Menu

Herredouble

Herredouble 

Seniorudvalget indbyder igen i år til herredouble den 2. søndag i måneden. Alle aktive seniormedlemmer er velkomne.
Der er plads til 20 deltagere per gang og man spiller 2 kampe.

Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Dog prioriteres der, så alle kommer til, hvis det er muligt. De, der ikke er på, indgår i prioriteret rækkefølge som afløsere, man kan kontakte, hvis man bliver forhindret.

 

Tilmelding til Herre double søndag den 10. oktober foretages til herredouble@hotmail.com senest torsdagen inden kl. 18.00.

Vi spiller fra 18-22, og vi har banerne 1-4.

Spilleplanen udsendes senest torsdag før den enkelte spilledag.

OBS:

Tilmeldinger bindende, hvis man har afbud finder man en erstatning.

Hvis man udebliver en gang uden afbud, er man ude den næste gang, man er tilmeldt. Man er dog velkommen til at ringe/skrive til mig og forklare hvorfor.

 

Det skal yderligere præciseres, at hvis man udebliver to gange uden afbud, bliver man slettet for resten af sæsonen.

For nye der ikke har deltaget tidligere - husk at oplyse  

1) Niveau (A, B eller C)

2) Hvor mange timer man ønsker at spille pr gang (så vidt det er muligt).

3) Mail adresse

4) Mobil nr.

5) Hvis man kun kan spille i de første par timer, skal det begrundes.

 

De Bedste Tennis hilsner

Søren