Menu

Endelig dagsorden til HIK Tennis' ordinære tennismøde 2023

image
24. januar 2023 kl. 14:52

INDKALDELSE TIL HIK TENNIS’ ORDINÆRE TENNISMØDE
DEN 31. JANUAR 2023 KL. 18:00
HIK’s restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget

3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand:

a. En formand for HIK Tennis: Elizabeth Porsing modtager genvalg
b. En repræsentant for sponsor: Kandidater er Kai Nielsen og Ulla Theil
c. En repræsentant for seniorbredden: Nina Rye, ikke på valg
d. En repræsentant for senioreliten: Kandidat er Jacob Melskens
e. En repræsentant for junior- og ungseniorbredden: Kandidat er Julie Hoffmeyer Ackermann
f. En repræsentant for junioreliten: Anders Boenæs, ikke på valg
g. En repræsentant for veteranerne: Kandidater er Kai Nielsen, Bent Jørgensen og Ulla Theil

4. Valg af suppleant til tennisudvalget (vælges blandt kandidat(er), der ikke vælges under pkt. 3).

5. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK

a. Ikke på valg: Søren Smedegaard
b. På valg: Martin Dahl – modtager genvalg

6. Indkomne forslag

a. Der er ikke indkommet forslag

7. Eventuelt

Vel mødt

HIK
24. januar 2023