Menu

Indkaldelse til HIK Tennis ordinære tennismøde 2023

image
06. januar 2023 kl. 15:23

INDKALDELSE TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE

DEN 31. JANUAR 2023 KL. 18.00

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

Så er det igen blevet tid til at afholde årsmøde i tennisafdelingen.

 DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand, jf. § 9
  4. Valg af suppleant til tennisudvalget
  5. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK, §8
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Kandidater til valg til tennisudvalget samt til HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til HIK’s administration på kontoret@hik.dk med kopi / cc. til tennisformanden på elizabeth@hik.dk. Dette skal ske senest to uger før det ordinære tennismøde for at være valgbare.

Kandidater, der ønsker at opstille til tennisudvalget, gøres opmærksom på HIK Tennis’ nye forretningsorden: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk), hvoraf det fremgår, hvilke områder medlemmerne af tennisudvalget repræsenterer. Endvidere gøres der opmærksom på, at man vælges for en 2-årig periode, bortset fra formandsposten:

Tennisudvalget består af syv medlemmer, heraf:

 - En formand for HIK Tennis (på valg)

-  En repræsentant for sponsor (ny post, på valg)

-  En repræsentant for seniorbredden (ikke på valg)

-  En repræsentant for senioreliten (på valg)

-  En repræsentant for junior- og ungseniorbredden (ny post, på valg)

-  En repræsentant for junioreliten (ikke på valg)[1]

-  En repræsentant for veteranerne (ny post, på valg)

Interesserede kandidater til de fem poster på valg, skal i forbindelse med anmeldelse af deres kandidatur kort forklare den indsigt og det tilhørsforhold, der gør dem i stand til at repræsentere netop denne medlemsgruppe. Bemærk, at særlige forpligtelser gælder kandidater til posterne som repræsentant for medlemmer under 19 år.

 

Du kan se nuværende medlemmer af tennisudvalget her: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk)

Og HIK’s hovedbestyrelse her: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk)

Nuværende medlem af HIK’s bestyrelse fra tennisafdelingen:

  • Søren Smedegaard, formand og bestyrelsesmedlem (ikke på valg)
  • Martin Dahl, bestyrelsesmedlem (på valg)

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

 

HIK

6. januar 2023

 

[1] Årsagen til at junioreliteposten ikke er på valg er, at den i 2022 valgte repræsentant for juniortennis er valgt for to år. Den valgte repræsentant for juniortennis fortsætter efter ny forretningsorden som repræsentant for juniorelitedelen.

Luk