Menu

Organisation

Den daglige ledelse

HIK Tennis har en klubchef, som har det daglige ansvar i afdelingen og bl.a. varetager den sportslige drift, administrativt arbejde og trænerpleje. Har du spørgsmål vedr. træningstilbud eller anden aktivitet, der relaterer sig til tennisafdelingen, er du altid velkommen til at henvende dig til klubchefen på følgende:

Jan Bartram

Mail: jb@hik.dk

Tlf.: 40 90 16 86

 

HIK tennisudvalget

HIK tennisudvalg består af en række mennesker, der alle brænder for hele tiden at gøre oplevelsen bedre for de mange medlemmer, der bruger en stor del af deres fritid i HIK. Udvalget består af frivillige kræfter, som er med til hele tiden at optimere tennisafdelingen. 

 

Tennisudvalget består af: 

Elizabeth Porsing, formand (elizabeth@hik.dk)

Nina Rye, seniorbreddeformand (nr@ninarye.dk)

Kai Folmer Nielsen, senioreliteformand (kaifolmer@gmail.com)

Anders Boenæs, juniorafdelingsformand (boenaes@yahoo.com)

 

Juniorudvalget består af: 

Anders Boenaes, formand

Line Brummerstedt

Peter Dianati

Julie Hoffmeyer Aackermann

Grethe Bower, suppleant

Kontakt: juniorudvalget@hik.dk

 

Hvor tit mødes vi?
Hver 14. dag - bortset fra juli.

Hvad arbejder vi med?
Tennisafdelingens interesser på tværs af underafdelingerne – hvordan optimerer vi forholdene for vores medlemmer, og hvordan planlægger vi, så vi får det bedste ud af vores klub til glæde for os alle.

Hvad drøfter vi?
Hvad er sket siden sidst i tennisafdelingen? Planer for fremtiden og eventuelle input fra medlemmerne.

Hvordan kommer du i kontakt med os?
Er der noget du er ked af, – noget du er glad for, eller har du bare fået en god ide, så send en mail til din repræsentant og giv vedkommende mulighed for at viderebringe dine input til tennisudvalget i det omfang, at emnet er relevant at behandle her. Henvender I jer til os, har vi bedre mulighed for at arbejde med det, der er vigtigt for medlemmerne.

En gang om året afholdes et Tennismøde for alle HIK's tennismedlemmer.

Her kan du læse om HIK’s Forretningsorden:

Forretningsorden HIK Tennis