver en tid respektere de gældende etiske retningslinjer fra DBU og derfor undlade at tage fat i spillere indtil tidligst 24 timer efter skriftlig henvendelse.

 

Når HIK modtager henvendelse fra spillere i andre klubber, vil vi vurdere hvorvidt vi mener at en prøvetræning giver mening, i forhold til niveauet. Dette gøres af følgende årsager:

  1. For at passe på vores eget talent miljø.
  2. For at sørge for at så få spillere som muligt får et nej, og dermed et nederlag i deres tidlige fodbold år.

Ligeledes vil HIK til enhver tid overholde de givne licensregler, og kontakte afgivende klub og informere dem om en eventuel prøvetræning senest 24 timer før denne vil finde sted.

I forbindelse med en eventuel prøvetræning vil det altid være holdets pågældende trænere, samt nærmeste leder (Børneudviklingstræner, Ungdomsudviklingstræner og Head of Coaching) der træffer en beslutning om hvorvidt en plads tilbydes eller ej. Skulle ovenstående være i tvivl om deres beslutning, vil rekrutteringschefen eller andre fodboldfaglige ledere i klubben blive konsulteret

 

HIK eller ansatte fra HIK vil ALDRIG kontakte eksterne spillere på sociale medier, dette fremgår også i Code of Conduct som udleveres til alle trænere ved ansættelse. Skulle spillere kontakte os via sociale medier, vil vi henvise til officielle kommunikationskanaler

 

HIK forpligter sig til altid at forsøge at hjælpe frasorterede spillere, ved at anbefale dem til andre klubber, samt skabe dialogen med disse klubber. Ligeledes forsøger HIK også at fastholde lokale spillere på vores 2. hold i de respektive årgange.

HIK indgår for nuværende ikke finansielle aftaler med rekrutterede spillere, på ungdomsniveau.

Luk