Menu

Never 2 Late (N2L)

Never2Late 2021 ude

Invitation til Motionisttræning for klubbens seniorer
Vi træner ude i perioden fra 6.4. 2021 til 14.9.2021.
Vi træner ikke N2L i juli og ej heller på helligdagene i perioden.
Dette er hvad vi har planlagt og håber bliver muligt 😊

Vedr. Covid-19.
Hvis træningen grundet Covid-19 restriktioner på et tidspunkt ikke kan gennemføres, kompenseres man forholdsmæssigt, for det antal timer der måtte blive aflyst af den årsag. Kompensationen vil bestå af et beløb svarende til timepris x antal aflyste timer, indsat på deltagerens bookingsaldo. Aflyste timer, grundet dårligt vejr og - pt. manglende muligheder for at gå indendørs kompenseres ikke.

Og så til indholdet:
N2L træningen målrettes de spillere, der er tilmeldt det pågældende hold, og spillernes niveauer er ikke nødvendigvis ens. Tanken med forløbet er at lave en sjov og inspirerende træning, hvor vi også får pulsen op. Træningen er baseret på de nyeste træningsprincipper og fokuserer på de fundamentale slag som forhånd, baghånd, flugtninger, serv og på generelt spil. Der vil være individuel instruktion, hvor der tages udgangspunkt i hver enkelt spillers niveau og fysiske forudsætninger.

Tak fordi I giver jer tid til at sætte jer ind i alle betingelserne for deltagelse, før I klikker løs, så I blandt andet ved hvor vigtigt det er, at sørge for at være inde på det rigtige holdniveau C/BEG eller A/B. Melder I jer på forkert niveau, blokerer I for andre spillere og risikerer samtidig at det hold, I ønsker, i mellemtiden er blevet udsolgt. Der udbydes to typer af hold – et for C/Begyndere som er forbeholdt netop disse spillere, mens både A og B spillere kan melde sig til resten af holdene kaldet A/B hold. På alle holdene må I derfor påregne at komme til at træne med spillere af blandet niveau dvs. både A og B spillere på A/B holdene og både C spillere og Begyndere på C/BEG holdene.

Michael Tauson står for træningen sammen med andre af klubbens trænere. Der er 4 spillere og 1 træner på hvert hold, og der trænes en time pr. gang. Man tilmelder sig for hele perioden. Der er ikke træning i juli og ej heller på helligdage. Prisen for deltagelse er kr. 2610 mandage, 2.465 torsdage og fredage og kr. 2900 tirsdage og onsdage. Tilmelding og betaling sker online via bookingsystemet.

Log på som når I skal booke bane og klik Menu i øverste bjælke og derefter på Tennisarrangementer. Hvert hold er beskrevet med ugedag, tidspunkt og niveau. Klik på det ønskede hold, tilmeld og betal. Tilmelding til N2L er bindende.

Som udgangspunkt er der tale om tildeling af pladser efter først til mølle princippet, men er efterspørgslen er større end udbuddet, fordeler vi så vidt muligt tiderne, så flest mulige hold kommer op at stå, og flest mulige medlemmer får glæde af tilbuddet. Man kan i princippet også tilmelde sig mere end et hold, men man kan desværre ikke prioritere hvilket hold man foretrækker, hvis der kun bliver plads på et af holdene. Er der ikke tilmeldinger nok til et fuldtalligt hold, bliver man, tilbudt et alternativt hold, hvis der er ledige pladser. Ikke fyldte hold aflyses. Er der kun plads på venteliste på det hold I ønsker, så vælg hellere et andet hold, hvor der er ledige pladser. Det forventes at man ønsker at spille på det antal hold man tilmelder sig, også selvom man er tilmeldt flere ventelister.

Man kan desværre ikke ønske/regne med, at komme på hold med sin ægtefælle/ven/veninde, og man kan som nævnt heller ikke regne med, at alle spillere på holdet er på samme niveau. Vi vil dog gerne som udgangspunkt have en ide om deltagernes niveau, så angiv venligst om I mener, I er A, B, C eller BEGYNDER, hvor A er de mest øvede spillere – altså et af de fire niveauer angives.
Bemærk venligst at pladserne er personlige. Man kan ikke møde op og spille med på andre hold. Er man forhindret enkelte gange, spiller de resterende blot alene. I tilfælde af længevarende skader, kan man kontakte undertegnede, som i et vist omfang vil forsøge at afsætte deraf opståede ledige pladser ved genåbning i systemet.


Venlig hilsen Nina Rye (nr@ninarye.dk)