Menu

Referat af HIK´s ordinære håndboldmøde

image
30. juni 2021 kl. 12:02

Referat af HIK´s ordinære Håndboldmøde

Den 24. juni 2021

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

 1. Valg af dirigent.

 

Rikke Lynge Fabricius blev valgt som dirigent.

Esther Skibelund var referent.

 

 1. Håndboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og håndboldafdelingens økonomi og kommende budget


Formanden, Mette Vestergaard gav beretning under god ro og orden.

2020 var et mærkeligt år. Efter konstituering brugte håndboldudvalget meget tid på at få styr på organisationen og de opgaver der følger med eftersom flere erfarne kræfter, ikke fortsatte i håndboldudvalget. Flere underudvalg blev etableret først satte den ene Corona-nedlukning og herefter den anden nedlukning en stopper for en del initiativer. Corona restriktionerne har også begrænset muligheden for håndboldudvalget at være så synlig som ønsket.

Børneudvalget har trods udfordringerne formået at sætte flere aktiviteter i gang.

Det har dog været en udfordring at fastholde medlemmer (HIK håndbold har pt. mistet 10% af medlemmerne), samt sikre engagementet hos trænere m.fl.

Samarbejdet med KFUM er opsagt, dette skaber nogle umiddelbare udfordringer både ifht. økonomi, få spillere på U17/U19 årgangene samt halfordeling. 

Håndbold-udvalget har prioriteret en række områder som formanden ønsker at det kommende håndboldudvalg arbejder videre med:

 

 • Fokus på trænere – både fastholdelse samt udvikling af deres kompetencer. Både interne kurser samt uddannelse
 • Større netværk mellem trænerne – helt fra mini til senior
  • Fælles ”forståelse” for det gode træningsmiljø
 • Nemmere overgang mellem ungdom og senior
 • Mere synligt HU
 • Stærkere kultur – tydelig og stærk strategi
 • Bedre kommunikation
 • Stærkere talentarbejde
  • Planer for vores største talenter
  • Skabe det rigtig gode træningsmiljø
  • Hvordan skal børn trænes
  • Fokus på skadesforebyggende

 

Formanden gav en orientering om økonomien i klubben.

 • Kom fint ud af 2020 regnskab – nærmest 0
 • Tilskud fra HIK i 2020 – 900.000 kr.
 • Tilskud fra HIK i 2021 – 950.000 kr.
 • Kfum har opsagt aftalen, hvilket påvirker økonomien negativt
 • Kom fint hjem på sponsorer
  • Vi ønsker at gøre mere ud af sponsor indsatsen
  • Arbejder med at finde en klub sponsor
  • Vi arbejder på at medlemmerne har ens træningstøj (som vi ser i HIK fodbold)
 • Satsning på dame senior
 • Etablering af Håndbold selskab (HIK Elite) der har indgået kontrakter indgået på spiller og trænersiden. HIK ønsker at have en transparens økonomi.  
 • Corona har været hård ved håndbold generelt
  • Faldende antal medlemmer
 • Arbejder på en fremtidig kontingent-struktur
  • Lavere kontingent senior
  • Højere kontingent børn og ungdom

 

 Formandens fokus i fremtiden.

 • HIK Elite (på DS)
 • Etablere HS i 3. div.
 • Større og mere synlig seniorafdeling
  • Flere hold
  • Mere liv i klubben
 • Hallen bygges om
 • Endnu mere fokus på at udnytte ressourcer og faciliteter optimalt
 • Arbejde på at forbedre kulturen i klubben.
 • Bedre processer og nedskrevne retningslinjer og arbejdsopgaver så man ikke er afhængig af enkelte
 • Stadig stort fokus på børneafdelingen og tiltrække nye medlemmer her.

 

 1. Valg af medlemmer til håndboldudvalget, herunder valg af håndboldformand.

 

De opstillede kandidater blev alle valgt, da der var 7 opstillede kandidater til 8 pladser.

Håndboldudvalget konstituerer sig selv på førstkommende udvalgsmøde.

De 7 medlemmer er: Mette Vestergaard & Rikke Lynge Fabricius begge genvalgt. Nye medlemmer er Tine Nielsen, Christina Hansen, Oliver Ernst, Mads Bonde & Esther Skibelund.

Der blev budt velkommen til alle nye medlemmer med stor tro på et godt samarbejde.

 

Christina Wex takker af efter en 10-årig indsats i håndboldudvalget, tak for et stort arbejde og pøj pøj fremover.

 

 1. Valg af medlem til HIK's hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK - ingen på valg i år. Peter Munch Andersen fortsætter.

 

 1. Indkomne forslag- ingen indkomne forslag 

 

 1. Eventuelt

Ingen emner blev taget op under mødet

 

Vi takker for et godt møde afholdt under rolige forhold.

 

 

Hellerup, 29. juni 2021, Esther Skibelund