Menu

Holdets stab

Holdleder
ingen pic
Daniela Sivertsen
Assistenttræner
profil
Rosa Willig
Assistenttræner
ingen pic
Frida Foghsgaard
Elite holdkortindberetter
profil
Albert Lennert Sehested
Årgangsansvarlig
ingen pic
Villads Welløv
Luk