Menu

Referat af HIK Tennis' ordniære årsmøde 2023

image
07. februar 2023 kl. 09:36

REFERAT AF HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE
DEN 31. JANUAR 2023 KL. 18:00
HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

Mødet går i gang kl. 18:10.

 

Tennisudvalget pegede på Frantz Sigersted-Rasmussen som dirigent, såfremt ingen modsatte sig dette.

Ingen indvendinger. Frantz Sigersted-Rasmussen konstaterede at HIK’s ordinære tennismøde var lovligt indkaldt jf. lovene og derfor var beslutningsdygtig.

Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet videre til tennisformanden Elizabeth Porsing.

 

 1. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget

Tennisformanden, Elizabeth Porsing’s, beretning:

Velkommen til HIK’s ordinære tennismøde 2023.

Indledningsvis skal vi vælge dirigent på mødet. Tennisudvalget peger på Frantz Sigersted som dirigent, såfremt ingen modsætter sig dette? Tennisafdelingens økonomi og kommende budget, vil blive gennemgået af direktør Frederik Meyer.

2022 har på mange måder været et godt år. Endelig slap vi af med Corona og nedlukninger og derfor har vi kunnet spille en masse tennis i det meste af 22. Vi er blevet en rigtig stor tennisklub - en af Danmarks største klubber med et medlemsantal på lidt over 2500. Det er glædeligt, at så mange gerne vil spille i klubben og selvom der er grænser for, hvor mange vi kan være, er vi blevet rigtig gode til at afbooke baner for at vi kan tilgodese hinanden, så så mange som muligt kan spille selvom vi er to baner nede. Vi har dog af hensyn til vores medlemmer valgt at lave et loft på +/% 1800 seniormedlemmer der på nuværende tidspunkt tæller 1740.

Og det er også derfor at vi nu udvider tennisudvalget fra fire til syv medlemmer. Det gør vi for at demokratisere vores klub og så vi bedre kan tilgodese og servicere de mere end 2.500 aktive tennisspillende medlemmer.

At servicere så mange medlemmer kræver et stort bagland af ansatte og i den forbindelse vil jeg gerne takke administrationen; Margit, Anette, Louise, Lars, Peter og vores nye direktør Frederik, som allerede har sat gang i rigtig mange nye ting og de mange frivillige som lægger store kræfter i diverse udvalg, såsom vores junior, senior, eliteudvalg og vores nye sponsorudvalg og ikke mindst de frivillige tovholdere der står for alle vores turneringer året rundt.

Og så må vi ikke glemme de mange dygtige trænere, som er med til at løfte os alle sammen. Over 30 trænere, hvoraf 9 trænere, Christian, Ovi, Jonas, Anne-Louise, Andrew, Tauson, Tomas, Hiwa og Farzad er tilknyttet på fuldtid. Det kræver megen koordinering på kryds og tværs, hvilket vores klubchef Jan Bartram er med til at holde styr på.

Vi har fået ild i pejsen, kæmpe fladskærm og så får vi stadig en masse god mad og fadøl hos Berit, som altid står klar til at yde sit bedste med et stort smil. Tak for det Berit. Og tak til Line i Havnen, der sørger for banerne står knivskarpe om sommeren.

Så skal der nævnes at vi har fået et nyt cykelstativ ud foran bane 2 og forhåbentlig får vi også snart en godkendelse fra kommunen til vores byggeprojekt til en ny hal, men vi må nok forvente at den først står klar i 2024.

Vores elite spillere både damer og herrer har i weekenden sikret sig vigtige point for at holde pladsen i elitedivisionen og 2. holdet hos herrerne fastholder deres 3. plads i ligarækken.

På juniorsiden er der ca. 600 spillere som bliver trænet hver uge. Nogle kommer primært for det sociale og hyggens skyld og træner måske kun 1 gang om ugen, mens andre træner op til 8 gange om ugen i bestræbelserne på at blive så god som mulig - og det har vi mange som er. Vores dygtige juniorpiger førte i 22 HIK frem til slutspillet om Danmarksmesterskabet, hvor HIK var repræsenteret i finalerne i alle rækker.

I 2022 har vi specielt haft fokus på at udvikle og hæve niveauet omkring vores træningsmiljøer, så der kommer mere fokus på kvaliteten fremfor kvantiteten. Vi sat øget fokus på den fysisk træning hos vores bedste spillere og tilbyder i dag fysisk træning hele ugen, hvilket er unikt sammenlignet med andre klubber.

Selvom vi for en periode mangler to indendørs baner, står vi i dag et rigtig godt sted med vores klub. Vi har omstruktureret organisationen og tilgodeser mange flere medlemmer ud fra de mange forskellige ønsker og behov der eksisterer. Vi har en god økonomi, fantastiske træningsforhold og et dygtigt trænerteam som er i øjenhøjde med alle. Så vi har al god grund til at være glade og stolte. Jeg vil sige tak herfra og give ordet videre til vores respektive formænd og herefter vil direktør Frederik Meyer gennemgå økonomien.

 

Elizabeth Porsing gav ordet videre til seniorbreddeformand, Nina Rye.

 

Seniorbreddeformand, Nina Rye’s beretning.

Jeg har i snart mange år ønsket at arbejde som frivillig, fordi jeg synes det har været sjovt at være med til at skabe et godt klubliv i HIK, hvor medlemmerne i vid udstrækning kender hinanden og morer sig sammen på kryds og tværs og alle bliver set og hilst på, når de færdes i klubben. Desuden har der hen ad vejen været ting, jeg har syntes var vigtige at få ændret på.

Til en start bød jeg bare ind med hvad jeg synes kunne være en god ide og fik forskellige arrangementer op at stå. Dengang særlig i forhold til juniorerne, hvor vi selv havde to drenge der spillede.

Mandatet til at stå for seniorbredden har jeg siden haft nu igennem 11 år og i de 11 år har jeg været så heldig at der er en masse medlemmer der har haft lyst til at hjælpe mig med at få det til at lykkes, nemlig alle vores tovholdere.

Nu nævner jeg lige jer alle sammen, hvis I vil rejse jer op efterhånden, hvis I er til stede, og blive stående

Vintermix 1. søndag plus 5. Thomas Weikop      
Herretennis inde og ude 2. søndag  Søren Schiødt 
All Girls inde og ude 3. søndag    Nina Rye
Åben Bane mandag inde - ude  Jesper Roos/tidligere K. Thamsborg
Åben Bane onsdag inde David Breuer
Åben Bane fredag inde – onsdag ude Zibrandt Greisen og Claus Juhlin der desværre ikke er her længere.
Ung-senior – 4. søndag inde og ude  Romeo Porsing  
DH Hold baner søndage kl. 20 inde   Nina Rye og Michael Tauson
Doubleturneringen Charlotte Gram og Elizabeth Porsing
Havneturneringen    Zibrandt Greisen, Kirsten Hermansen, Uffe Christiansen, Mika Heilman
Klubmesterskabet  Inger Kroon, Nina Rye
Turneringsvagterne Charlotte, Kirsten, Louise, Sanne, Wolfgang, Thomas, Tove, Ulla
Juleturneringen Tidligere Helle Koggersbøll, nu Nina Rye
Holdkaptajner  Serie hold og DH Hold og TØ hold Anders, Christian, Bettina, Louise, Allan, Benny og Ib, Peter, Stein, Ulla og Klaus. Veteran hold 70+ vandt i øvrigt sølv ude 2022 - super flot 
Old Boys  Niels Ankersen
VIV    Thomas Weikop, Katrine Weikop, Sanne Thor

Mange tak til jer alle sammen for jeres indsats.

Desuden har vi med Michael Tauson og vores dygtige trænerstab haft organiseret: La Manga, N2L, Intensive Camps, Smidighedstræning

Hvorfor ønsker man mon at yde en frivillig indsats i sin klub?Det gør man fordi det er sjovt at gøre noget for andre og at lykkes med det – videnskaben hævder endda, at det også er sundt.

Det sker en gang imellem, at der ud over den store flok af glade smil vi som regel møder, er en enkelt eller to der er mindre glade. Ja måske ligefrem utilfredse. Det skal der være plads til - så lytter man og så tager man stilling til om man om man vil ændre noget, eller om man rent faktisk synes at der er gode grunde til ikke at ændre noget og så melder man tilbage. Det er selvfølgelig mindre sjovt, men alligevel ok.

Der hvor der kan opstå et problem i forhold til at bevare glæden som frivillig er, hvis der det ene eller det andet sted ikke er forståelse for, at man som tovholder og frivillig har det endelige ord i tilrettelæggelse og afvikling af de arrangementer man har ansvaret for. Så det skal vi undgå. Vi har brug for vores frivillige. Det er min holdning og forhåbentlig også de fleste af jer andres.

Og så tilbage til beretningen.

Vi er som sagt super glade for den fine tilslutning, der er til de mange arrangementer. Alle arrangementerne er vigtige, større som mindre, og alle har sine fans. Uden at vi helt har tal på det, kan vi se at der også er overlappende fans. Mange medlemmer deltager i mange forskellige arrangementer, mens andre har sine favoritter.

Det helt store tilløbsstykke har fortsat i 2022 været vores tilbud om træning til klubbens seniormedlemmer, N2L, hvor vi har alt fra nybegyndere til AAA spillere (tidligere elitespillere) på træning. Første gang vi gennemførte var i foråret 2017. Dengang havde vi 17 hold. Her i efteråret 2022 havde vi 71 fyldte hold svarende til 284 pladser.

Omfanget har kun kunnet komme op på det nuværende niveau, fordi vi har haft en stor ledig banekapacitet, fordi vi har kunnet tilpasse trænerkapaciteten fra først at bruge overskydende trænertimer til siden at øge trænerstaben for at kunne dække behovet og ikke mindst fordi vi har haft en masse medlemmer, der har ønsket at dygtiggøre sig og har været åbne overfor at få nye relationer i klubben.

Der er pt. ikke planer om at øge udbuddet af N2L pladser nævneværdigt, da vi gerne vil have alle pladser solgt. N2L lægges som udgangspunkt på ikke solgte baner indendørs, så vi får udnyttet en kapacitet der i vid udstrækning ellers ville stå ubenyttet hen og det er jo også super godt for klubkassen. Igen til glæde for os alle, også for fodbold og håndbold for den sags skyld, da banelejen afleveres i den fælles kasse.

Det næststørste tilløbsstykke har været vores klubmesterskab, hvor vi med de 10 rækker fik 225 tilmeldinger i 2022. Herrerne er i klart overtal – kom så piger.

3.pladsen går til All Girls Ude med 129 tilmeldte. 68 tilmeldte i gennemsnit pr. gang til 40 pladser om ugen

Men alle tiltag, større som mindre, der er til glæde, er vigtige.

Med 1740 seniormedlemmer og 613 ungsenior medlemmer kan vi jo godt regne ud, at selvom vi er rigtig mange der deltager i vores breddearrangementer, så har vi mange flere medlemmer der bare gerne vil have lov til at dyrke sin sport i fred og ro med familie og venner, og dem skal vi selvfølgelig også give plads.

Så har jeg lige til sidste opfordring.

Hvis en af dem I plejer at spille med, af den ene eller den anden årsag ikke kan spille, ja så har jeg på egen krop igennem de sidste 2½ måned oplevet, hvilken forskel det gør at ens tennisvenner hænger ud med en i tide og utide til en kaffe og en sludder hos Berit. Så tak til jer der har taget ansvar for mit humør og hermed er opfordringen givet videre til alle jer andre, hvis en af jeres tenniskammerater pludselig bliver ukampdygtig. Det var ordene.

 

Nina Rye gav ordet videre til senioreliteformand, Kai Nielsen.

 

Senioreliteformand, Kai Nielsen’s beretning

Siden sidste årsmøde, har vores førsteholdsherrer spillet slutspil udendørs, hvor man endte på en 4. plads. Indendørs ligger de nu midt i serien og det er imponerende, at på trods af jeres relativt høje alder, krævende arbejde og familieforhold, stadig kan finde tid til at træne og have niveau til at spille med i eliteserien. Det er rigtig flot og tusind tak for det.

Vores andet hold på herresiden har opnået større tilslutning og ligger i øjeblikket nr. 3 i Liga 2 rækken. Det er den vej det skal gå, så det er også rigtig positivt. Også tusind tak til jer.

På damesiden har vores førstehold netop vundet en meget vigtig kamp og fik vigtige point med hjem, hvorfor det nu ser ud til at man bibeholder sin plads i eliteserien. Det er rigtig godt gået af et hold, som for de fleste spillere er nyt niveau at spille på og hvor aldersforskellen er stor.

Også andetholdet på damesiden ligger godt i Liga 2 rækken og har potentiale til at rykke op. Der skal lyde en stor tak til alle spillerne og til alle de frivillige og trænerne. Særligt Tomas og Andrew som har ansvaret for vores elitedamer og herrer, og som gør en kæmpe indsats for holdene.

Jeg vil også nævne vores førsteholdsspiller og Danmarksmester, Valdemar Pape, har fået et scholarship til Harvad University, hvor han får en fantastisk uddannelse, samtidig med at han kan spille tennis på højt plan. Vi følger ham nøje og håber også at han kan spille tennis for os fra tid til anden.

Holger Rune skal også nævnes, som vi har en stor andel i, der opnåede en stor titel tilbage i november. Det bliver spændende at følge hans karriere.

Jeg vil opfordre til at alle kommer og hepper på vores spillere, når de spiller holdkampe. Vi har en storskærm hvor vi slår tiderne op for kampene og man kan også se programmet inde på DTF’s hjemmeside. Så kom og støt os, når vi spiller.

Afslutningsvis glæder jeg mig til at give stafetten som senioreliterepræsentant videre til Jacob Melskens. Han har masser af indsigt i vores seniorelite, som førsteholdsspiller og har et drive, som passer godt til posten. Det bliver spændende at følge det videre forløb.

 

Kai Nielsen gav ordet videre til HIK’s direktør, Frederik Meyer.

 

Direktør, Frederik Meyer, berettede om tennisafdelingens økonomi. Han pointerede at tallene ikke var de endelige tal, men estimater, da man ikke har det færdige regnskab for 2022 klar.

Man har haft flere indtægter end først budgetteret, hvorfor man isoleret set for tennisafdelingens vedkommende, ser ud til at ende med et overskud i 2022.

 

Dirigenten, Frantz Sigersted-Rasmussen, går videre til spørgsmål til beretningerne.

 

Et medlem spurgte: hvad gjorde at indtægterne steg?

Frederik Meyer svarede at de fleste indtægter var træningsindtægter, hvoraf junioreliten’s træningsindtægter var bedre end først budgetteret. Udgifter til baneleje var desuden færre end først budgetteret.

Et medlem ønskede at anerkende at tennisudvalget havde holdt sit ord fra sidste tennismøde, hvor man sagde at man ville diskutere et maksimalt antal medlemmer i klubben. Han spurgte ind til hvilke overvejelser har man gjort sig ift. at beslutte at der maksimalt kan være 1800 seniormedlemmer i HIK Tennis, særligt med henblik på den høje belægningsprocent man pt. har.  

Elizabeth Porsing svarede at man i tennisudvalget mener at belægningen i og for sig er fin ift. hvad man også ser i andre nærtliggende klubber. Her har man medregnet alle 18 baner i HIK Tennis.

Der blev spurgt om man har taget nogen politisk beslutning ud fra valget om medlemsstop på 1800 seniormedlemmer.

Elizabeth Porsing svarede at det havde man ikke. Beslutningen var taget af praktiske og ikke politiske overvejelser.

En fremmødt kommenterede at man er meget tilfreds med træningstilbuddene i klubben, men at det er svært at få banetider, særligt i vintertiden, og det kunne derfor være rart hvis man undersøgte muligheden for at øge løsbanebooking muligheder.

Elizabeth Porsing svarede at det er et økonomisk valg at man har valgt at sælge baner til faste banetider.

Flere medlemmer tilsluttede sig kommentaren og var enige i at det er svært at kunne løsbanebooke. Et medlem foreslog at man kunne se nærmere på en mere ligelig fordeling af de fastebaner, således at der var rotation i de faste banetider og at man eksempelvis kun kan have 1 fast kontraktbane fremfor 3.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorfor dirigenten konstaterede, at beretningerne var taget til efterretning.

 

 1. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand:

Dirigent, Frantz Sigersted-Rasmussen, orienterede om hvorledes valgprocessen ville foregå.

Valgsystemet foreskriver at formanden er på valg årligt og at der er en rotationsordning for de resterende medlemmer, som alle vælges for 2 år af gangen, dog således at tre medlemmer vælges i ulige år og tre medlemmer vælges i lige år. I og med at man i år har en udvidelse af medlemmer i tennisudvalget i forbindelse med den nye forretningsorden, blev det således at ét af kandidaturerne vælges for en 1-årig periode, som i dette tilfælde var posten som repræsentant for sponsor og resten vælges for en 2-årig periode. Dette gøres for at sikre den rotation, der er forudsat i forretningsordenen. 

Valgprocessen forløb således:

 • En formand for HIK Tennis: Elizabeth Porsing modtog genvalg
  • Ingen andre kandidater havde meldt sig og Elizabeth Porsing blev dermed enstemmigt valgt som formand for HIK Tennis for en 1-årig periode. Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet til Elizabeth Porsing, som kort takkede for genvalget.
 • En repræsentant for sponsor: Kandidater er Kai Nielsen og Ulla Theil
  • Ulla Theil havde trukket sit kandidatur til posten, hvorfor Kai Nielsen var eneste kandidat til posten og dermed enstemmigt valgt som repræsentant for sponsor for en 1-årig periode. Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet til Kai Nielsen, som kort takkede for valget.
 • En repræsentant for seniorbredden: Nina Rye, ikke på valg
  • Nina Rye fortsætter, i henhold til forretningsordenen, endnu et år som repræsentant for seniorbredden.
 • En repræsentant for senioreliten: Kandidat er Jacob Melskens
  • Ingen andre kandidater havde meldt sig og Jacob Melskens blev dermed enstemmigt valgt som repræsentant for senioreliten for en 2-årig periode. Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet til Jacob Melskens, som kort fortalte at han glædede sig til at komme i gang med arbejdet og til at repræsentere klubbens seniorelite.
 • En repræsentant for junior- og ungseniorbredden: Kandidat er Julie Hoffmeyer Aackermann
  • Ingen andre kandidater havde meldt sig og Julie Hoffmeyer Aackermann blev dermed enstemmigt valgt som repræsentant for junior- og ungseniorbredden for en 2-årig periode. Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet til Julie Hoffmeyer Aackermann, der præsenterede sig selv og sin bevæggrund for at stille op. Hun afsluttede med at fortælle at hun glædede sig til at arbejde med klubbens juniorer.
 • En repræsentant for junioreliten: Anders Boenæs, ikke på valg
  • Anders Boenæs fortsætter, i henhold til forretningsordenen, endnu et år som repræsentant for junioreliten.
 • En repræsentant for veteranerne: Kandidater er Kai Nielsen, Bent Jørgensen og Ulla Theil
  • Kai Nielsen havde trukket sit kandidatur, hvorfor Bent Jørgensen og Ulla Theil var kandidater til posten.

Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet til Ulla Theil, der afholdt valgtale. Efterfølgende gav Frantz Sigersted-Rasmussen ordet videre til Bent Jørgensen, der afholdt valgtale.

Efter valgtalerne forklarede Frantz Sigersted-Rasmussen stemmeprocessen. HIK administrationen bestående af Anette Fabricius og Louise Bordoy indsamlede stemmesedlerne og Frantz Sigersted-Rasmussen talte efterfølgende stemmerne op i det tilstødende bestyrelseslokale.

Frantz Sigersted-Rasmussen, berettede om resultatet af optællingen: 1 stemte blank, 51 stemmer gik til Ulla Theil, 24 stemmer gik til Bent Jørgensen.

Ulla Theil blev dermed valgt som repræsentant for veteranerne for en 2-årig periode.

 

 1. Valg af suppleant til tennisudvalget (vælges blandt kandidat(er), der ikke vælges under pkt. 3).

Bent Jørgensen blev valgt som suppleant, da han var den eneste kandidat fra pkt. 3 der ikke var blevet valgt.

 

 1. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK

På valg: Martin Dahl – modtog genvalg

Ingen andre kandidater havde meldt sig og Martin Dahl blev dermed enstemmigt valgt som medlem til HIK’s hovedbestyrelse. Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet videre til Martin Dahl, der takkede for valget og fortalte at han glædede sig til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen og til fortsat at repræsentere HIK Tennis i hovedbestyrelsen.

 

 1. Indkomne forslag

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

 

 1. Eventuelt

Et medlem opfordrede HIK’s tennismedlemmer til at melde sig ind i lokalplansudvalget vedrørende ændringen af lokalplanen til boblehallens byggeprojekt, så man kan komme facilitetsproblemet til livs.

Frantz Sigersted-Rasmussen gav ordet videre til HIK formand, Søren Smedegaard, der roste klubchef, Jan Bartram og tennisudvalget for deres arbejde.

Et medlem roste tennisudvalget for at have besluttet at udvide udvalget, så der var flere hænder om at løfte opgaverne.

Dirigent, Frantz Sigersted-Rasmussen, takkede for god ro og orden og afslutter den formelle del af mødet.

 

Der blev afslutningsvis råbt et HIK hurra.

 

Mødet blev hævet kl. 19:38