Menu

Opdatering vedr Tennismøde d 30. januar 2024

image
10. januar 2024 kl. 18:46

VEDRØRENDE INDKALDELSE TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE

TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2024 KL. 19:30 i

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

I forlængelse af indkaldelse til ordinært tennismøde udsendt den 22. december 2023 meddeles, at Kora Canger alligevel ikke genopstiller som repræsentant for seniorbredden i tennisudvalget.

Posterne i tennisudvalget, der er valg til, kan herefter opsummeres som følger:

- En formand for HIK Tennis (Ulla Theil genopstiller, 1 års periode)

-  En repræsentant for sponsor (1 års periode)

-  En repræsentant for seniorbredden (2 års periode)

-  En repræsentant for senioreliten (Fie Astrup genopstiller, 2 års periode)

-  En repræsentant for junior- og ungseniorbredden  (1 års periode)

-  En repræsentant for junioreliten (Stig Jørgensen genopstiller, 2 års periode)

-  En repræsentant for veteranerne (1 års periode)

-  En suppleant (Charlotte Stokkebye genopstiller, 1 års periode)

Der skal tillige på tennismødet vælges et medlem af HIK’s hovedbestyrelse til erstatning af Søren Smedegaard.

Kandidater til valg til tennisudvalget samt til HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til HIK’s administration på kontoret@hik.dk med kopi / cc. til tennisformand, Ulla Theil, på tennisformand@hik.dk. Kandidater skal anmeldes senest to uger før det ordinære tennismøde for at være valgbare.

Kandidater er velkomne til at henvende sig til nuværende tennisformand, Ulla Theil, med henblik på at drøfte opgavernes omfang og natur.

Interesserede kandidater til tennisudvalget skal i forbindelse med anmeldelse af deres kandidatur kort forklare den indsigt og det tilhørsforhold, der gør dem i stand til at repræsentere netop denne medlemsgruppe. Bemærk, at særlige forpligtelser gælder kandidater til posterne som repræsentant for medlemmer under 19 år. Kandidater til pladsen i hovedbestyrelsen opfordres ligeledes til at motivere deres kandidatur.

Det præciseres i øvrigt i forhold til indkaldelsen udsendt den 22. december 2023, at HIK’s næste formand på generalforsamlingen, som finder sted den 11. april 2024, vælges blandt hovedbestyrelsens medlemmer, men at formanden ikke skal være indstillet af hovedbestyrelsen, jf. §11, stk. 4 i HIK’s love.

Enkelte medlemmer har endvidere spurgt, hvorfor Christoffer Galbo ikke er på valg til hovedbestyrelsen. Det skyldes, at han i forbindelse med det ekstraordinære tennismøde indkaldt i august 2023 blev valgt til at udfylde den ledige plads og ikke er indstillet af tennisudvalget i medfør af forretningsordenens §8, stk. 3.

Endelig dagsorden for det ordinære tennismøde udsendes senest 1 uge inden mødet.

Vel mødt.

HIK

Hellerup d. 10. januar 2024

Luk