Menu

Endelig dagsorden til HIK Fodbolds ordinære fodboldmøde 2023

image
23. januar 2023 kl. 15:47

INDKALDELSE TIL HIK FODBOLD’S ORDINÆRE FODBOLDMØDE

DEN 30. JANUAR 2023 KL. 20.00

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

Så er det igen blevet tid til at afholde årsmøde i fodboldafdelingen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Fodboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og fodboldafdelingens økonomi og kommende budget

3. Valg af medlemmer til fodboldudvalget, herunder valg af fodboldformand

a. På valg som medlemmer af fodboldudvalget:

  • Per Frimann – ønsker genvalg
  • Rasmus Aaen – ønsker genvalg
  • Marianne Kolenda – ønsker genvalg
  • Tony Gulløv
  • Christian Sørensen
  • Kasper Madsen
  • Martin Storm – ønsker ikke genvalg

b. På valg som formand af fodboldudvalget:

  • Kim Meurs-Gerken – modtager genvalg

4. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse § 11, stk. 3 i Love for HIK

a. På valg som medlem af hovedbestyrelsen:

  • Søren Brøchner Mortensen – fortsætter iht forretningsorden i endnu et år

5. Indkomne forslag

a. Der er ikke indkommet forslag

6. Eventuelt

 

Vel mødt

 

HIK

23. januar 2023

Luk