Menu

Indkaldelse til HIK Håndbolds ordinære håndboldmøde 2024

image
22. december 2023 kl. 12:59

INDKALDELSE TIL HIK’S ORDINÆRE HÅNDBOLDMØDE

MANDAG DEN 29. JANUAR 2024 KL. 20:30

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej  25, 2900 Hellerup

 

Så er det igen blevet tid til at afholde årsmøde i håndboldafdelingen.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Håndboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og håndboldafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til håndboldudvalget
  4. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelsen jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Kandidater til valg i forbindelse med håndboldudvalget samt HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til håndboldformanden senest to uger før det ordinære håndboldmøde for at være valgbare jf. §5 & §6 i forretningsorden for håndbold.

Du kan se nuværende medlemmer af håndboldudvalget her: Hellerup Idræts Klub - Glæde, Udvikling, Fælleskab og Vilje (hik.dk)

Søren Smedegaard har, efter at have siddet i HIK´s Hovedbestyrelse siden 1990 og som bestyrelsesformand siden 1998, valgt ikke at genopstille og afgår derfor også som Formand for HIK på næste ordinære generalforsamling, som finder sted den 11. april 2024.  Formanden for HIK indstilles til valg på HIK´s ordinære generalforsamling af medlemmerne af Hovedbestyrelsen blandt dennes medlemmer.

Nuværende medlemmer af HIK’s bestyrelse fra håndboldafdelingen:

  • Mette Vestergaard, Formand for HIK håndbold og bestyrelsesmedlem (på valg)
  • Peter Munch Andersen, bestyrelsesmedlem (på valg)

Endelig dagsorden udsendes jf. § 8 i forretningsorden for håndbold senest 1 uge inden mødet.

 

HIK

22. december 2023

Luk