Menu

En nytårs hilsen fra HIK's tennisformand

image
29. december 2022 kl. 16:03

GODT NYTÅR 2022 

Jeg vil her på falderebet til 2022 sige jer alle tak for den støtte I har vist os i år. 2022 har på mange måder været et begivenhedsrigt år – endelig slap vi stort set fri af Covid-19 og nedlukninger og derfor har der været masser af tennis på skemaet for alle aldre.

Og vi er blevet en rigtig stor tennisklub - en af Danmarks største klubber med et medlemsantal på over 2500. Det er glædeligt, at så mange gerne vil spille i klubben og selvom der er grænser for, hvor mange vi kan være, er vi blevet rigtig gode til at afbooke baner for at vi kan tilgodese hinanden, så så mange som muligt kan spille selvom vi er to baner nede.

At servicere så mange medlemmer kræver et stort bagland af ansatte og udvalgsmedlemmer og i den forbindelse vil jeg gerne takke administrationen og de mange frivillige som lægger store kræfter i diverse udvalgsarbejder, såsom vores juniorudvalg, tennisudvalget og ikke mindst sponsorudvalget som også er blevet etableret i 2022. Ikke at forglemme de mange dygtige trænere, som er med til at løfte os alle sammen. Over 30 trænere, hvoraf 8 trænere, snart 9 er tilknyttet på fuldtid. Det kræver megen koordinering på kryds og tværs, hvilket vores klubchef er med til at holde styr på.

Vi oplever generelt at der er stigende tilfredshed med det arbejde der udføres. Det skyldes givetvis at vi har udvidet vores tilbud til medlemmerne, så endnu flere får mulighed for at træne i klubben. Bl.a. vores store N2L gruppe, hvor vi nu er oppe på ca. 77 hold (over 300 spillere/uge) som starter efter nytår. Dette træningstilbud er enestående og ingen andre klubber i Danmark tilbyder så meget træning til deres seniorer.

Vores eliteseniorer, både damer og herrer er repræsenteret i den bedste række og klarer sig efter omstændighederne godt. Elitedivisionen er desværre præget af at mange klubber køber udlændinge ind til at spille kampene, hvilket vi har valgt ikke at gøre helt i samme omfang fremover. Det vil givet koste på resultatsiden, men til gengæld kommer flere af vores egne unge spillere til at spille, hvilket vi anser som vigtigere for klubben og dens spillere.

På junior siden er der ca. 400 spillere som bliver trænet hver uge. Nogle kommer primært for det sociale og hyggens skyld og træner måske kun 1 gang om ugen, mens andre (omkring 35 af vores bedste spillere) træner op til 8 gange om ugen i bestræbelserne på at blive så god som mulig - og det har vi mange som er. Vores dygtige juniorpiger førte sig i år således frem i slutspillet om Danmarksmesterskabet, hvor HIK var repræsenteret i finalerne i alle rækker – ret imponerende!

I 2022 har vi specielt haft fokus på at udvikle og hæve niveauet omkring vores træningsmiljøer, så der kommer mere fokus på kvaliteten fremfor kvantiteten. Som led i denne prioritering har vi sat øget fokus på den fysisk træning hos vores bedste spillere og tilbyder i dag fysisk træning alle ugens dage samt i weekenderne, hvilket er unikt sammenlignet med andre klubber.

Selvom vi for en periode mangler to indendørs baner, står vi i dag et rigtig godt sted med vores klub. Vi har omstruktureret organisationen og tilgodeser mange flere medlemmer ud fra de mange forskellige ønsker og behov der eksisterer. Vi har en god økonomi, fantastiske træningsforhold og et dygtigt trænerteam som er i øjenhøjde med spillerne. Dertil kommer at vi tilstræber at øge kvaliteten af vores kommunikation og gøre beslutninger mere transparente for alle jer, så I bedre følge med i, hvad der rør sig i klubben. 

Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår.

 

Venlig hilsen 

Elizabeth Porsing

Tennisformand