Menu

Referat af HIK Tennis' ordinære årsmøde 2024

image
07. februar 2024 kl. 14:20

REFERAT AF HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE 2024

TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2024 KL. 19:30

Malgegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

 1. Valg af dirigent

Tennisformand, Ulla Theil, bød velkommen til alle fremmødte.

Christoffer Galbo blev valgt som dirigent, og Louise Bordoy blev valgt som referent.

Christoffer Galbo konstaterede med forsamlingens opbakning, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Han konstaterede videre, at de af kandidaterne til tennisudvalget indsendte motivationer opfyldte kravene i forretningsordenens § 9, stk. 4.

 

 1. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget

Tennisformanden, Ulla Theils, beretning:

 

HIK Tennis vi har næsten 2600 medlemmer, fordelt på ca. 1800 seniorer, 650 juniorer og 160 ungseniorer. Vi er en rigtig stor tennisklub og blandt Danmarks største. Hver dag kommer over 500 HIK’er og spiller tennis i vores hal. 395 børn kommer hver uge og træner tennis en eller flere gange. 306 seniorer træner N2L hver uge .

Vi har mange dygtige trænere der varetager vores træning hver dag og arrangerer sjove aktiviteter for os på banen. Vi har rigtig mange frivillige, der både stiller sig til rådighed for vores juniorer og seniorer, og for alle lige fra eliten til bredden. Restauranten ved Berit danner ramme om mange hyggelige stunder for os. Ligeledes har vi i mange år haft glæde af Line i Havnen, som dog nu når sin ende og vi skal til at finde en ny der kan tage over. Lars og teamet i driften sørger for at baner og anlæg skinner hver dag. Tilsammen er det med til at fostre sammenholdet i HIK. På vegne af tennisudvalget vil vi gerne stor tak til alle jer for jeres indsats.

En typisk dag i tennishallen er tæt pakket med træning for seniorer og juniorer, sociale turneringer/arrangementer og kontraktbaner. I dette eksempel (henviser til ppt. med et screenshot af en typisk dag i tennishallen) er 24 løsbaner booket. Flere gange om dagen står baner tomme med tændt lys, et estimat 6-7 baner om dagen. Vi opfordrer til at man husker at afbooke sin bane, hvis man bliver forhindret, så andre kan få glæde af banetiden. Vi har en belægningsprocent på 88%, der er 952 baner om ugen, 598 af disse er solgt på kontrakt, hvoraf 210 er solgt til tennis og 388 er solgt til medlemmerne. Det giver en årlig indtægt på 5,1/5,2 mio. kr., hvoraf ca. 1,9 mio. kr. er betalt af tennis.

Den sportslige succes det seneste år har budt på hele 41 guldmedaljer fordelt på DM Ind og Ude, samt for hold og ved Veteranernes VM. Alle disse medaljer er fordelt på 33 HIK’ere. Vi fik kun 4 guldmedaljer på juniorsiden og det er ærgerligt at det ikke kunne blive til flere, men ikke desto mindre en flot bedrift at medaljetagerne. Veteranerne har derimod gjort rent bord sidste år og en af dem har vundet hele 5 guldmedaljer, nemlig Lisbet Heine, som har gjort rent bord både inde og ude og for hold. Et stort tillykke til Lisbet.

Ved SM Inde vinder vi 10 medaljer og vi har 5 piger i finalen ved SM Ude. Her er det primært ungdommen der har gjort det bedst og der skal også lyde et stort tillykke til jer.

Klubmesterskaberne 2023 bød i år på 16 rækker, hvor vi havde en fantastisk turnering med godt vejr og højt humør. Tak til arrangørerne og stort tillykke til alle jer der gik hjem med en titel.

Ved årets slutspil havde vi to af vores juniorhold med i 2023, nærmere bestemt vores U12 drenge og U14 piger, hvoraf drengene blev nr. 4 og pigerne fik sølv efter en meget tæt match mod Nordsjælland. På veteranfronten kan vi bryste os af at have Danmarks dygtigste veteraner. Der var ingen anden dansk tennisklub der havde 4 hold med til slutspil, en i hver række. Vi vandt guld i +70, 4. plads i +60, +50 fik sølv og +40 fik bronze. Det er vi rigtig stolte af.

Vi har haft en masse sociale aktiviteter i år. Vi har gjort os umage med at holde en masse sociale aktiviteter på kryds og tværs, særligt efter i sommers. Vores juniorer har holdt halloween, fastelavn, påske og meget andet på banerne. Vores senior bredde og elite har ligeledes haft flere sociale arrangementer, f.eks. sommercamp, La Manga, Davis Cup og meget andet. Vi har forsøgt at skabe større forbindelse mellem junior og seniorelite ved at arrangerer mere hygge omkring seniorelitens holdkampe på hjemmebane.

Vi glæder os over gamle traditioner, såsom Gregory Cup der i år blev afholdt i HIK og hvor trofæet også gik til HIK. Vi glæder os over at se de unge mennesker på universiteterne, bl.a. Valdemar Pape som lige nu er på Harvard University, hvor han fortsat spiller tennis på højt plan og gør det godt. Vi glæder os over at se Thomas Wex stille op med HIK fanen ved det historiske tronskifte og fejringen af kong Frederik X. Vi glæder os over at se Thomas Kønigsfeldt få overrakt den internationale pris ”Services to the game” og få anerkendelse for mange års indsats for tennissporten. Vi glæder os over at se HIK’ere stille op på landsholdene og tager til NM og VM, hvoraf Fie Astrup vandt en flotte VM-guldmedalje for veteraner. Stort tillykke til alle jer HIK’ere der har gjort det godt på landsholdene.

Vi har haft en masse turneringer for børnene; skumturneringer, Whitesport Cup både inde og ude og ITF turnering i Holte. Vi ønsker at arrangere endnu flere turneringer for børnene i fremtiden.

Strukturen i tennisafdelingen er udarbejdet ud fra ønsket om at kunne danne de bedste forudsætninger for at skabe glæde, udvikling, fællesskab og vilje. Til hvert af de aktuelle 7 ”afdelinger” (Tennisskole/Tennis10, Klubspillere, TennisØst, Junior DH, Senior elite, Senior bredde, Veteran elite) har vi defineret rammerne og målsætningerne og forventningerne til spillerne. Alt dette er en struktur vi arbejder ud fra på nuværende tidspunkt.

Vi har fået nye ansigter blandt de ansatte i år. Farzad og Mugge er kommet til trænerstaben. Andrew og Jan Bartram er stoppet og seneste nyt er at en ny klubchef, Niklas Rosengreen, starter i HIK pr. 1. marts, hvilket vi glæder os meget til.

I starten af året blev pavillonen malet og sat i stand, vi har fået nyt satellitstyret ur i hallen og snart nyt ur på vej ind til hallen. Bestyrelsen har arbejdet hårdt på genopførslen af hallen som erstatning for Boblen. Planen er at der skal opføres en hal i forlængelse af bane 7, hvortil bane 3 og 4 (der pt fungerer som udendørsbaner) inddrages til den nye hal. Der kommer til at være byggeplads på bane 5 og 6 (udendørsbanerne) hen over sommeren og det er selvfølgelig træls, men vi håber på jeres forståelse. Forhåbentlig står den nye hal, med 2 ekstra baner, færdig i januar 2025 og i sommeren 2025 vil der forhåbentlig også være tre nye baner klar udendørs ved siden af hallen.

Det nuværende tennisudvalg blev udvidet i 2023, så flere kompetencer kunne komme i spil. Vi har hver især et område som vi repræsentere og dette for at skabe mere dynamik og et udvalg som ser alle. Vi har haft travlt siden vi satte os på posterne. Vi har haft fokus på hele HIK og hvert område for sig. Vi har udarbejdet en plan med målsætninger for senior bredden, eliten og junior eliten, samt fået eliteherrerne til at spille igen. Vi har haft stort fokus på sociale arrangementer, så vi kunne få noget glæde og fællesskab tilbage i HIK. Vi har defineret strukturen i tennisafdelingen og opdateret vores vision. Vi holdt informationsmøde d. 28/10 og vi har udarbejdet budget for 2024 helt fra bunden. Vi har fået ansat en ny klubchef, som vi som sagt glæder os meget til starter. Tusind tak til trænerne, udvalget og administrationen for at have ydet en ekstra indsats i perioden uden klubchef.

Jeg vil gerne komme ind på banetildeling. Der har været en del snak om hvad man vil på dette punkt i tennisudvalget og dette vil jeg gerne afmystificere. Tennisudvalget er ansvarlige for tennisklubbens medlemmer og som tennisformand anser jeg det som en vigtig opgave at sikre, at vi også følger med tiden. Vi skal lytte til vores medlemmer – alle medlemmer. Det er tennisudvalgets ønske og målsætning, at flertallet af tennismedlemmerne oplever banefordeling som fair og ordentlig. Status er at intet er besluttet, dialog og proces er påbegyndt  og der kommer ingen revolutioner. Tennisudvalget ønsker at gennemføre en medlemsundersøgelse for at afdække tilfredshed med nuværende ordning. Dertil kan jeg fremhæve at eventuelle fremtidige justeringer vil ske i fuld transparens og dialog og i samarbejde med hovedbestyrelsen. I en traditionsrig klub som vores skal justeringer og forandring ske over tid og med respekt for traditioner og det unikke vi har i klubbens DNA - herunder det sociale liv. Eventuelle justeringer skal være i overensstemmelse med HIK samlede strategi, tennisklubbens vision - og selvfølgelig være både sportsligt og økonomisk forsvarlige. Ændringer af væsentlig karakter vil være et anliggende for hovedbestyrelsen at beslutte efter indstilling fra Tennisudvalget.

Vores prioriteter for 2024 er miljø & kultur, sammenhold og image

HIK Tennis skal være et godt sted for alle, med fællesskab, udvikling, vilje og glæde. Vi vil arbejde med følgende:

 • Juniorafdelingen, herunder junioreliten - dvs. turneringsspillerne skal tilbage blandt landets bedste.
 • Support til vores seniorelite, så de kan være rollemodeller for ungdommen og alle i klubben. Det er godt for hele HIK at vores 1. hold damer og herrer spiller i landets bedste rækker.
 • Et velfungerende tennisudvalg og tennis organisation.
 • Fortsætte med højt aktivitetsniveau inkl. N2L for seniorbredden & mange sociale tennisarrangementer for alle grupper
 • Fortsætte udvikling af og kvalitet i Tennisskolen, T10 og KS, og evt. starte tennis for mindre børn (børnehavebørn)
 • Vores hold og veteranerne, som skal forblive blandt landets bedste

Tak til trænerne for et fantastisk 2023. Det har ikke været et nemt år for jer, men I har været et fantastisk team og har ydet en flot indsats selv i modvind.

Tak til alle de frivillige som igen i år har meldt sig på banen og bidraget til HIK fællesskabet i 2023.

Når vi når til stemmedelen i dag, vil jeg opfordre til at stemme med hjertet. Stem på dem der vil hele HIK og har kompetencer indenfor det område man ønsker at stille op for og ikke mindst går ind for samarbejde og teamwork.

 

Ulla Theil gav herefter ordet videre til Fie Astrup, som kom med sin beretning for senioreliten.

 

Jeg har sammensat et eliteudvalg, som består af Jacob Melskens, Daniel Holtegård, Andre Meinertz og jeg selv. Derudover er seniorelitens trænere, Tomas og Farzad også med på sidelinjen.

Det har været et kaotisk år for vores seniorelite. Vi har haft et herrehold som ikke ønskede at spille grundet dårlig ledelse og uenighed. Dette er vi kommet over og alle spillerne spiller atter for HIK. Vi har nogen fantastiske repræsentanter for HIK i vores elitespillere, som vi alle kan være stolte af.

Eliten er rigtig glade for ansættelsen af Niklas Rosengreen. Han er et kendt navn indenfor tennissporten, har været tilknyttet Dansk Tennis Forbund og er generelt en yderst kompetent person, som kan bidrage med mange gode ting for klubben og ikke mindst for vores elite.

Sammen med senioreliteudvalget har vi lavet nogle ambitioner for HIK. Det er ikke nogen hemmelighed, at grundet det kaos vi oplevede i 2023 har vi oplevet stor spillerflugt og størstedelen af vores elite er flyttet til andre klubber, hvilket er rigtig ærgerligt. Men der er ro på nu og vi går bedre tider i møde. Jeg kan i øvrigt tilføje at flere har udtryk ønske om at komme tilbage til HIK og nye spillere begynder igen at vise interesse for HIK, så jeg er optimistisk hvad angår fremtiden.

Vi har udformet ambitioner og tiltag for vores elite indenfor de kommende 1-3 år:

 • Skabe gode rammer og god stemning omkring elitetræningen i HIK
 • Afholde julearrangement, sommerfest, træningslejr for 1. holds truppen
 • 2 ugentlige træninger både inde og ude
 • Spillere på 1. og 2. holdet deltager i Klubmesterskaberne
 • HIK’s 1. hold ligger i elitedivisionen både indendørs og udendørs
 • HIK har 3 spillere i top 50 både på herre- og dameranglisten
 • HIK skal være repræsenteret i hovedturneringen eller kvalifikationen ved DM med min. 2 herrespillere og 4 damespillere
 • Skabe et miljø der kan tiltrække spillere (gerne tidligere HIK’ere)

Pt. er vi rykket nedi 1. division udendørs både på dame- og herresiden, dels grundet spillerflugt og dels grundet uroen vi oplevede sidste forår, der betød herrespillerne ikke ønskede at stille op. Indendørs ligger herrerne pt. nr. 5 og har dermed sikret endnu et år i elitedivisionen. Damerne rykker ned i 1. division, hvor man også passer bedre ind rent niveaumæssigt.

 

Fie Astrup gav herefter ordet til Charlotte Stokkeby ordet, der agerede suppleant for Kora Canger, som kom med beretning for seniorbredden

 

Vi har haft en masse ambitioner og mål for seniorbredden i HIK Tennis:

 • Bevare og udvikle de eksisterende tilbud til seniorbredden
 • Løbende evaluering og tilpasning af N2L så både trænere og spillere er tilfredse
 • Årshjul hvor aktiviteter, turneringer og tilmeldelsesfrister til N2L, turneringer fremgår
 • Etablering af venskabsturnering (damedouble) på tværs af Gentofte- og Rudersdal kommune
 • To årlige tennisrejser – en i slutningen af april og en i efteråret

De eksisterende tilbud til seniorbredden fortsætter som hidtil. Årshjulet for seniorbredden ligger inde på hjemmesiden. N2L: Efter ønske fra medlemmerne vil man en uge inden tilmelding til træningspas og camps få en oversigt på mail, hvor det fremgår, hvilke hold der oprettes, og hvornår de finder sted. Desuden er det nu muligt at ‘sælge’ sin N2L plads til en anden spiller på samme niveau, hvis man er skadet eller syg (man skal informere Tauson).

Som noget nyt er der blevet planlagt en handicapturnering den 25.-26. maj, hvor Thomas Weikop er tovholder. Desuden er der blevet arbejdet ihærdigt på at få etableret en nytårsturnering – det lykkedes ikke i år, men håbet er at det lykkes for den næste repræsentant i 2024.

HIK er blevet tilmeldt Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), hvilket giver alle seniormedlemmer mulighed for at deltage i fire årlige turneringer. Michala Bjerregaard er tovholder ift. DAI og fremadrettet vil medlemmerne få en invitation via mail, med en invitation, hvor man kan tilmelde sig de enkelte turneringer.

Der blev afholdt en festlig juleturnering lørdag den 9. december. 56 medlemmer deltog til tyrkisk tiebreak, æbleskiver, juleøl og glögg. Efterfølgende var der middag i sejlklubben med præmieoverrækkelse. Stor tak til Elizabeth Porsing og Rikke Lacoppidan for at være tovholdere på arrangementet.

Kora håber at den kommende repræsentant for seniorbredden vil arbejde for

 • Tennisrejser
 • Mulighed for digital afstemning i forbindelse med valg af tennisrepræsentanter
 • Større gennemsigtighed ift. holdspillere og holddannelse
 • Større inddragelse af medlemmerne gennem fokuserede medlemsundersøgelser
 • Reduktion af priser ift. træning og interne turneringer

En stor tak skal lyde til de mange medlemmer, der har henvendt sig om stort og småt og som har bakket op om de tiltag, jeg har iværksat. Og tak for et godt samarbejde med de mange tovholdere, der er med til at gøre HIK til en fantastisk klub for seniorbredden

 

Charlotte Stokkeby gav herefter ordet videre til Frederik Meyer, direktør, som gav et kort indblik i økonomien.

 

Indledningsvis understregede Frederik Meyer at da regnskabet ikke er færdigt endnu, er tallene kun et estimat.

Tennisafdelingen har genereret flere indtægter en budgetteret for 2023, dog også en anelse flere udgifter. Samlet set ser det ud til at 2023 ender omkring 600k bedre end budgetteret.

 

 1. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand

Dirigenten orienterede om, hvorledes valgprocessen ville foregå.

 

Valgprocessen forløb således:

 • En formand for HIK Tennis. Kandidat: Ulla Theil (genopstiller)

Ingen andre kandidater havde meldt deres kandidatur og Ulla Theil blev dermed enstemmigt valgt som tennisformand for en 1-årig periode.

 

 • En repræsentant for sponsor. Kandidat: Flemming Meyendorff

Flemming Meyendorff præsenterede kort sig selv og sin motivation for at stille op til tennisudvalget.

Ingen andre kandidater havde meldt deres kandidatur og Flemming Meyenhoff blev dermed enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

 

 • En repræsentant for seniorbredden. Kandidater: Christin Hytoft Sommer og Søren Schødt

Christin Hytoft Sommer og Søren Schødt præsenterede kort sig selv og deres motivation for at stille op.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Der blev herefter stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 10 stemmer

Christin Hytoft Sommer: 62 stemmer

Søren Schødt: 138 stemmer

 

Søren Schødt blev dermed valgt som repræsentant for seniorbredden for en 2-årig periode.

 

 • En repræsentant for senioreliten. Kandidater: Fie Astrup (genopstiller) og Erik Voss

Fie Astrup og Erik Voss præsenterede hver deres kandidaturer.

Ordet blev derefter givet videre til Erik Voss, som herefter kom med sin motivation for at melde sit kandidatur.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Der var flere spørgsmål. Christoffer Kønigsfeldt, 1. holds spiller, spurgte Erik Voss, hvilke kompetencer han kunne bidrage med til posten som repræsentant for senioreliten. Erik Voss svarede, at han bl.a. er tidligere elitespiller inden for håndbold.

Michael Shalmi, medlem, stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt Erik Voss var valgbar. Dirigenten svarede, at han havde overvejet valgbarheden, men at de opstillede kandidater efter hans vurdering var valgbare. Forsamlingen måtte så ved afstemningen tage med i overvejelserne, hvilke kompetencer kandidaterne havde, og hvordan de var tilgået opgaven.

Der blev herefter stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 20 stemmer

Fie Astrup: 111 stemmer

Erik Voss: 69 stemmer

 

Fie Astrup blev dermed genvalgt som repræsentant for senioreliten for en 2-årig periode.

 

 • En repræsentant for junior- og ungseniorbredden. Kandidat: Michael Thomsen

Michael Thomsen præsenterede kort sig selv og sin motivation for at stille op til tennisudvalget.

Ingen andre kandidater havde meldt deres kandidatur og Michael Thomsen blev dermed enstemmigt valgt for en 1-årig periode.

 

 • En repræsentant for veteranerne. Kandidater: Henrik Behrens og Finn Larsen.

Dirigenten berettede, at Peter Larsen aftenen før årsmødet havde trukket sit kandidatur.

Finn Larsen præsenterede kort sig selv og sin motivation for at stille op.

Henrik Behrens var bortrejst, hvorfor Fie Astrup oplæste hans præsentation og motivation for at stille op.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Et medlem spurgte hvad forskellen er på veteran og senior.

Ulla Theil forklarede at repræsentanten for veteran står for alle de turneringshold, som ikke er en del af senioreliten.

Der blev herefter stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 9 stemmer

Finn Larsen: 89 stemmer

Henrik Behrens: 99 stemmer

 

Henrik Behrens blev dermed valgt som repræsentant for veteranerne for en 1-årig periode.

 

 • En repræsentant for junioreliten. Kandidater: Stig Jørgensen (genopstiller) og Erik Voss

Stig Jørgensen præsenterede sin motivation for at genopstille.

Erik Voss ønskede ikke igen at sige noget.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Der blev herefter stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 9 stemmer

Stig Jørgensen: 147 stemmer

Erik Voss: 40 stemmer

 

Stig Jørgensen blev dermed valgt som repræsentant for junioreliten for en 2-årig periode.

 

 1. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse
 • Kandidater: Michael Hjalsted og Niels Ankersen

Hver af Michael Hjalsted (via MS teams) og Niels Ankersen præsenterede deres kandidaturer.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til kandidaterne.

Et medlem opfordrede hovedbestyrelsen til at gøre regnskabet mere gennemskueligt og ønskede at høre de opstillede kandidaters holdning til fordelingsnøglen ift. HIK’s indtægter på baneleje.  

Christoffer Galbo fortalte i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, at man allerede arbejder på at gøre regnskabet mere gennemskueligt, og at 2023 regnskabet forventes at indeholde betydelige forbedringer på dette punkt. Han gav herefter ordet videre til kandidaterne. Ingen af kandidaterne ville komme med konkrete forslag, da dette krævede nærmere indblik i de konkrete tal.

Et medlem spurgte Niels Ankersen, om han mente, at der var en fair banefordeling i dag, eller om han ville bevare den, som den ser ud i dag. Niels Ankersen svarede, at han er enig i, at man skal sørge for at tilgodese så mange tennismedlemmer som muligt, men at systemet ikke nødvendigvis skal genopfindes for at fungere.

Fie Astrup spurgte Niels Ankersen, om han ville knytte en kommentar et tidligere møde med Old Boys og tennisudvalget, hvor man var uenige om hvordan banefordeling skulle håndteres. Niels Ankersen havde haft en anden opfattelse af udfaldet af mødet.

Et medlem, spurgte Niels Ankersen om han ville stemme for eller imod et forslag om ændring af banefordelingen. Niels Ankersen svarede at han ville stemme i medlemmernes interesse.

Der blev herefter stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 2 stemmer

Michael Hjalsted: 125 stemmer

Niels Ankersen: 76 stemmer

 

Michael Hjalsted blev dermed valgt som medlem af HIK’s hovedbestyrelse til at repræsentere HIK Tennis.

 

 1. Valg af suppleant til tennisudvalget. Vælges blandt kandidat(er), der ikke vælges under pkt. 3). Yderligere kandidater: Charlotte Stokkebye (genopstiller) og Jacob Hintz

Dette valg var udskudt til efter valget af hovedbestyrelsesmedlem for at udnytte tiden bedst muligt.

Dirigenten forklarede, at han forstår forretningsordenens §9, stk. 3, således at kandidater til de øvrige poster i tennisudvalget, som ikke er blevet valgt, har prioritet ved valget af suppleant, hvis de er interesserede i denne post.

Der var herefter følgende kandidater: Finn Larsen og Christin Hytoft Sommer.

Der blev stemt, og afstemningen gav følgende resultat.

Blank: 14 stemmer

Finn Larsen: 76 stemmer

Christin Hytoft Sommer: 95 stemmer

 

Christin Hytoft Sommer blev dermed valgt som suppleant til tennisudvalget for en 1-årig periode.

 

 1. Indkomne forslag

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

 

 1. Eventuelt

Dirigenten nævnte, at ordet var frit, men at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.

Der blev drøftet, hvordan man løser problematikken med manglende banetider, og hvordan man får medlemmer til at aflyse baner, til glæde for andre, hvis ikke man selv skal bruge sin banetid. Inputs blev noteret af tennisudvalget.

Et medlem spurgte hvad optagelseskriteriet er for at kunne blive en del af Old Boys. Niels Ankersen, formand for Old Boys, svarede at man skal sende en mail til ham, hvorefter man udveksler kontaktoplysninger og bliver noteret på en liste over medlemmer, der ønsker at være med. Man skal være 45 år gammel og kunne spille tennis på nogenlunde niveau.

Et medlem spurgte, om Old Boys kunne overveje at omstrukturere sig i stil med All Girls, for på den måde at åbne op for flere medlemmer. Niels Ankersen svarede at det var en mulighed.

Der blev udtrykt ønske om, at restauranten kunne holde åbent tidligere, så man har mulighed for at få kaffe og andet uden for restaurantens nuværende åbningstid. Ønsket blev noteret af tennisformand, Ulla Theil.

Ulla Theil sluttede af med at takke for fremmødte og for god ro og orden.

Mødet blev hævet.

Luk