Menu

Indkaldelse til HIK ordinære tennismøde 2022

image
31. december 2021 kl. 14:12

INDKALDELSE TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE

DEN 24. JANUAR 2022 KL. 19.30

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

Så er det igen blevet tid til at afholde årsmøde i tennisafdelingen. Corona forhindrer os heldigvis ikke i at afholde mødet, som reglerne er på nuværende tidspunkt. Vi er bekendt med situationen og følger de gældende retningslinjer, således at mødet afholdes på forsvarlig vis. Som reglerne er nu er tilmelding ikke nødvendigt, men coronapas skal forevises.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
 3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand
 4. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Kandidater til valg i forbindelse med tennisudvalget samt HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til tennisformanden senest to uger før det ordinære tennismøde for at være valgbare jf. §5 & §6 i forretningsorden for tennis.

Endelig dagsorden udsendes jf. § 7 i forretningsorden for tennis senest 1 uge inden mødet.

 

Der er i år valg til følgende poster:

Tennisudvalg:

 • Tennisformand for 1 år – Elizabeth Porsing modtager genvalg
 • Juniorafdelingsformand for 2 år
 • Seniorbreddeafdelingsformand for 2 år – Nina Rye modtager genvalg

HIK hovedbestyrelsen:

 • Bestyrelsesmedlem for 1 år (overtager mandat fra Per Klitgård)
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år – Søren Smedegaard modtager genvalg

 

 

HIK

31-12-2022