Menu

Tegningsregler for padelbanen

Medlemmer i Håndbold, Fodbold og Tennis kan booke padelbanen mellem kl. 08.00 og 20.00. Dette gælder såvel junior- og seniormedlemmer. Passive medlemmer kan ikke booke baner.

Bookning af padelbanen 

- kan ske via Internettet på adressen http://hik.halbooking.dk/ eller på de opstillede touch-skærme i forhallen på Hartmannsvej, i Pavillonen samt i Havnen.

Fodboldmedlemmer

- skal, første gang de ønsker at booke padelbanen, kontakte kontoret for at få oprettet bookingnummer til brug for fremtidige bookninger. Det koster 200 kr. at booke banen.

Gæster

- kan mod forudbetaling af 100 kr. pr. gæst spille med aktive medlemmer. Samme gæst må spille i HIK op til tre gange på en sæson.
Der bookes med gæst/gæster som medspiller/medspillere.

Banen står ulåst i anlæggets åbningstid

- og medlemmerne kan benytte den uden at booke, når den står tom. Er banen booket, kan medlemmerne benytte den, til de, der har booket, ankommer.

Ved sent fremmøde 

- mister man ikke retten til banen.

Sletning af reservationer

- som man bliver forhindret i at benytte, kan ske indtil 6 timer før det pågældende spilletidspunkt. Bliver det grundet vejrlig herefter umuligt at spille, bedes man sende en mail til kontoret anette@hik.dk.

I indendørssæsonen 

- kan padelbanen bookes, når vejret tillader det.

Bestyrelsen 

- kan til enhver tid disponere over banerne til særlige formål.

COVID-19 forholdsregler og klargøring af banen før næste time:

Sidebytte begrænses, og før næste time tørres ruderne af på flader, hvor der har været kropskontakt. Der vil forefindes vaskeklude til formålet ved indgangen til padelbanen.

Bemærk at det ikke må spilles med sko, der også benyttes på grusbanerne. Det er ligeledes vigtigt, at man børster sine sko rene, inden man træder ind på banen.

Spørgsmål vedr. tegningsreglerne kan stilles til nr@ninarye.dk eller tn@hik.dk.