Menu

Organisation

Den daglige ledelse

HIK Tennis har en klubchef, som har det daglige ansvar i afdelingen og bl.a. varetager den sportslige drift, administrativt arbejde og trænerpleje. Har du spørgsmål vedr. træningstilbud eller anden aktivitet, der relaterer sig til tennisafdelingen, er du altid velkommen til at henvende dig til klubchefen på følgende:

Jan Bartram

Mail: jb@hik.dk

Tlf.: 40 90 16 86

 

HIK's tennisudvalg

HIK's tennisudvalg består af en række frivillige, der alle brænder for hele tiden at gøre oplevelsen bedre for klubbens mange medlemmer, der bruger en stor del af deres fritid i HIK. Udvalget arbejder med tennisafdelingens interesser på tværs af underafdelingerne, hvordan man optimerer forholdene for vores medlemmer, og hvordan vi planlægger, så vi får det bedste ud af vores klub til glæde for os alle. Udvalget mødes hver 14. dag, hvor man gennemgår hvad der er sket i tennisafdelingen siden sidst, samt planen for fremtiden og eventuelle input fra medlemmerne. Tennisudvalget består af: 

Tennisformand

Elizabeth Porsing

Mail: elizabeth@hik.dk

Repræsentant for seniorbredden

Nina Rye

Mail: nr@ninarye.dk

Repræsentant for senioreliten

Jacob Melskens

Mail:

Repræsentant for sponsor

Kai Nielsen

Mail: kaifolmer@gmail.com

 

Repræsentant for junior- og ungseniorbredden

Julie Hoffmeyer Aackermann

Mail: 

Repræsentant for junioreliten

Anders Boenæs

Mail: boenaes@yahoo.com

Repræsentant for veteranerne

Ulla Theil

Mail: ullatheil@hotmail.com

Suppleant

Bent Jørgensen

Mail: bent@lite.dk

 

Tag kontakt til os

Er der noget du er ked af, noget du er glad for eller har du fået en god ide, så send en mail til din repræsentant og giv vedkommende mulighed for at viderebringe dine input til tennisudvalget i det omfang, at emnet er relevant at behandle her. Henvender du dig til os, har vi bedre mulighed for at arbejde med det, der er vigtigt for jer medlemmer. 

En gang om året afholdes det ordinære tennismøde for alle HIK's tennismedlemmer. Her er du velkommen til at deltage. Mødet finder sted i starten af året og du vil kunne finde indkaldelse, dagsorden og referat på vores hjemmeside. Hertil kan du læse om HIK's forretningsorden: Forretningsorden HIK Tennis

 

Juniorudvalget

Formand for juniorudvalget

Anders Boenæs

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: juniorudvalget@hik.dk