Menu

Referat af HIK's ordinære tennismøde 21. juni 2021

image
25. juni 2021 kl. 12:36

HIK’s ordinære tennismøde d. 21.06.2021
Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup


DAGSORDEN

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget

 

  1. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand

 

Tennisformand

To kandidater modtager valg

Elizabeth Porsing – nuværende formand

Ulla Theil

 

Senioreliteafdelingsformand

Christoffer Kønigsfeldt – Modtager ikke genvalg. HIK foreslår valg af Kai Folmer Nielsen

 

  1. Valg af medlem til HIK´s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK

 

På valg er følgende:

 

Per Klitgård - medlem af HIK´s hovedbestyrelse - modtager genvalg og vælges for en valgperiode på to år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater

Søren Smedegaard - formand for HIK- modtager genvalg og vælges for en valgperiode på ét år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater

 

  1. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

 

  1. Eventuelt

 

Mødet begynder kl. 18.00 ved indringning med HIK klokken

Tennisformand Elizabeth Porsing byder velkommen til mødet. Der skal først foretages valg af dirigent. Tennisudvalget peger på Thomas Nielsen, medmindre nogen har noget at indvende mod dette.

Ingen indvendinger.

Thomas Nielsen tager ordet og bekræfter at HIK’s ordinære tennismøde overholder alle formaliteter. Jvf. Paragraf 7 i HIK’s love skal tennismødet afholdes i januar. Grundet Corona-situationen dispenserer HIK fra regelsættet om at det skal afholdes i januar og har derfor afholdt møde ved først givne lejlighed. Herfor bekræfter Thomas Nielsen at mødet er lovligt indvarslet og kommende kandidat til formandsposten er rettidigt indvarslet.

En ændring af HIK’s love og tennisforretningsorden gør at Per Klitgård (Hovedbestyrelsesmedlem) og Søren Smedegaard (HIK formand), som blev valgt for en to-årig periode for to år siden, begge er på valg igen i år for hhv. ét og to år. Dette er for at vi fremadrettet kan bringe det ind i en normal gænge, der lever op til de nu gældende love og tennis forretningsorden. Søren Smedegaard vælges for ét år og Per Klitgaard for to år.

Alle afdelingsformænd benyttes til at berette fra deres respektive afdelinger.

Tennisformanden Elizabeth Porsings beretning, herunder orientering om HIK  

Tennisformand Elizabeth Porsing takker hele tennisudvalget for et rigtig godt samarbejde i 2020. De mange gode resultater, som i fællesskab er opnået det seneste år. Takker juniorformand Anne-Cathrine Shalmi for hendes dedikation til juniorafdelingen og seniorbreddeformand Nina Rye, for at gøre N2L til en stor succes. De enkelte formænd beretter selv om resultater og aktiviteter senere hen. Vil dog gerne berette at HIK tennis i 2020 har vundet 38 guldmedaljer og en enkelt sølvmedalje.

Elizabeth Porsing takker administrationen for det fine samarbejde, Formand Søren Smedegaard, og hovedbestyrelsen, hele tennisafdelingens personale, og driftsmedarbejderne, Lars og Lars, Claus og Line, der dagligt sørger for at vi har gode baner at spille på.

Takker trænerne for deres store arbejde og indvirkning på de gode resultater. Takker alle de frivillige, der er med til at lave turneringer og arrangementer for os.

Elizabeth Porsing takker Christoffer Kønigsfeldt for hans utroligt store arbejde som senioreliteformand gennem de sidste mange år, og overrækker ham en gave på vegne af tennisafdelingen.

Formanden opridser gode tiltag i tennisafdelingen det seneste år. Forskønnelse af området ved banerne ved pavillonen med blomster og nye bænke, nye helårsbaner. en Padelbane, som tilføjer et et sjovt og socialt aspekt til klubben, som samler HIK på tværs af afdelingerne. Ny coating på udendørsbaner, nyt lys på bane 7-8-9 og ligeledes vinterlys på bane 2. Stor tak til Berit, som altid er bannerfører for sociale arrangementer og som gør en masse godt for både børn, unge og ældre i klubben. 2020 har været et meget anderledes år, men vi har lært meget af Coronaen. Vi har lært at tænke ud af boksen. Ordet gives til afgående senioreliteformand Christoffer Kønigsfeldt.

Senioreliteformand Christoffer Kønigsfeldts beretning

Beretter at dette er hans sidste år som senioreliteformand. Takker alle udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. Tak til Kaj Folmer, som træder ind som senioreliteformand. Kaj har været på posten før.

2020 var et meget mærkeligt år. Herrerne gjorde sig klar til slutspillet indendørs, som de virkelig havde set frem til. Det blev desværre lukket ned på grund af Corona.

Damerne rykkede ned i 1. division, et resultat af en meget jævn række. De er heldigvis på vej op igen.

Herrerne kom med i slutspillet. Vandt semifinalen over Gentofte, men tabte desværre finalen selvom de havde matchbolde til at vinde. Alt i alt en god slutspilsweekend med god stemning. Ligger igen i år lunt i svinget til at få en plads i slutspillet.

Individuelle turneringer blev aflyst, men vi fik en noget uventet dansk mester indendørs i 2021 Valdemar Pape, som gik hele vejen og overraskede alle. Sebastian Grundtvig er tilbage i HIK efter noget tid i Gentofte.

To af HIK’s bedste piger har fået et scholarship i USA Hannah Møller og Emilie Håkansson. De spiller derovre lige nu og er en stor inspiration for HIK’s øvrige spillere. Vi har flere gode talenter på vej op, som lige nu er Ankerdamer på førsteholdet. Slutter af og giver ordet til Nina Rye.

Seniorbreddeformand Nina Ryes beretning

Vi er lykkedes med næsten alle planlagte arrangementer, trods store udforinger med Coronaen. Det eneste der ikke blev til noget i 2020 var La Manga og Juleturneringen. Alle øvrige arrangementer og turneringer er det lykkedes at gennemføre på den ene eller den anden måde. Når vi modtager forespørgsler på en udvidelse af aktiviteter, prøver vi samtidig at tage hensyn til dem der gerne vil spille uden nødvendigvis at deltage i sociale eller konkurrence relaterede aktiviteter.

Seniorbredden byder på et bredt repertoire af muligheder, der både har en social og en konkurrenceorienteret karakter. Opridser de forskellige aktiviteter. Særlig nævneværdig er Never too late, som startede i 2017. Startede med 17 hold og har lige nu 49 hold, og er en vedvarende succes. Sidste år blev der også afholdt to Never too late camps i sommerferien. Der bliver gået til den til træningen. Nina Rye siger tak til trænerne for at løfte niveauet. Arrangementer kommer kun i spil pga. en lang række frivillige. Intet kunne gennemføres uden de tovholdere og holdkaptajner, der yder et stykke arbejde. Stor tak til dem. Seniorbredden arbejder på at få mere fat i ungseniorbredden mellem 18-25 år. Arrangement planlagt for netop dem, hver 4. søndag i måneden. Coronaen kom desværre lidt i vejen, og det er derfor stadig på forsøgsbasis. Mangler en tovholder på projektet. Forårsklargøring er et tiltag som er fysisk tennisrelateret træning med trænerne, mangler dog lidt tilmeldinger for at blive rigtig sjovt. Åben Bane har virkelig vist vejen i år. Stor tak til tovholdere David, Karen, Claus og Zibrandt. Åben Bane trodsede årstidens skiften og spillede udendørs da indendørs ikke var muligt. Åben Bane er næsten kommet igennem hele Corona året uden en eneste aflysning. Med padelbane og lys har det også været muligt at spille meget mere om vinteren. Red Plus banerne skal vandes meget mere og det skal vi alle blive bedre til.

Afslutter og giver ordet til Anne-Cathrine Shalmi.

Juniorformandens Ann-Cathrine Shalmi beretning

Juniorudvalget ser en smule anderledes ud. Der vælges en juniorformand og denne kan sammensætte sit udvalg selv. Det kan skabe en masse usikkerhed. Ann-Cathrine har derfor fået indført at udvalget skal vælges - og vælges for en længere periode. Dette skal ske på et juniorudvalgsmøde en måned efter tennismødet. Det bliver dog efter sommerferien i år på grund af forskydningen af det ordinære tennismøde. Medlemmer vælges for to år. Der vælges to medlemmer hvert andet år og to suppleanter hvert andet år

Beskriver HIK’s målsætning.

”I HIK mener vi, at alle kan lære at spille tennis og kan have glæde af sporten hele livet. Tennis kan spilles af alle i alle aldersgrupper og kan dyrkes i hele verden. Derfor tilbyder HIK tennisklub træning på alle niveauer under de bedst mulige forhold og til alle aldersgrupper. Gennem spil og leg udvikler HIK børn og unges færdigheder så, at det tekniske, taktiske, mentale og fysiske er optimalt og forbereder samtidig talenter til internationalt niveau”

Trænerne er ansat til at være i alle afdelinger. De to nye trænere Ann-Louise og Steven Host præsenteres.

Vi arbejder med træning til alle aldersgrupper. Træning på alle niveauer under de bedst mulige forhold og på at udvikle børn og unges tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder. HIK forbereder talenter til internationalt niveau.

Vi har arbejdet en del på at lave struktur i afdelingen. Og vi er i dialog med DGI og den kommunikationsansvarlige i HIK, i forhold til at lave nogle workshops med fokus på bedre kommunikation med forældrene. Dette skal være for at klæde trænerne bedre på.  

Vi har erfaret at vi har et problem med flowet af børn. Sidste år var der 59 årgang 2009 børn som skulle overgå til klubspillere. Det er der ikke plads til. Vi arbejder nu på ikke at tage flere ind end vi har plads til, og forsøger at skabe et bedre flow på tværs af årgange.

Tenniskolen er vores fødekæde hele vejen op, fordi hvis de bliver glade for tennis allerede der, så bliver de i klubben og fortsætter med at spille hele vejen op. Dermed fastholdes der medlemmer.

Hvordan kan vi bruge forældrene som asset? De fleste af dem vil gerne tennis og være en del af deres børns tennisliv, så vi forsøger at finde en måde, hvorpå vi kan gøre dem til en aktiv og god tilføjelse.

Vi har mange sportslige resultater, men det har været et meget mærkværdigt år med mange aflysninger af både træning og turneringer og derfor er fokus ikke så meget på det sportslige lige den her gang. Vi ser mere på det sociale aspekt. Det betyder også at vi gerne vil gerne have julearrangement, Halloween og turen til Bådstad tilbage igen.

Tennisafdelingens økonomi og kommende budget (Thomas Nielsen)

Corona har også gjort økonomien lidt anderledes. Tennis er lykkedes med at komme i mål på budgettet. Om end på en anderledes måde i år. Afdelingen er endt ud med et beskedent underskud på 25.000, og her skal det medtænkes at aflyst træning har gjort et stort indtog. Med tanke på alle udfordringerne dette år, er det et fint og lille tåleligt underskud.

Færre aktiviteter har desværre betydet færre indtægter, men ikke færre udgifter.

Tennis har for første gang haft mulighed for at investerer i anlægsinvesteringer, i stedet for at pengene kom i HIK’s hovedkasse som de normalt gør når en afdeling har overskud, anmodede afdelingen i år om at bruge pengene til anlægsforbedringer som indendørs coating og push bane. Tennis har derfor brugt 800.000 af ”egen lomme”. Ellers er tennis budget relativt fast uden mange variable parametre.

Vi splitter ikke lønnen ud på afdelingerne, men til slut kan vi se hvad det har kostet. Det er ikke noget vi styrer efter, men det er noget tennisafdelingen skal have for øje når de styrer deres aktiviteter.

Der har været store bekymringer omkring nedlukningen. Hovedbestyrelsen så sig ikke i stand til at betale alle banekontrakter og træningstimer tilbage, uden at gå konkurs. Vi sammenlignede os med alle omkring liggende klubber, og meddelte at det ikke var muligt at tilbagebetale til alle, men familier der anmodede om tilbagebetaling ville naturligvis få det – i det omfang det kunne lade sig gøre. Alle viste ekstremt mådehold og kun mindre beløb blev tilbageoverført. Faktisk kun 65.000 for tabte træningstimer ud af ca. 2 millioner. Det er den overbærenhed fra medlemmer, der gør at vi har kunne betale alt træning tilbage for 2. run de af nedukningen. Her ser Corona resultatet altså fornuftigt ud. En lettere positiv udgang, men vi rammes desværre i 2021 med nettotab på små hundredetusinde kroner om måneden.

Dirigenten Thomas Nielsen går videre til spørgsmål til beretningerne:

  • Os der har betalt for en bane og ikke har fået det refunderet. Hvis vi havde vi bedt om det, så var HIK gået konkurs. Rent juridisk, kan det så gøres sådan?

Direktør Thomas Nielsen svare. Det er et fair spørgsmål, selvom det hører til på generalforsamlingen. Under nedlukningen skrev vi ud, at I har ret til pengene. Men hvis alle beder om den, så går vi konkurs. Da banekontrakterne så skulle genforhandles skulle hovedbestyrelsen forholde sig til, hvad der var de samlede konsekvenser af kontraktsituationen. Det blev derfor indskrevet i genforhandlingen at tilbagebetaling ikke var muligt under i særlige situationer. Da vi blev lukket ned igen, måtte vi vurdere hvad der var realistisk. Vi valgte på baggrund heraf at betale al træning tilbage – og så var der ikke flere penge tilbage. Juridisk set, forstår vi at det er en gråzone. HIK er en forening, som ikke skal skabe overskud. Pengene skal tilbage til medlemmerne.

Ikke flere spørgsmål.


Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand. Ulla Theil, der stiller op som modkandidat til formanden Elizabeth Porsing afholder son tale.

Ulla Theil 61 år. Tre voksne børn. Lige gået på pension har boet i Gentofte i 25 år. En positiv person, godt humør, tonsvis af energi, og spiller tennis i HIK hver dag. Mange års erhvervserfaring. Har drevet store projekter i IBM, været direktør og admin. Direktør. Har en stor kærlighed til HIK tennis. Glad tennismor og fodboldmor. Har været Holdleder for juniorbørnene og spiller selv aktivt på mange hold. Gør hvad jeg siger og siger hvad jeg gør. Opstiller mål og arbejder sammen om at nå disse mål. Vil gerne arbejde for at HIK fortsat er en god tennisklub. HIK skal være ”the place to be” for alle, uanset alder og tennisniveau. Det skal være en moderne arbejdsplads, hvor tennis er vores anker punkt. Intet er ligegyldigt. Vi har allerede en flot vision og nogle gode værdier.

HIK skal være en sportsklub med god sportsånd. En god sportsklub som er en forening. Vi skal være en klub, der giver plads til nye og med et sundt socialt netværk. Vi kommer glade og går glade. Fodbold og Håndbold er ligeså vigtige og er også en del af det samlede HIK. Tror på synergier og tror på de andre sportsgrene. Vi kan lære af fodbold, som har udviklet en strategi. Vi skal også have en opdateret tennisstrategi, med sportslige mål. Og måske er det tid til en daglig leder.

Elizabeth Porsing nuværende formand holder valgtale

Som nuværende formand vil jeg gerne fortsætte det arbejde, som jeg allerede har begyndt. Da jeg blev valgt for 1,5 år siden, sagde daværende borgmester Hans Toft til mig, at en formandspost er ikke for et år, men en slags mesterlære der tager år. Det er jeg enig i, det tager tid at finde sig til rette, da det at arbejde i en forening ikke er til at sammenligne med noget andet.

HIK har været en stor del af mit liv de sidste 10 år og jeg har lagt mange timer i klubben både som frivillig, som holdkaptajn og som juniorudvalgsmedlem gennem fem år, jeg tog initiativ til fitnessrummet og har taget mig af hjemmesiden og FB, og jeg er tovholder for doubleturneringen.

Den erfaring har givet mig en vis indsigt i foreningslivet og hvad vi kan gøre for at skabe det bedste, mest sociale klubmiljø, som både kan tiltrække og fastholde medlemmer. Jeg ønsker at fortsætte med at gøre HIK til en klub fuld af ånd, hvor der er stor transparens og hvor alle føler sig velkomne. Vi er allerede kommet langt det seneste år.

Vi har fået indført referater, vi har fået velkomstbrev til nye medlemmer, vi nåede lige at starte en fredagsbar, som dog led noget under Coronaen. Derudover har jeg planlagt og talt med ældre medlemmer om, at lave et hold af ambassadører der tager sig af nye medlemmer. Som formand vil jeg gerne bidrage til et endnu større sammenhold, et mere socialt klubliv med masser af fællesskab og gennemsigtighed. En klub, hvor alle både medlemmer, ansatte og frivillige bliver mødt, set og hørt.

Jeg er som menneske nysgerrig og interesserer mig for andre mennesker og jeg kan lide at snakke med alle. Og som formand ser jeg netop det som min fornemmeste opgave, at tale og lytte til jer, medlemmer og dem som gør det muligt at drive HIK. Det hjælper mig til at forstår hvad HIK har brug for, så jeg ikke træffer beslutninger ud fra hvad jeg tror eller synes behovet er. HIK er en stor klub der skal favne alle både bredde og elite, juniorer og seniorer og derfor er synlighed og transparens også essentiel så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan gøre HIK allerbedst for alle. Tak til alle

 

Der uddeles stemmesedler og afgives stemmer. Alle stemmer tælles op i rummet ved siden af af Margit og Hans Christian Pape.

Direktør/Dirigent Thomas Nielsen kommunikerer resultatet efter to gange optælling af stemmer. Elizabeth Porsing forbliver formand. 60 stemmer til Elizabeth og 53 stemmer til Ulla Theil. Elizabeth siger kort tusinde tak for støtten.

Valg af senioreliteformand. Christoffer Kønigsfeldt modtager, som bekendt, ikke genvalg. HIK foreslår valg af Kai Folmer Nielsen. Da der ikke er indkommet øvrige kandidater er Kai enstemmigt valgt.

Kai siger et par ord om, hvad han vil bidrage med. Har spillet på HIK’s niende hold og har spillet på 1. og 2. holdet gennem 10-15 år. Kender HIK rigtig godt. Har også to børn, der spiller juniortennis. Vigtigt at alle afdelinger fungerer godt og at der er åbenhed og transparens. Han vil gerne arbejde ud fra målsætninger og handlingsplaner. Ser fem til et forhåbentlig godt samarbejde

Valg af medlem til HIK´s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK
På valg er følgende:

Per Klitgård - medlem af HIK´s hovedbestyrelse - modtager genvalg og vælges for en valgperiode på to år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater, og Per Klitgård er derfor enstemmigt valgt.

Søren Smedegaard - formand for HIK- modtager genvalg og vælges for en valgperiode på ét år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater, og Søren Smedegaard er derfor enstemmigt valgt

Indkomne forslag – ingen indkomne forslag. Dermed undgår punkt nummer fem.

Eventuelt - Ingen øvrige kommentarer.

Tak for god ro og orden. Dejligt at det kunne lade sig gøre. Formand Søren Smedegaard takker kort alle og ønsker Elizabeth tillykke. Afslutter med at råbe HIK hurra’er.  

Mødet er slut.