Menu

Referat 2022

Referat af HIK’s generalforsamling 2022

 

HIK formand Søren Smedegaard, herefter omtalt SS, ringede med klokken og bød alle velkommen. Ca. 15 medlemmer var mødt op i restauranten.

Søren gik direkte til første punkt på dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent

SS foreslog valg af Frantz Sigersted-Rasmussen, herefter omtalt som FSR, som dirigent. Der var fuld opbakning. FSR tog ordet og konstaterede at HIK’s generalforsamling var lovlig indkaldt jf. lovene og derfor var beslutningsdygtig.

 

 1. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

FSR gav ordet til HIK Formand Søren Smedegaard, som gav sin beretning:

Følgende medlemmer afgik ved døden i 2021:

Torben Vik Hansen Tennis Indmeldt 1991 Død feb. 2021
Per Garhøj Fodbold Indmeldt 1970 Død aug. 2021
Jan Fahrenkrug Tennis Indmeldt 1978 Død okt. 2021
Jens Brock Tennis Indmeldt 1953 Død dec. 2021

 

Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for dem som er gået bort i 2021.

Æret være deres minde.

 

Kære medlemmer

Velkommen til Generalforsamlingen 2022, som vi i år kan afholde som vi plejer at gøre det. Nemlig før påske, uden tilmelding og her hos Berit, hvor vi efterfølgende kan servere et glas til alle dem der ønsker det.

Corona er ikke helt overstået, men har sluppet så meget at vi kan vende tilbage det vi kender som ”normalt” her i HIK. Desværre finder andre uhyrligheder sted, ikke langt fra os her i Danmark og vi fra HIK støtter og bakker op i det omfang vi kan. HIK stod for en indsamling via Røde Kors for at støtte civile i Ukraine og denne indsamling gav i alt et bidrag op imod 60.000 kr. Jeg vil gerne på vegne af HIK sige tak for disse bidrag. Desuden har alle vores afdelinger arrangeret træning for ukrainske børn. Fodbold er gået sammen med de øvrige klubber i kommunen om at arrangere fællestræning for de ukrainske børn og i vores tennisafdeling har en af vores trænere, som kan tale russisk, haft børn til gratis undervisning. Senest har Tennis åbnet døren for to ukrainske trænere, som nu hjælper til på timebasis. Jeg er som formand stolt over at vi i HIK kan hjælpe med denne typeaktiviteter. Tak til alle der bidrager i denne forbindelse.

Det er ikke mange måneder siden vi afholdt generalforsamlingen for 2021, da denne måtte rykkes til august i 2021 grundet Corona. Men derfor skal i ikke snydes for min beretning – som i øvrigt er min nummer 28 af slagsen som formand for HIK. Sædvanen tro vil afdelingsformændene efter min beretning redegøre for aktiviteterne i deres respektive afdelinger.

2021 blev et ”Corona år” og de første mange måneder af 2021 måtte vi kæmpe med nedlukninger i alle vores afdelinger. Da vi troede vi var sluppet af med Corona, kom endnu en nedlukning kort før jul. Alle har være været ramt såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk, men som det bør være i en idrætsklub, blev der kæmpet og fightet i alle afdelinger og vi er kommer godt ud af 2021.

Ved udgangen af 2021 har vi nu et medlemstal på næsten 4700. Det er rekord mange medlemmer i vores klub. I 2020 var det tennisafdelingen der bidrog til flere medlemmer, mens vi i 2021 har oplevet en utroligt stor tilgang af medlemmer til vores fodboldafdeling. Her er der kommet mange ungdomsmedlemmer, såvel piger som drenge til HIK. Fodboldafdelingen har nu 1800 medlemmer og arbejder hårdt på at runde den magiske grænse på 2000 medlemmer.

Vi har fra HIK´s side forsøgt at drive klubben igennem Corona på bedste vis og jeg synes det er lykkes os at træffe forholdsregler og beslutninger der gør, at HIK består på den anden side af denne Coronavirus. Det er ikke altid nemme beslutninger, men beslutninger der skal til for at sikre et HIK på den lange bane. Der skal fra min og bestyrelsens side, lyde en stor tak til de mange frivillige og ansatte som har kæmpet for HIK i denne svære tid. I har ydet en kæmpe indsats. Jeg vil ligeledes takke jer, kære medlemmer, for at støtte op og bakke op om jeres klub i en svær tid.

Her vil jeg gerne også takke vores afgående direktør Thomas Nielsen for et godt og solidt stykke arbejde. Professionelt har han styret HIK sikkert igennem disse rørte vande. Thomas har valgt at forlade HIK pr. 1 april og deltager derfor ikke i dag. Jeg ønsker at takke ham for den store indsats gennem 4 år. Han har sat et solidt aftryk gennem sin tid i HIK.

Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at finde hans afløser. Blandt utroligt mange ansøgere er det lykkedes os at finde en dygtig og kompetent afløser. Frederik Meyer starter 1. juni og vi glæder os til at byde ham velkommen. Frederik Meyer kommer fra en stilling som direktør for LøkkeFonden, hvor han igennem de seneste 5 år har haft det overordnede ansvar for fondens aktiviteter. Udover arbejdet med fondens formål – at virke til gavn for udfordrede drenge - har Frederiks fokus ligget på at vækste indtægter, sikre flere strategiske partnere og fondens økonomi. Det har hele vejen igennem processen været en prioritet for bestyrelsen at finde en person som har kompetencerne, erfaringen, viljen og ikke mindst passionen til at fortsætte det arbejde som vi er i gang med. Det er vi ikke i tvivl om at vi har fundet i Frederik. Jeg er derfor glad for, at Frederik Meyer har takket ja til jobbet som direktør for HIK. Og så er Frederik en gammel HIK’er og en bekendt af mange af os.

Efter et flot regnskab i 2020, som bidrog til bestyrelsens målsætning om at kunne konsolidere HIK yderligere, i forhold til at kunne modstå evt. udfordringer, samt de mange påkrævede investeringer i vores anlæg. Jeg kan allerede nu røbe, at regnskabet for 2021 ligeledes blev ganske flot og det selvom Corona gjorde sit, for at gøre tingene komplicerede. Det er lykkedes os at skabe et overskud som er en anelse bedre end vores budget. Samtidigt er det værd at bemærke at det er lykkedes os at fastholde alle vores planer om anlægsinvesteringer.

Revisor Per Frost vil senere komme specifikt ind på økonomi og regnskab, men som sagt har økonomien igen været et stort tema i HIK i 2021 og vi er yderst tilfredse med resultatet. Jeg kan afsløre at regnskabet 2021 giver et overskud på ca. 980.000 kr. og at vores EK nu andrager ca. 2.500.000 kr. Med dette resultat har vi nu nået bestyrelsens målsætning om at HIK´s egenkapital som minimum skal andrage 2.5 mio. kr. Det betyder at vi for det kommende budgetår har sat ambitionerne om overskud ned i forhold til de foregående år. Glædeligt er det også at vi har kunnet øge vores samlede tilskud til vores sportslige afdelinger. Det vil sige at vi kan bruge endnu flere penge på sport, som jo er kernen i vores forening. Næstformand Søren Brøchner vil senere fremlægge budget 2022 for HIK.

Som tidligere nævnt har vi i 2021 holdt fuld fokus på anlægsinvesteringer. Jeg kan allerede nu røbe at vi ej heller i 2022 slækker på investeringslysten på vores anlæg. Vi har brug for at udvikle vores anlæg yderligere, så vi både kan følge med tiden og kan tilbyde gode faciliteter til vores mange medlemmer.

Største investering er naturligvis den stor ombygning af vores indendørs tennisbaner i den ”gamle” hal. Her fik vi henover sommeren skiftet belægningen ud fra de gamle tæppebaner til nye Hard Court baner. I samme omgang fik vi skiftet vores lys ud samt anlagt varmekilder. Det betyder at vi i dag har nogle topmoderne tennisbaner til vores mange medlemmer i tennisafdelingen. Samlet set løb projektet op i mod 4 mio. kroner, hvilket er en stor investering for en klub som HIK, men vi er stolte over at vi kan tilbyde så finde forhold til vores medlemmer.

Personligt er jeg også glad for at vi lykkedes med en renovering af vores gamle bestyrelseslokale. HIK skal kunne tilbyde flotte lokaler til vores mange møder og det kan vi nu. Jeg håber at lokalerne vil kunne bruges til at underskrive nogen gode kontrakter i vores nyetablerede Erhvervsklub. Vi har arbejdet med at etablere en Erhvervsklub for at skabe en mere kommerciel platform for vores mange sponsorer. Både for at komme tættere på vores støtter, tilbyde dem mere end bare et logo på tøj eller vægge og for at få flere sponsorer. Erhvervsklubben kommer i første omgang til at indeholde et stærkt netværk af interessante erhvervsfolk, en værdiskabende indkøbsforening samt en række nye sponsorprodukter. Erhvervsklubben vil blive annonceret i løbet af de næste par måneder.

I samme åndedrag har vi arbejdet på at beskrive vores fælles grundværdier på tværs af de tre afdelinger og vil senere “udkomme” med et lille skriv om, hvordan værdierne GLÆDE, UDVIKLING, VILJE og FÆLLESSKAB kommer til udtryk i hverdagen i HIK. Dette er tilvejebragt gennem interviews med en række værdifulde medlemmer og ansatte i HIK og resultatet vil vi kunne præsentere snarest.

Byggeprojektet i Maglegårdshallen er desværre rendt ind i forsinkelse og nåede derfor ikke at blive færdigt i 2021. Kommunen har lovet at byggeriet står færdigt i august i år og vi glæder os til at kunne tilbyde nogle fantastiske forhold til medlemmerne af håndbold og fodbold.

Lys på bane 1 i fodbold er desværre også blevet udsat. Det er der flere årsager til, men det sidste er at masterne skulle leveres af et firma fra Ukraine. Det kommer af gode grunde ikke til at ske, så der afsøges muligheder for levering fra en anden producent. Der arbejdes med en plan for levering omkring efterårsferien i år.

Selvom det ikke er noget fra 2021 vil jeg dog nævne vores udfordringer med Boblen på denne generalforsamling. Stormen Malik var hård ved Boblen og den blæste i stykker og senere erklæret totalskadet. Der arbejdes nu på en ny løsning, nemlig en fast hal, og jeg håber at vi snart kan præsentere den nye løsning for disse to baner.

Jeg ønsker igen i år at rette en stor tak til Gentofte kommune. Uden den støtte og velvilje vi møder hos kommunen ville HIK slet ikke være mulig at drive som den forening vi kender i dag. Vi takker naturligvis for den finansielle støtte vi har modtaget i årets løb, men også for den gode dialog. En speciel tak til afgående borgmester Hans Toft for et mangeårigt fantastisk samarbejde. Vi glæder os til samarbejdet med den nye borgmester, Michael Fenger, som jo har HIK blod i årene efter en fantastik karriere i vores håndboldafdeling. Der skal desuden lyde en stor tak til fritidschef Stig Eiberg, og hele hans afdeling, for et godt og trofast samarbejde.

Jeg ønsker her til slut at takke mine kollegaer i HIKs bestyrelse for et godt samarbejde. 2021 har igen været et spændende år og der har været mange konstruktive diskussioner i bestyrelsen. Ligeledes er jeg glad for at se, hvor mange dedikerede mennesker, der har sin gang i HIK og som vil klubben og vores medlemmer det absolut bedste. Tak for jeres bidrag og indsats for HIK.

En stor tak til vores faste personale. I udfører et stort stykke arbejde og sørger for at vi har gode baner at spille på, ordner det administrative i dagligdagen, samt sørger for at vores mange medlemmer kan boltre sig på vores fantastiske og flotte anlæg. HIK er en helt speciel arbejdsplads, hvor man også er nødt til at føle det i hjertet og ikke kun som et arbejde. Det er dejligt at opleve at de ansatte og frivillige, der i dagligdagen skal få hele klubben til at fungere, først og fremmest føler HIK i hjertet og finder en måde, at få tingene til at gå op i højere enhed på – sammen.

En stor tak skal derfor også lyde til alle vores frivillige. Uden jer ville HIK slet ikke være den fantastiske klub det er. Det kræver ganske meget energi og engagement at involvere sig i en forening af denne størrelse, og vi er dybt taknemmelig for hver én time I alle lægger i klubben. Hvad enten det er arbejdstimer eller at være synlige i klubben og bidrage til det sociale. Vi håber at I har lyst til at lægge jeres kræfter her i klubben i mange år fremover.

 

Herefter havde et af de tilstedeværende medlemmer et spørgsmål til formandens beretning:

 • Hvorfor kan medlemmerne ikke benytte sig af det nyrenoverede bestyrelseslokale?

SS svarede at det nye bestyrelseslokale ikke anvendes til generel servering. Hvis der er selskab i restauranten og man dermed ikke kan sidde der, er der to muligheder for servicering til medlemmer:

1: Det tidligere bestyrelseslokale, som nu er indrettet til formålet, tages i brug. Berit afgør om selskabets karakter åbner muligheden for at medlemmer kan benytte lokalet, mens der er selskab i restauranten.

2: Sofagrupperne i hallen i stueetagen tages i brug. Dette er gjort mange gange tidligere med succes. Hertil kan der også trækkes øl og vand i automaten ved damernes omklædningsrum, hvis dette er et behov.

Man ønsker at passe på lokalet og dets nye interiør og hvis man åbner for muligheden for at medlemmerne frit kan benytte lokalet, vil det hurtigere blive slidt. Derfor begrænses brugen af lokalet på nuværende tidspunkt til afholdelse af møder. Dette er dog ikke definitivt og kan tages op til overvejelse, såfremt man mener at der er behov for en ændring heraf.

 

FSR gav ordet videre til fodboldformand Kim Meurs-Gerken.

Om end vi er godt i gang med 2022, skal jeg komme med en kort beretning for 2021 fra HIK’s fodbold afdeling.

Corona gjorde, at vi i de første måneder måtte træne via de sociale medier og sidenhen i mindre grupper, så vi på den måde kunne holde kontakten med vores medlemmer. Vi troede at vi, ligesom mange andre klubber og idrætsgrene, ville miste en masse medlemmer grundet corona, men siden genåbningen har vi fået en kæmpe medlemstilgang af piger og drenge være sig børn, unge og seniorer. Det er glædeligt. Det betyder selv sagt også at vi får brug for flere trænere og flere folk i vores organisation, så vi fortsat kan holde fast i det gode og professionelle træningsmiljø. Derfor gør vi meget ud af at erhverve trænere fra egne rækker og uddanne dem, og fastholde dem i vores eget system.

Vores strategi- og visionsprojekt for HIK fodbold frem mod 2025 er fortsat godt i gang. Vores vision er at være en 100% M/K klub med det bedste og mest professionelle træningstilbud til såvel bredde som elite, selvom vi fortsat er en amatør klub.

På det sportslige har vi fået igangsat vores pigesatsning med flere hold på alle årgange, flere og dygtigere trænere, indleveret licensansøgning til DBU, ligesom vores 1. damesenior suverænt vandt deres række.  Tilsvarende har vi på drengesiden fået mange flere trænere, og vi er i stand til at fastholde vores trænere pga. det høje og gode trænerniveau. Vi får ros fra DBU for vores solide arbejde på talentsiden – vi er den 18. bedste talentklub i DK. Det har betydet, at vi i 2021 havde 7 af vores egne spillere i 1. senior herretruppen, hvoraf 5 af dem er på kontrakt i dag. Ydermere fik vi solgt to spillere til hhv. BIF og HIF, samt en træner til Kolding. Vi har startet en forældreliga og privattræning op og vi er fortsat med i Fulton-projektet, integrationsprojekter mv. og som noget nyt starter vi nu microbold op.

Vi er fortsat den største klub både på drenge- og pigesiden i HIK og har generelt et rigtig godt samarbejde med de øvrige fodboldklubber i kommunen. Alt dette kan vi kun fordi vi har en stærk organisation, nogle dygtige trænere og et træningsmiljø, som er attraktivt at være en del af.

Vores arbejde med at få flere frivillige og fastholde vores medlemmer har været svært pga. udfordringer med at lave sociale events og deltage i fællesstævner i ind- og udland – hvilket vi håber, at færdiggørelsen af Maglen og ophøret af forsamlings- og rejseforbuddet kan være med til at sikre. Vi er fulde af fortrøstning og vi glæder os meget til at få vores anlæg tilbage i fuldt flor, når Maglen er færdig, så det sociale liv kan komme tilbage. Seneste melding er at byggeriet står færdigt medio august 2022 og lys på bane 1 i uge 41 2022. Vi håber meget at dette holder stik. Samtidig har vi sat endnu mere turbo på for at komme videre med multibane projektet på bane 3.

Fremtiden i HIK fodbold synes vi tegner lys, men vi skal have endnu bedre faciliteter og endnu bedre trænere til alle, både bredde og talent, så vi kan fastholde alle vores dygtige piger og drenge og de mange dygtige trænere vi har i klubben, samt tiltrække endnu flere.

Fokus i 2022 er derfor følgende:

 • Sikre udvikling af dygtige trænere til alle hold. Både via uddannelse af vores egne trænere, men også dem, der rekrutteres udefra.
 • Opbygning af et endnu større erhvervsnetværk, så vi kan få flere sponsorer - ikke bare i fodbold, men i hele HIK – hvilket ansættelsen af Theis Husfeldt skal være med til at sikre.
 • Endnu bedre og mere transparent kommunikation, så HIK kommer endnu mere på landkortet.
 • Rekruttering og fastholdelse af flere frivillige, der kan være med til at løfte arbejdsopgaverne HIK.

Dette kan kun ske med hårdt og fokuseret arbejde fra alle i HIK. Der skal derfor lyde et kæmpe stort tak til alle de ansatte i HIK, alle trænere og holdledere, kontoret på Hartmannsvej, vores HIK-cafepersonale, HIKs fodboldledelse, samt mine medbestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen. I er alle med til at gøre en kæmpe forskel.

Tak

 

FSR gav ordet videre til håndboldformand, Mette Vestergaard.

Vi er den lille afdeling i klubben og på trods af faldende medlemstal på landsplan, så har vi oplevet en lille fremgang. Vi oplever især en stigning på børnesiden. Vi laver et stort arbejde i miniafdeling, som tiltrækker mange nye medlemmer og vi oplever også generelt at flere piger kommer til. Vores udfordring ligger hos de unge der, ligesom i mange andre sportsgrene, falder fra omkring U17-U19 årgangene. Det er derfor et område der kommer til at have ekstra fokus hos os og vi vil arbejde for at etablere et miljø, der gør at de unge kan overskue at dyrke sport ved siden af deres skole og sociale liv.

Vi arbejder meget med værdier og kultur i håndboldafdelingen og her har fællesskab stået højt på listen. Vi ønsker at samle hele afdelingen meget mere og dyrke at man står sammen som klub og ikke kun dyrke sport for sig selv, men at man sætter sin gang i foreningen højt.

Rent sportsligt har det været et rigtig fint år. Vores 1. damesenior er lykkedes med at rykke op i 1. division – den anden bedste række i håndbold. Det er noget der er blevet arbejdet mod i 4 år og det er derfor en stor glæde at vi nu ser frugten af alt det hårde arbejde. Vores første herresenior ligger i 3. division, hvor de har formået at etablere sig og blive i rækken. På længere sigt ønsker vi at se dem i 1. division, men først og fremmest er det 2. division der er målet og det er der gode muligheder for at realisere. Vi har mange dygtige trænere på alle vores årgange og vi har et fantastisk træningsmiljø, som både appellere til bredden og talent. Faktisk har vi på damesiden, det tredje bedste træningsmiljø på Sjælland, hvilket vi er rigtig stolte af og glade for. Hertil ligger der et større arbejde på herresiden, hvor vi har større konkurrence på den front.

Vi har fået ansat en daglig leder på deltid, Theis Husfeldt, som også har sit virke i vores Erhvervsklub. Det er jeg personligt rigtig glad for, da der er rigtig mange praktiske opgaver, som er landet hos Theis. Theis har stort fokus på den gode medlemsoplevelse og støtte til vores trænere i dagligdagen og ikke mindst sponsorarbejdet.

Alt i alt går det rigtig godt i håndboldafdelingen og vi oplever god stemning.

 

FSR gav ordet videre til tennisformand, Elizabeth Porsing.

Året 21 startede tungt, da vi ikke kunne spille indendørs hele den første halvdel af vinteren 2021, men heldigvis fik vi helårsbaner bevilliget af Hovedbestyrelsen og vi lærte, at hvis man vil kan man spille hele året. Det har været nogle anderledes og udfordrende år, men overordnet set er HIK tennis kommet godt ud af det.

Tennis har fået nogle rigtig gode ting i 2021. Vi har fået nye Hard Court baner indendørs og vi har fået nyt lys på bane 2, 7, 8, og 9. Vi har skudt gang i en proces, der skal gøre det muligt at åbne op i restauranten, så vi kan få indkig til banerne. Vi har fået en længe ventet klubchef, der har været i gang nu i 6 måneder, og som har lavet en ny organisering, orienteringsaftner, nyhedsbrev m.m.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi er i gang med en kulturforandring i afdelingen. En ny strategi er blevet lagt i støbeskeen og det koster lidt. Vi har stort fokus på at fællesskabet skal frem i tennisafdelingen. Vi vil dyrke fællesskabet mere blandt de unge, og det er vi i samarbejde med kommunen meget fokuserede på at skabe opmærksomhed på trivsel fremfor resultaterne. Der er mange af vores børn der ikke trives og derfor betaler vi gerne den pris det koster, for at vi kan skabe trivsel blandt alle. Især blandt vores juniorer.

Vi har tidligere haft satset meget snævert på eliten, og de har haft succes, men det har også betydet at nogen er blevet glemt. Vi vil rigtig gerne eliten, men vi vil også bredden. Med trivsel på dagsorden, regner vi med på sigt at det vil gavne både eliten og bredden og at det også vil vise sig i resultaterne. Det tager selvfølgelig tid og vi ved at det vil blive en udfordring, men vi er overbeviste om at det er den rette satsning på lang sigt.

Også på trænerfronten er der sket ændringer. Nogen er gået og nye er kommet. Seneste nyt er at vi skal sige farvel til Rafa i udgangen af april, som vi kommer til at savne. Tomas Biernacki er kommet til og får ansvaret for vores senioreliteherrer og Andrew Fisher, som forhåbentlig snart får godkendt sin arbejdstilladelse, kommer til at få ansvaret for seniorelitedamerne. Som SS også har nævnt, er der kommet to ukrainske trænere på timebasis, som også er et godt supplement til vores stab af timetrænere.

Vi vil inden for kort tid sende et af de mest omfattende træningsprogrammer ud for en tennisklub i Danmark, som omfatter cirka 300 seniorer og 400 junior der alle bliver trænet af mere end 16 erfarne trænere. Dertil kommer tilbud om styrke- og smidighedstræning til seniorerne, fysioterapi, Padel-turnering og UTR-turneringer, hvor man lynhurtigt kan lave små turneringer for spillere på samme niveau.

Så alt i alt synes vi det går den rigtige vej.

 

Herefter gik man over til spørgsmål til beretningen fra de tilstedeværende medlemmer:

 • Det er bekymrende at vi har mistet fem elitespillere i tennisafdelingen indenfor få uger og seks trænere inden for det sidste halve år. Har man analyseret sig frem til hvad problemet er?

Elizabeth Porsing svarede at det primært skyldes forældrepres. Morten Christensen, der har været tilknyttet klubben det seneste stykke tid, har haft samtaler med de trænere som har forladt os, hvortil presset fra forældrene er et gennemgående tema. Klubchefen har til opgave at løse opgaven omkring forældrepres og den kulturforandring der nu er iværksat, er ikke slået igennem endnu og derfor vil der også gå noget tid, før man ser resultaterne af tiltagene. Spillermæssigt har der været huller i fødekæderne, og man har manglet børn og unge, der er blevet fastholdt længe nok til at kunne slå sine folder hos senioreliten. Derfor er senioreliten en lille gruppe lige nu, men med kulturforandringen sigter man efter at kunne fastholde børn og unge længe nok til at de bliver senior, og at træningsmiljøet samtidig bliver yderligere attraktivt, så spillere vender tilbage til HIK.

Martin Dahl supplerede op med at der bliver fulgt systematisk op på hvorfor man forlader klubben og at man for 2 år siden havde en stor medlemstilgang i tennis og den har man fastholdt.  

 • Der er kommet mange medlemmer til og det betyder at der er bud om banerne. Hvad gør man for at faciliteterne følger med det stigende antal medlemmer. Er sky is the limit?

SS svarede at selv hvis antallet af medlemmer faldt, ville problemet stadig være der. Man følger antallet af medlemmer løbende. SS tilføjer at man også kunne se på hvor mange der spiller på hold - vi har mange holdspillere, der fylder godt op om sommeren på vores udendørs banekapacitet og måske kunne man begrænse antallet, da der også er en del gengangere på nogle af holdene.

Næstformand, Søren Brøchner, tilføjede at hvor man i fodbold nu har rundet 1800 medlemmer og går efter målet om at ramme 2000 medlemmer, der følger man også problematikken nøje. Kapaciteten af baner og områder skaber skylimit. Man arbejder dagligt på at dække de behov der kommer med antallet af medlemmer og få flere baner og områder til alle tre afdelinger.

Kim Meurs-Gerken tilføjede at det er et generelt problem i Gentofte kommune. Alternativt har man undersøgt hvad det ville koste at købe omkringliggende ejendomme og renovere dem til nye faciliteter, men med boligpriserne på disse ejendomme siger det sig selv, at dette ikke er en realistisk løsning. Man undersøger fortsat hvordan man kan nytænke og optimere den plads, der er til rådighed.

Et medlem opfordrede til at man kigger på Gentofte svømmeklub, da de har et fastholdelsesprogram, der tænker ud af boksen og som man måske kunne lade sig inspirere af, ift. hvordan de tænkte alternativt for at udnytte deres begrænsede faciliteter.

 

 1. Årsregnskabet 2021 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.

FSR giver ordet videre til revisor Per Frost Jensen (PFJ), som gennemgik årsregnskabet for 2021.

Årets resultat blev et overskud på 1. mio. kr., som hovedsageligt skyldes et øget tilskud fra Gentofte kommune og en jævn stigning i kontingentbetalinger.

Vedligeholdelsen af anlægget er nogenlunde konstant ift. sidste år. Lønningerne i administrationen er steget, grundet ansættelsen af den nye kommunikationsansvarlige.

PFJ gennemgik såvel resultatopgørelsen og balancen i detaljer og slog ned på enkelte poster.

Desuden forklarede PFJ at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021.

Der er tale om et regnskab uden forbehold eller bemærkninger.

 

Hvor mange nye medlemmer har man fået i 2021?

SB svarede mellem 300-400. Det er det der øger kontingentindtægten og tilskuddet fra kommunen.

 

Hvad er bestyrelsens vurdering af hvad den likvide beholdning skal være på?

PFJ svarede at HIK har overskud på likviditeten og klubben har en trækningsret i banken på 3 mio. kr. og som har været øget det sidste lange stykke tid. Klubben kommer derfor ikke i likvid nød.

 

FSR meddelte at årsregnskabet for 2021 og meddelelsen af decharge, betragtes som godkendt.

 

 1. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2022

FSR gav ordet til næstformand for HIK, Søren Brøchner (SB):

SB bemærkede at budgettet er udarbejdet før stormen Malik og at man derfor skal forvente forskydninger i halindtægterne, da 20% af halkapaciteten pt. ligger på jorden (henviser til Boblens tilstand). Man forventer at den fortsat vil være nede i den kommende efterårs- og vinterperiode.

Man forventer en væsentlig stigning på indtægterne i forhold til sidste års budget og regnskab. På trods af troen på stigninger, har man holdt nogen af tallene lave, så man har en buffer, der kan dække de manglende halindtægter, der kommer som konsekvens af Boblens inaktivitet.

SB gennemgik budgettet og bemærkede at klubbens overskud investeres i sporten og at de tre afdelinger har fået deres ønskede beløb.

 

Herefter gik man over til spørgsmål fra de tilstedeværende medlemmer:

I budgettet 2021 under sponsorer, har man sagt at man forventede en indtægt på 150.000 og nu er den sat op til 300.000. Hvad skyldes det?

SB svarede at det er pga. Erhvervsklubbens forventede indtægter. Den nye sponsorchef, Theis Husfeldt har allerede sørget for de første indtægter og det ser fornuftigt ud ift. at nå den forventede indtægt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

FSR korrigerede at det af indkaldelsen fremgik at SS var indstillet til valg, men at dette var et år for tidligt, da han i august sidste år, blev valgt for to år. SS er derfor ikke på valg.  

Indstillet til valg af HIK Håndbold var Peter Munch Andersen og indstillet til valg af HIK Fodbold var Søren Brøchner Mortensen

Da ingen modkandidater var stillet op mod de to bestyrelsesmedlemmer, blev de to bestyrelsesmedlemmer derfor genvalgt for de kommende 2 år.

 

 1. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af Søren Smedegaard som formand for HIK.

Da ingen andre fra bestyrelsen stillede op til formandsposten, blev SS genvalgt som formand for 1 år.

 

 1. Valg af revisor (jf. § 14)

Hovedbestyrelsen foreslog genvalg af statsautoriseret revisor Per Frost Jensen, BDO.

Da der ikke er indkommet forslag om andre kandidater, blev Per Frost Jensen genvalgt som revisor.

 

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 

 1. Eventuelt

Tilstedeværende medlem, Erik ”Ray” Larsen, foreslog at man indstiller SS som æresmedlem af HIK, på baggrund af hans mangeårige virke som formand for HIK.

FSR informerede om at såfremt man ønsker at udnævne et medlem som æresmedlem, så kan man som medlem foreslå at nogen skal udpeges som æresmedlem til generalforsamling, såfremt forslaget er indkommet rettidigt og kan komme med på dagsordenen.  

Et tilstedeværende medlem foreslog at man lavede et samlet overblik over de ansatte og frivillig i klubben på hjemmesiden. Medlemmet opfordrede til at vi dyrker og hylder de frivilliges og trænernes indsats mere udadtil.

Et spørgsmål fra et medlem: Hvad er planen og hvor langt er man ift. at udvide restauranten med vinduer ned til tennishallen?

SS svarede at man har modtaget tegningerne, men da man havde nogle rettelser er de ikke offentliggjort endnu. Man håber på at man snarligt kan offentliggøre tegningerne og planerne for projektet.

FSR takkede for god ro og orden og gav ordet til SS.

SS takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen og råbte afslutningsvis et HIK hurra.

 

Skrevet af Louise Bordoy

Underskrevet af dirigent, Frantz Sigersted-Rasmusen

Luk