Menu

Ny forretningsorden for HIK Tennis

image
06. januar 2023 kl. 14:19

Kære alle medlemmer af HIK Tennis

 

Tennis for alle  

Vi kan alle være stolte af vores tennisklub, som tæller mere end 2.500 aktive tennisspillende medlemmer. HIK Tennis er en af Danmarks største tennisklubber med mange baner og faciliteter, som er udviklet gennem mere end 100 år. Vore mange baner benyttes af børn, unge og voksne i alle aldre – et mix af juniorer, motionister og elite.

 

Stolte traditioner stiller krav

Vi har stærke traditioner i klubben på tværs af medlemsgrupper, alder og ambitionsniveau. Nye initiativer drives af både frivillige og medarbejdere, hvor omdrejningspunktet er glæden ved tennis. Respekten for klubbens historie, samt vores fælles ønske om den bedst mulige tennisklub for alle medlemmer stiller krav til fortsat udvikling af vores ledelsesstruktur.  

 

Udvalget udvides fra 4 til 7

For at sikre større robusthed og en bredere repræsentation er det besluttet at styrke ledelsen i Tennisudvalget ved at udvide fra 4 til 7 medlemmer, som foruden Formanden vil bestå af repræsentanter for:

-  Seniorbredden

-  Senioreliten

-  Junioreliten (ny, tidligere del af junior)

-  Junior- og ungseniorbredden (ny, tidligere del af hhv. junior og seniorbredde)

-  Veteranerne (ny)

-  Sponsor (ny)

 

Ny Forretningsorden

I forbindelse med ønsket om at udvide Tennisudvalget fra 4 til 7 medlemmer, har vi benyttet lejligheden til at foretage en modernisering og udbygning af vores Forretningsorden, se: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk)

Dette arbejde er bl.a. inspireret af anbefalingerne i ”Foreningsvedtægten” fra Danmarks Idræts Forbund samt ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” fra Komitéen for god selskabsledelse.

 

Én formand, et udvalg

En af ”detaljerne” i den nye forretningsorden er benævnelserne på medlemmerne af udvalget. Fremover er der nemlig kun én, der kan kalde sig ”formand” i udvalget: Tennisformanden. En detalje, der understreger, at udvalgets medlemmer også i det udvidede tennisudvalg indtager et tværgående, koordinerende og for HIK Tennis som helhed værdiskabende perspektiv.

 

Underudvalg

Der etableres endvidere underudvalg for sponsor, junior, og seniorelite med mulighed for at danne yderligere underudvalg. Dette for endnu bedre at kunne støtte op om aktiviteterne, og for at kunne inddrage medlemmernes behov og ønsker, så vi får en klub i større harmoni.

 

Alt det øvrige

Og hvis nogen skulle være i tvivl: Der ændres selvfølgelig ikke på noget som helst af alle de mange andre eksisterende klubfora, netværk, aktiviteter, og måder at få tingene til at fungere på i det daglige i vores dejlige HIK!!

 

Medindflydelse på klubbens udvikling?

Vi opfordrer alle medlemmer, der ønsker at høre mere om Tennisudvalgets rolle eller har interesse i at deltage aktivt i enten Tennisudvalget eller et underudvalg, til at kontakte de nuværende repræsentanter. Vi henviser desuden til indkaldelsen til det ordinære Tennismøde for detaljer omkring kandidatur mm.: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk) 

 

Vi glæder os til at se jer til Tennismødet tirsdag d. 31. januar 2023 kl.18.00 i HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37.

 

På vegne af Tennisudvalget og HIK’s Hovedbestyrelse

 

Kontakt:

Spørgsmål til udvalgsarbejdet og/eller ovenstående kan rettes til:

 

Tennisudvalget: Elizabeth Porsing, formand for Tennisudvalget, (tlf. 21820175)

Hovedbestyrelsen: Martin Dahl, medlem af bestyrelsen valgt for tennis (tlf. 22220129)

 

Link: https://www.hik.dk/om-hik/vores-vaerdier/

Link: https://www.hik.dk/om-hik/hik-love/

Link: https://tennis.dk/wp-content/uploads/2018/08/Etisk-kodeks-for-dansk-konkurrenceidraet.pdf