Menu

Indkaldelse (med kandidater) til HIK Tennis' ordinære tennismøde 2024

image
23. januar 2024 kl. 13:48

INDKALDELSE (med anmeldte kandidater) TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE

TIRSDAG DEN 30. JANUAR 2024 KL. 19:30

HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
 3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand:
  • En formand for HIK Tennis. Kandidater: Ulla Theil (genopstiller)
  • En repræsentant for sponsor. Kandidater: Flemming Meyendorff
  • En repræsentant for seniorbredden. Kandidater: Christin Hytoft Sommer og Søren Schødt
  • En repræsentant for senioreliten. Kandidater: Fie Astrup (genopstiller) og Erik Voss
  • En repræsentant for junior- og ungseniorbredden. Kandidat: Michael Thomsen
  • En repræsentant for junioreliten. Kandidater: Stig Jørgensen (genopstiller) og Erik Voss
  • En repræsentant for veteranerne. Kandidater: Peter Larsen, Henrik Behrens og Finn Larsen
 4. Valg af suppleant til tennisudvalget. Vælges blandt kandidat(er), der ikke vælges under pkt. 3). Yderligere kandidater: Charlotte Stokkebye (genopstiller) og Jacob Hintz
 5. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse
  • Kandidater: Michael Hjalsted og Niels Ankersen
 1. Indkomne forslag
  • Der er ikke indkommet forslag
 1. Eventuelt

 

I bedes via følgende link (hold ctrl knappen nede og tryk på linket) og tilkendegive, om I forventer at deltage i tennismødet (ikke bindende), således at vi kan få en fornemmelse af, hvor mange der kommer.

 

Vel mødt.

 

HIK

22. januar 2024

 

Kandidater til HIK Tennisudvalget og tennis repræsentanter til HIK hovedbestyrelsen. Tennismødet 30. januar 2024, kl. 19:30

 

Her kandidaternes motivationer.

 

Kandidatur fra Michael Hjalsted til repræsentant til HIK hovedbestyrelsen

Vedr. Anmeldelse af kandidatur til HIK’s Hovedbestyrelse.

I forbindelse med HIK’s Tennis ordinære tennismøde d 30 januar 2024, hvor der i punkt 5 på dagsordenen skal stemmes om den ledige plads i HIK’s Hovedbestyrelse, så vil jeg hermed gerne anmelde mit kandidatur til denne post.

HIK er en helt unik klub, som vi skal værne om og sørge for fortsat kan tilbyde sine gode faciliteter til medlemsskaren, hvad enten vi taler om tennis, håndbold eller fodbold. Det gør vi gennem en konstruktiv og transparent dialog samt en gennemarbejdet handlingsplan, der vil lede til en opfyldelse af klubben’s strategi. Det er netop det arbejde, som jeg gerne vil støtte gennem arbejdet i Hovedbestyrelsen.

Tennisafdelingen har altid spillet en afgørende rolle for HIK og vil også gøre dette fremadrettet. Jeg vil arbejde for, at HIK til stadighed kan tilbyde sine tennismedlemmer netop de faciliteter og tilbud, som medlemmerne forventer af en klub som HIK. Det betyder, at fundamentet skal være i orden og skal kunne bære de visioner, som vi har for klubben. Det er netop indenfor dette område, at min ledelseserfaring og mit omfattende netværk vil komme klubben til stor gavn.

I 2025 er det netop 50 år siden, at jeg blev medlem af HIK. Først af Håndboldafdelingen og siden – i 1978 – af tennisafdelingen. Derved har jeg et særdeles omfattende kendskab til HIK som organisation og klub. Gennem en næste 10 års periode (1986 – 1996) bestred jeg ledelsesposter i Håndboldafdelingen.

HIK har givet mig utrolig mange postive oplevelser, venskaber og et helt unikt netværk. Nu er tiden moden til at jeg igen giver noget tilbage til HIK og tager en aktiv rolle i at være med til at videreudvikle HIK således, at de næste mange generationer kan få de samme og gerne flere postive oplevelser end dem, som jeg har fået.

Med venlig hilsen

Michael Hjalsted

Mobil +45 30468011

Mail: mhjalsted@hotmail.co.uk 

 

Kandidatur fra Niels Ankersen til repræsentant til HIK hovedbestyrelsen

Kære kontorer og tennis formand

Jeg er hermed kandidat til den ledige post i HIK hovedbestyrelse jf. mail af den 10.1.2024 fra HIK@halbooking.dk

HIK er en fantastisk klub med et helt unikt socialt miljø, som vi virkeligt skal passe godt på. 

Jeg meldte mig ind i HIK tennis for mere end 10 år siden og oplevede straks den helt specielle venlige atmosfære blandt medlemmerne. Blev hurtigt medlem af HIK Tennis Old Boys og kort tid efter foreslået som formand for denne helt fantastiske forening i foreningen. Besluttede straks at overtage og gøre en indsats for at få det administrative til at fungere effektivt. Det var/er tidskrævende, men jeg gør det med stor glæde, da det værdsættes, føler jeg, og det er blevet populært at være med. Desværre med lang venteliste som resultat. Deltager ligeledes i mange af de andre aktiviteter som ”åben bane”, ”vintermix” og spiller mandag aften med en mindre gruppe. Overalt mødes kun super søde mennesker.  

I hovedbestyrelsen vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sikre, at de mange venskaber og fællesskaber, der er på banerne, kan bibeholdes fremover og at klubben fungerer for samtlige medlemmer. Alt kan forbedres, men vi skal ikke pludseligt foretage drastiske ændringer på fordeling af baner m.m. Vi risikerer at ødelægge klubben. Vi skal ydermere sikre, at fodbold og håndbold er en del af HIK som en samlet klub. 

Jeg vil desuden assistere med min erfaring, hvor der er behov for det. Den samlede klub HIK skal udvikles, hvad enten det drejer sig om at skaffe sponsorer, få overblik over økonomien, sikre effektiv kommunikation m.m, så klubben bl.a. gøres endnu mere attraktiv for de bedste trænere og nye spillere. Har mange års erfaring som leder i flere globale IT-virksomheder. Er desuden nu censor på CBS og universiteterne.

Jeg har tidligere spillet tennis i Ringe Tennisklub (det hedder den), Kløvermarkens Tennisklub samt Borups Tennisklub og om sommeren Hundested Tennisklub. Mine drenge startede i HIK fodbold for mere end 20 år siden og spillede efterfølgende mange år i HIK. Min datter spiller nu på senior fodboldholdet, som i efteråret rykkede op i Kvindeserie Øst.

 

Niels Ankersen

+45 6198 2769

 

Kandidatur fra Ulla Theil – Tennisformand, tennisudvalget

Motivation for genopstilling til tennisformand

Jeg forsætter meget gerne som tennisformand for HIK.

Jeg brænder for HIK tennis, hvor jeg spiller næsten hver dag, og derfor vil jeg være synlig og tilgængelig for medlemmerne.

Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at vores tennisklub er et godt sted at spille tennis for alle klubbens medlemmer - unge og gamle, elite og bredde.

Jeg spiller selv veteran tennis, hvor jeg deltager i turneringer. Jeg er aktiv i danske tennis veteraner, hvor jeg står for at arrangere Q-tennis, og jeg er holdkaptajn for HIK’s +60 elite veteran hold. Jeg har siddet i sponsorudvalget sidste år og jeg har været veteranrepræsentant i TU og Tennis formand de sidste 4 måneder. Jeg har derfor erfaring med frivilligt arbejde og har en bred tennisberøringsflade inden- og udenfor klubben.

Jeg er en positiv person med godt humør og masser af energi. Jeg er glad for at virke i positivt samarbejde med andre. Jeg har tid og lyst til at fortsætte i rollen som tennisformand og vil gerne samarbejde med de andre frivillige samt ansatte i HIK og dermed bidrage positivt til HIK tennis’ drift og udvikling.

Jeg har respekt for demokrati og dermed for HIK’s love og forretningsorden.

Jeg vil arbejde for, at vi får ført vores strategi ud i livet og vores vision realiseres, som er at HIK Tennis inden 2030 anerkendes af Dansk Tennis Forbund som landets bedste tennisklub.

På den baggrund føler jeg mig godt rustet til, at fortsætte med genopbygning af HIK tennis og få HIK tennis tilbage på sporet.

 

Venlig hilsen Ulla Theil

Ulla Theil, HIK medlem

Mobil: 28809003
Mail: Ullatheil@hotmail.com

 

Kandidatur fra Flemming Meyendorff – Sponsor repræsentant, tennisudvalget

Kære Kontor (Frederik),

Hermed skal jeg melde mig som kandidat til valg til tennisudvalget på sponsor posten.

Udover generelt med min stemme at ville medvirke til at skabe ro og harmoni i tennisudvalget med vedtagelse af fornuftige beslutninger til gavn og glæde for vores medlemmer, ser jeg sponsor området i en lokal idræts klub som ganske udfordrende. Sponsorerne hænger ikke ligefrem på træerne udover de sponsorater, klubben allerede modtager til bl.a. beklædning, effekter fra diverse sportsudstyrsfabrikanter, ydelser til banevedligeholdelse m.v., og naturligt må det vel være først og fremmest at søge i lokalområdet for en udbygning af sponsorernes antal. 

Et særligt behov ligger desuden foran os i forbindelse med det store nye halprojekt, som vi glædeligvis står overfor med den kommende udførelse af 2 nye baner. Her vil det være naturligt at søge en udbygning af samarbejdet – først og fremmest med Gentofte Kommune, som antageligt også ser det i kommunens interesse, at vores ret enestående anlæg her i Gentofte holdes i god form som et attraktivt tilbud til borgerne af så høj kvalitet som mulig indenfor sports- og fritidsinteresseområdet. Tiltrængte og spændende udfordringer ligger her foran os i tennisafdelingen. Gennem mit erhverv i forsikringsbranchen har jeg endelig gennem mange år beskæftiget mig indgående med byggeskadeforsikring - med kontakter til byggeriets forskellige aktører, jf. den planlagte kommende haludvidelse.

CV:  Flemming Meyendorff – medlemsnr. 1496. 

 1. Adresse:  Olaf Poulsens Vej 2 – 2920 Charlottenlund – mob: 4050 1552
 1. HIK medlem siden 1959 (fodboldafdelingen). Medlem siden 1981 (tennisafdelingen)
 2. Motionsspiller – double og single med mindst 2 ugentlige spilledage året rundt.
 3. Bestyrelsesformand i Ronald McDonald Børnefond siden 2014 - https://rmbornefond.dk/om-os/bestyrelse/
 4. Indehaver af forsikringsagenturet MeyLloyd & Co., som varetager placering af forsikringsrisici i London Markedet. 
 5. Fiskalagent i Danmark for AmTrust International Underwriters DAC., Dublin.
 6. Cand. Jur., Eksamineret Assurandør, HH, Spr. Student, Øregård gymnasium 1971.

 

Mange hilsner

Flemming

 

Kind regards  / med venlig hilsen

Flemming  Meyendorff, Owner

Cand jur – LLM.  - Eksamineret Assurandør, Forsikrings Akademiet/Danish Insurance Academy

Phone +45 4050 1552   /    Mail:   insurance@meylloyd.eu  /  CVR-nr.: 43926888

 

Kandidatur fra Christin Hyltoft Sommer – Seniorbredde repræsentant, tennisudvalget

Jeg ønsker at stille op i tennisudvalget som repræsentant for seniorbredden.

Jeg er 56 år og bor i Charlottenlund. Som person er jeg energisk, engageret og får tingene til at ske. Jeg har været medlem af HIK i 5 år og startede helt fra bunden, mens min mand, Glen Hytoft, har været medlem i 2 år og er lidt mere øvet end mig. Vi er ret aktive hele året. Vi deler vores kontraktbane med et andet par tidligt hver torsdag morgen og vi bliver trænet af trænere fra tid til anden igennem HIK's bookingsystem ogmelder os troligt til N2L hele året. Vi deltager aktivt i interne turneringer samt spiller på All Girls, Herrehold, Vintermix og åben bane. Vores familie og venner anser os for at være lidt tennistossede😊.

Mit overordnede ønske for seniorbredden er, at tennis i klubben skal være sjovt oghyggeligt, og udfordrende for dem der har lyst til det. Vi har i dag rigtig mange gode tilbud til seniorerne, der fungerer godt og vigtigt er også at undervisningskvaliteten forbliver høj. Fester, events og tennisture til udlandet skal ikke glemmes - de er også vigtige for klublivet….for dem der har lyst til det.

Tennisklubben skal forblive attraktiv for både eksisterende og nye medlemmer. Vi skal følge med udviklingen, men med respekt for HIK´s kultur. Jeg ønsker at bruge min erfaring som aktivt medlem og igennem mit arbejde, at hjælpe med at bevare det gode vi har og implementere eventuelle forbedringer over tid. 

Som tidligere ejer af eget fitnesscenter i Charlottenlund har sundhed og træning altid været en del af mig. I min fritid er jeg personlig træner og holdunderviser i udendørs træning og i mit arbejde er jeg vant til at drive projektledelse i mindre tværfaglige teams.

 

Bedste hilsener

Christin Hytoft Sommer

Slotsvej 1a

2920 Charlottenlund 

Tlf 52402012

E-mail: hytoftsommer@gmail.com

 

Kandidatur fra Søren Schødt – Seniorbredde repræsentant, tennisudvalget

Søren Schødt

Medlem af HIK Tennis i ca. 35 år.

Spiller tennis flere gange om ugen i forskellige sammenhænge, og har derved en stor berøringsflade i klubben.

Jeg deltager i de fleste bredde aktiviteter med undtagelse af All Girls 😉

I mere end 10 år har jeg stået som tovholder for månedlige herredouble arrangementer, og jeg har deltaget på turneringshold i + 12 år.

Jeg kan bidrage med et stort kendskab til HIKs aktiviteter.

For mig er det vigtigste klubbens sammenhængs kraft er intakt for ALLE – unge og ældre / dygtige og knap så dygtige. Den succes som senior bredden har haft igennem flere år, ønsker jeg skal bevares og forfines. Bredden er det vigtigste aktiv for klubbens økonomi, og derfor er bredden fundament for alle øvrige klub aktiviteter.

Jeg er til daglig administrerende direktør i et indkøbs samarbejde på erhvervsrejseområde ejet af flere af større danske virksomheder. Virksomheden har + 40 ansatte, en omsætning på + 700 Mio.dkk. og aktiviteter i mere end 40 lande over hele verden. Så jeg er bekendt med bestyrelses arbejde på et vist niveau i mit daglige arbejde, som jeg iøvrigt har haft i mere end 30 år.

Søren Schødt

Mobil: +4523447822

Mail: soeren.schoedt@hotmail.com

 

Kandidatur fra Fia Astrup– Seniorelite repræsentant, tennisudvalget

Motivation for genopstilling

Jeg startede med at spille tennis i HIK som 7årig og jeg har været medlem lige siden. HIK og tennis har altid fyldt meget i mit liv, og gennem årene har jeg repræsenteret HIK både på junior- og senior- og veteran-hold og ved individuelle turneringer i Danmark og udland. Jeg er fortsat turneringsaktiv, både som veteran, og på klubbens dame-elitehold. Igennem studieårene har jeg været træner i HIK for både dygtige juniorer og motionister, og gennem tiden har jeg fået et stort netværk indenfor dansk tennis men i særdeleshed også i HIK.

Mit ønske er, at der igen skabes gode rammer i HIK for elitespillere i alle aldre, og at der igen kommer en glæde og stolthed i klubben over de dygtigste spillere, både indenfor junior-, senior- og veterantennis. HIK skal kunne opfostre egne spillere og fastholde spillere som kan være med til at give klubben et løft i dansk tennis, og som samtidig kan være en inspiration til både de nye unge spillere fra vores juniortræning men også alle andre tennisspillere på mange forskellige niveauer i HIK.  

HIK skal være en klub der kan favne både motionsspillere og elitespillere, og hvor der hersker en stærk klubånd, således at vores unge medlemmer bliver medlemmer for livet og får tennis som en sport igennem hele livet.

 

Venlig hilsen

Fie Astrup, HIK medlem

Mobil: 31383650

Mail: fie@nordicma.dk

 

Kandidatur fra Erik Voss – til hhv Seniorelite og Juniorelite repræsentant, tennisudvalget 2024 Erik Voss.

Motivation for at stille mig til valg til Tennis Udvalget i HIK.

Undertegnede stiller mig til rådighed for et potentielt valg til tennisudvalget gældende fra den 30. januar 2024.

Motivation.

Har ingen børn i HIK der spiller tennis i HIK og har derved ingen speciel interesser mht. egen yngels succes eller det modsatte. Er her helt neutral og vil kun HIK ́s bedste.
Har skolebestyrelse erfaring fra den Franske skole i KBH over ca. 6 års tid i bestyrelsen, og kender derfor til forældres mange gange temmelig farvede interesser for egne børns succes, og desværre også på andres bekostning.

Har været medlem af HIK tennis i 42 års tid og kender derfra ganske godt til klubbens vigtige historik, kultur og de mange forskellige adfærdsformer.
Har været ungdoms håndboldtræner i Virum Sorgenfri Holdboldklub og hjemtaget sjællandsmesterskaber for drenge Juniorer jeg trænede over ca. 31⁄2 års tid

Tidligere elite håndboldspiller i Virum Sorgenfri Håndboldklub og har derved stor viden om træninger, resultater kombineret med det fælles sociale ansvar for at hold og klub fungerer som et samlet hele. Vi er sammen om både at tabe samt vinde. Og ingen er over træner samt holdets interesser.
Kan tilbyde HIK via en Tennisudvalgspost yderligere at bidrage med alt mht. tennisklubbens bygninger og anlæg, byggerier, drift samt vedligehold og projektstyringer. Ingeniør /HD og projektudvikler (byggeri i bred forstand) som erhvervs speciale over mere end 40 års tid. Uddannet: Sergent samt Løjtnant fra Ingeniørtropperne.

Er ikke på nogen måde involveret i de sidste 5-6 års tid med samarbejdsproblemerne i det gamle tennisudvalg. Her findes ingen særinteresser fra min side.
Søger professionelle løsninger uden emotionelt ævl og kævl og kommunikerer som bekendt, ved folk der kender mig, ærligt, tydeligt, erfarent, forståeligt samt resultatorienteret.

Interesse mht. et tennisudvalgsarbejde

Ungdoms og seniorspillere har min interesse på såvel bredde som elite niveau.
Skabe klubånd og forståelse for helheden og alligevel på sigt kunne skabe resultater (mange gode spillere og tilhørende resultater for spillere der selvvalgt virkeligt vil ofre det der skal til for at blive god)
Og ikke mindst oparbejde et tillidsvækkende samarbejde med HIK trænerne som jeg har haft meget med at gøre / og har fået et fint kendskab til via N2L osv. PT stadig et rigtigt flot potentiale er mit indtryk. Trænerne skal føle sig hørt og respekteret i bred forstand. Få minimeret forældre indblandinger til et absolut minimum, helst ingen.
Få forældre til at forstå at det er helheden frem for individet der tæller set med HIK brillerne på lang sigt. Og så derved skabe en god tennisklub og således få gode tennisspillere og gode resultater.

Forstår til fulde og respekterer hvor pengene kommer fra (kontingenter, halbanekontrakter og N2L som de største poster) og til hvad de bør bruges i en fornuftig tilpasset form, så klubben fortsat vil kunne fungere og finansiere div udbygninger så kapaciteten vedligeholdes eller endog udvides, og ikke mindst fastholde en god trænerstab der kan give HIK spillerne redskaberne til at blive gode, erfarne eller lige frem elitære spillere.

No Money not Funny. Her tænkes der på kommende nye tennishal, og hvor pengene skal komme fra. Dvs. en fast og sikker HIK indtægt, der vil gøre at HIK troværdigt kan få låne finansieringerne på plads og yde de afdrag der skal til.

Stiller mig derfor med reference til ovenstående til valg ad: Senioreliten samt Junioreliten

 

Erik Voss

Mobil +45 23250222

Mail: metrecarra@metrecarre.dk

 

Kandidatur fra Michael Thomsen – Junior- og ungseniorbredde repræsentant, tennisudvalget

Motivation for kandidatur

Jeg har en stor passion for tennis, og har siden jeg var en lille dreng spillet i HIK og i en periode i KB. Jeg har spillet tennis både på junior- og seniortræningen og repræsenteret diverse hold i HIK, samt spillet college tennis i USA. Jeg har fået mange gode oplevelser og venskaber via tennis og spiller med flere af disse i HIK. 

Jeg har nu den store glæde at være far til to piger på henholdsvis 2 og 6 år, hvor den ældste spiller på tennisskolen i HIK. Jeg har derfor et godt kendskab til tennisverdenen, som jeg har set fra forskellige vinkler gennem tiderne.

Erhvervsmæssigt har jeg en finansiel baggrund, og har gennem mit arbejde beskæftiget mig med strategisk, operationel og finansiel udvikling af virksomheder i alle slags størrelser.

Hvis jeg bliver valgt til tennisudvalget, håber jeg at kunne bruge mine erfaringer positivt til at skabe en god klub for alle. HIK er en stor klub, der favner bredt på tværs af alder og tennismæssig formåen. Det er vigtigt, at vi fortsat har et godt træningstilbud og er en god klub for de mange børn og unge, der spiller tennis i HIK, samt giver dem nogle gode sociale oplevelser, som kan glæde og gavne dem i mange år.

Med venlig hilsen

Michael Thomsen

Mobil: +45 21386683

Mail: michael.a.s.thomsen@gmail.com

 

Kandidatur fra Stig Jørgensen – Juniorelite repræsentant, tennisudvalget

Motivation for genopstilling

Jeg har siden september været medlem af Tennisudvalget med ansvar for Junioreliten. Jeg har fået etableret et godt samarbejde med forældrerepræsentanterne i juniorudvalget samt de tre trænere med ansvar for den daglige træning. Vi er i gang med at formulere en strategi for HIK DH og TennisØst, hvor den overordnede målsætning er, at HIK vil være med i slutspillet i alle aldersgrupper for både piger og drenge. Vi skal i samarbejde med forældrene have skabt et træningsmiljø, som med de ressourcer, der er til rådighed (trænere og banekapacitet), skal sikre, at vores talenter udvikles til et niveau, hvor vi kan være blandt de bedste i landet. Vi skal både højne niveauet af de enkelte spillere og sikre, at vi i fremtiden kan have et større antal unge spilere, som kan sikre, at HIK har en fødekæde af unge talentfulde spillere som med årene kan være rygraden i HIK’s voksenelite.

Jeg vil samtidig som medlem af Tennisudvalget arbejde for, at HIK tennis som klub kan realisere sin vision om at blive valgt som Danmarks bedste tennisklub af DTF. Jeg vil arbejde for, at HIK tennis får skabt et miljø, hvor alle kan nyde glæden ved tennis og fællesskabet. Der skal skabes mere gennemsigtighed i klubbens økonomi. Jeg vil arbejde for en retfærdig banefordeling i vintersæsonen, hvor så mange som muligt får mulighed for at dyrke tennis indendørs. Vi skal have en større grad af medlemsinvolvering, ligesom anvendelse af digitale løsninger til stemmeafgivning og løbende tilfredshedsmålinger er en prioritet.

Med venlig hilsen,

Stig Jørgensen
Læge, HD
Mobil: +45 40787911

Mail: stig@sj-bioventures.com

 

Kandidatur fra Peter Larsen, Veteran repræsentant, tennisudvalget

Hej med jer!

Jeg vil gerne byde ind på at blive repræsentant for veteranerne i tennisudvalget. 

Lidt om mig selv:

HIK historik: Der kan ikke være mange i min kontaktflade i HIK, der er i tvivl om hvor meget jeg brænder for tennissporten og klubben jeg startede i som 6 årig. Min fader spillede fodbold på HIKs førstehold og sidenhen blev han spillende kaptajn for HIKs 2.hold i tennis, og var tennisformand i en periode. HIK har været en del af mit liv fra jeg så dagens lys.

 

Sportsligt: 

Jeg er sandsynligvis den mest aktive turneringsspiller over 50 år herhjemme. Jeg er en del af HIKs 50+ hold, der vandt sølvmedaljer ved DM for hold, og samtidig fast mand på Serie 2 holdet. Når ikke jeg har holdkampe, spiller jeg åbne turneringer rundt omkring på Sjælland, hvor jeg konkurrerer mod spillere der ofte er 30 år yngre. Jeg er i skrivende stund nr 102 på den DTF’s officielle danske tennisrangliste, og jeg fik mit livs tennisoplevelse da jeg blev udtaget til VM for hold i 50+ kategorien og vi blandt andre slog Sverige, Sydafrika og Indien. Drømmen er at blive udtaget igen i 2024 hvor turen går til Mexico City.

 

Personligt:

Jeg synes selv at jeg besidder store menneskelige og sociale egenskaber både på og udenfor banen. Jeg har en stor kontaktflade i HIK på tværs af alle aldersgrupper og niveauer. Jeg arbejder til daglig med børn, der har det rigtig rigtig svært, og er vant til at skabe trygge og optimale omgivelser og strukturer for andre og bygge broer mellem folk. Jeg bruger i forvejen det meste af min fritid enten i HIK eller på turneringsfart i weekenderne, så hvorfor ikke dele ud af min passion og erfaring i et tennisudvalg, der kunne gøre oplevelserne endnu bedre for mennesker der deler min glæde ved tennissporten? Det vil jeg gerne være en del af. Både nu og i fremtiden.

Tak for jeres tid.

 

Med venlig hilsen

Peter M. Larsen

Mobil: +4571742926

Mail: pel@basen.dk

 

Kandidatur fra Finn Larsen, Veteran repræsentant, tennisudvalget

Jeg stiller op til tennisudvalget, som repræsentant for veteranerne (dvs. +35-årige aktive holdspillere) og håber at kunne bidrage positivt til at skabe gode rammer for HIK’s medlemmer for bl.a. sociale arrangementer, hvor vi kan komme hinanden ved og spille noget god tennis. Jeg har spillet tennis i 40 år og spiller på +60 holdet. 

Jeg har tidligere været med i bestyrelsen i Gladsaxe tennisklub som repræsentant for holdspillerne. Har i den forbindelse et vist kendskab til bestyrelsesarbejde i foreningslivet.

Venlig hilsen

Finn Larsen
Chefstatistiker , faglig leder Modellering og Estimation

Mobil: +45 28892116

Mail: fil@appension.dk

 

Kandidatur fra Henrik Behrens, Veteran repræsentant, tennisudvalget

Mit navn er Henrik Behrens, og jeg er en passioneret 58-årig tennisspiller.

Jeg har været medlem af HIK tennis siden 2014 og bruger en stor del af min fritid i klubben med stor glæde.

Gennem mine år i klubben har jeg haft fornøjelsen af at deltage på vores Veteran 50+ hold og at repræsentere HIK på vores Serie 1 hold. Disse oplevelser har styrket min kærlighed til både sporten og fællesskabet i klubben.

Min motivation for at stille op er, at jeg gerne bidrager med at sikre, at HIK er en klub som favner alle – både bredde og elite. Samtidig har jeg en særlig interesse ift. serieholdene og veteranholdene, som jeg mener har stor værdi for klubben både tennismæssigt og socialt. Min ambition er, at vi fortsat skal være ambitiøse på holdene og gerne klare os endnu bedre i fremtiden.

For dem af jer, der måtte være nysgerrige, arbejder jeg til daglig som luftkaptajn i SAS og har en fortid som jægerpilot i forsvaret.

Jeg er desværre bortrejst på dagen for tennisudvalgets møde, så derfor bliver dette i mangel af bedre en skriftlig valgtale.

 

Med venlig hilsen

Henrik Behrens

Mobil:+45 53837750

Mail: henrikrb@icloud.com

 

Kandidatur fra Charlotte Stokkebye, Suppleant, tennisudvalget

Kære HIK

Jeg stiller gerne op som suppleant til TU.
Jeg har siddet som suppleant siden august 2023 hvor det “nye” TU blev etableret og hjulpet Formanden samt TU repræsentanter ved behov herunder deltaget i diverse underudvalg. 
Jeg er god til at have/få et overblik, eksekvere og forventningsafstemme og jeg ønsker transparens og åben kommunikation i HIK Tennis for alle.

Min baggrund er tunge lederstillinger i både Tele- og finans branchen hvor jeg har prøvet lidt af hvert.  Jeg har været medlem i HIK i 5-6 år og er utrolig glad for vores klub! 

Bedste hilsner 
Charlotte Stokkebye 

Mobil: +45 21606060

Mail: charlotte.stokkebye@gmail.com

 

Kandidatur fra Jacob Hintz, Suppleant, tennisudvalget                                 

Jeg har spillet tennis i HIK siden 2008 og holder af klubben, hvor jeg hver uge tilbringer gode timer.

Jeg er en positiv person med godt humør og er tilhænger af at tingene bliver løst mindeligt.

I mit liv har jeg deltaget i meget frivilligt arbejde og gør det stadig.

Tidligere har jeg siddet i en anden tennisbestyrelse af flere omgange.

Jeg stiller op som suppleant til tennisudvalget, fordi jeg ønsker at bidrage positivt til HIK’s virke.

 

Bedste hilsner

 

Jacob Hintz

Mobil: +45 41421915

Mail:jacobhintz@yahoo.dk

 

 

 

Luk