Menu

Never 2 Late (N2L)

N2L træningen målrettes de spillere, der er tilmeldt det pågældende hold, og spillernes niveauer er ikke nødvendigvis ens. Tanken med forløbet er at lave en sjov og inspirerende træning, hvor man får pulsen op. Træningen er baseret på de nyeste træningsprincipper og fokuserer på de fundamentale slag som forhånd, baghånd, flugtninger, serv og på generelt spil. Der vil være individuel instruktion, hvor der tages udgangspunkt i hver enkelt spillers niveau og fysiske forudsætninger.

 

Tilmelding:

N2L udbydes pt. i tre forskellige perioder i løbet af et år:

Inde: Januar til april (eksklusive uge 7)

Ude: Maj til midt september (eksklusive juli)

Inde: Midt september til december (eksklusive uge 42)

Inden der åbnes for egentlig tilmelding til kommende sæson, modtager de medlemmer der er tilmeldt mailinglisten og som har været logget på bookingsystemet inden for de sidste 6 måneder, en invitation med forhåndsinformation om N2L arrangementet.

Når der er åbnet for tilmelding i systemet, modtager medlemmerne endnu en mail om, at dette er tilfældet, og herefter er princippet først til mølle.

Pladser der grundet skader måtte opstå i løbet af sæsonen, vil løbende blive gjort tilgængelige for booking i systemet. Har man ikke nået at tilmelde sig i første omgang, eller ønsker man en ekstra plads, logger man blot på bookingsystemet og booker eventuelle relevante pladser.

Tilmelding og betaling sker online via halbookingLog på som når du skal booke bane og klik Menu i øverste bjælke og derefter på Tennisarrangementer. Hvert hold er beskrevet med ugedag, tidspunkt og niveau. Klik på det ønskede hold, tilmeld og betal. Tilmelding er bindende. 

Husk at angive niveau ved tilmelding. Niveauerne er A, B, C eller BEGYNDER, hvor A er de mest øvede spillere. 

Bemærk at pladserne er personlige. Man kan ikke møde op og spille med på andre hold. Er man forhindret enkelte gange, spiller de resterende blot alene. I tilfælde af længevarende skader, kan man kontakte Nina Rye på mail nr@ninarye.dk.

 

Holdsætning

Der udbydes to typer af hold: et for C/Begyndere som er forbeholdt netop disse spillere, mens både A og B spillere kan melde sig til resten af holdene kaldet A/B hold. På alle holdene må man derfor påregne at komme til at træne med spillere af blandet niveau, dvs. både A og B spillere på A/B holdene og både C spillere og Begyndere på C/BEG holdene. 

Man kan ikke ønske/regne med, at komme på hold med sin ægtefælle/ven/veninde, og man kan som nævnt heller ikke regne med, at alle spillere på holdet er på samme niveau.

Michael Tauson står for træningen sammen med andre af klubbens trænere. Der er fire spillere og en træner på hvert hold, og der trænes en time pr. gang. Man tilmelder sig for hele perioden. Der er ikke træning i juli og ej heller på helligdage.

Som udgangspunkt er der tale om tildeling af pladser efter først til mølle princippet, men er efterspørgslen større end udbuddet, fordeler vi så vidt muligt tiderne, så flest mulige medlemmer får glæde af tilbuddet. Det er muligt at tilmelde sig mere end et hold, men man kan ikke prioritere hvilket hold man foretrækker, hvis der kun bliver plads på et af de eksempelvis to ønskede hold. Er der ikke tilmeldinger nok til et fuldtalligt hold, bliver man tilbudt et alternativt hold, hvis der er ledige pladser. Ikke fyldte hold aflyses. Er der kun plads på venteliste på det hold I ønsker, så vælg hellere et andet hold, hvor der er ledige pladser. Det forventes at man ønsker at spille på det antal hold man tilmelder sig, også selvom man er tilmeldt flere ventelister.

 

Luk