Menu

Indkaldelse 2021

INDKALDELSE TIL HIK’S GENERALFORSAMLING

DEN 24.8.2021 kl. 19.30

HIK RESTAURANTEN, HARTMANNSVEJ 37, 2900 HELLERUP

HIK indkalder herved jf. Love for Hellerup Idræts Klub § 9 til Generalforsamling 2021 i Restauranten på Hartmannsvej 37 den 24.8.2021 kl. 19.30.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2.  Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Årsregnskabet 2020 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge.
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2021
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 11)

På valg:
Valgt på tennismødet og indstillet til bestyrelsen:
Per Klitgård (Tennis)
Søren Smedegaard (Tennis)

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som formand.

Søren Smedegaard er på valg.
Søren Smedegaard modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Smedegaard.

8. Valg af revisor (jf. § 14)

HIK foreslår genvalg af Per Frost Jensen, BDO

9. Eventuelt.

Bemærkning til deltagelse:

Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer samt passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer i mindst 1 år af en ad klubbens seniorafdelinger, og som på dagen for generalforsamlingen er 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrettighederne på en generalforsamling kan alene udøves personligt. Hvert stemmeberettiget medlem har een stemme.

Medlemskab og kontingentbetaling vil blive kontrolleret ved adgang til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Hellerup den 2. august 2021

Luk