Menu

Referat af HIK Fodbolds ordinære fodboldmøde 2024

image
05. februar 2024 kl. 10:08

REFERAT AF HIK FODBOLDS ORDINÆRE ÅRSMØDE

MANDAG DEN 29. JANUAR 2024 KL. 18:30

Maglegårdshallen, Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup

 

 1. Valg af dirigent

Kim Meurs-Gerken bød velkommen til alle fremmødte. Kim Meurs-Gerken præsenterede fodboldafdelingens nye daglige leder Simone Rich, som kort sagde et par ord om sig selv og sin første tid i HIK Fodbold.

Kim Meurs-Gerken pegede på Frederik Meyer som dirigent, som herefter blev valgt. Der blev herefter afholdt 1 minuts stilhed for de HIK’ere, som er gået bort siden sidste årsmøde: Ole Frølund og Lennart Strøm.

Frederik Meyer pegede på Louise Bordoy, som referent, som herefter blev valgt.

Frederik Meyer konstaterede, at dagsordenen var sendt ud rettidigt og at årsmødet således var indkaldt rettidigt. Ordet blev givet videre til fodboldformand, Kim Meurs-Gerken.

 

 1. Fodboldformandens beretning, herunder orientering om HIK og fodboldafdelingens økonomi og kommende budget

Fodboldformandens, Kim Meurs-Gerken, beretning:

2023 startede på ryggen af, at vi havde opsagt vores daglige leder og leveret et kedeligt økonomisk resultat, så vi var fulde af fortrøstning, da vi 1. feb. 2023 startede op med en ny daglig leder og d. 27. marts flyttede ind i Maglen. Vi fik lys på bane 1, så vi atter kunne sikre ordentlige faciliteter for vores ca. 1600 medlemmer.

Med en ny daglig leder skulle fodboldledelsen koncentrere sig om at udvikle klubben og have fokus på forskellige områder (børn, piger, bredde, bane 3 og sponsorer) frem for at drifte. Vi er lykkedes med at få succes med Bjørnebold for de mindste. Vi har fået ansat en fuldtids børneansvarlig U8-U10, hvor der ikke sondres ml. piger og drenge. Vi har afholdt breddetur for piger og drenge til Holland og så har vi udvidet FCK samarbejdet i børneafdelingen.

Vi ønsker at være kendt for at bruge mange unge spillere på vores 1. seniorhold både på kvinde og herresiden, hvilket er lykkedes. Også på trænersiden i form af ansættelsen af vores tidligere U19-cheftræner, nu som 1. senior cheftræner på herresiden. Det betød, at vores daglige leder skulle finde en ny breddeansvarlig og det blev desværre ikke den succes som vi havde håbet på.

Vi fik udvidet vores samarbejde med endnu en efterskole, Klintsøgaard på pigesiden, så vi nu samarbejder med både Oure og Klintsøgaard på pigesiden – det ønskes udvidet til også på sigt at gælde drengene. Endvidere indgik vi en samarbejdsaftale med GVI.

Inden vores daglige leder for alvor fik sin organisation på plads, fik han et tilbud han ikke kunne afslå og fratrådte ultimo oktober, hvorfor vi endnu en gang har måtte trække store veksler på vores ansatte, HIK adm. og fodboldledelsen. Vi håber og tror, at vi med valget af Simone får en daglig leder, der mange år ud i fremtiden kan sikre en stabil drift og fast organisation, så fodboldledelsen kan fokusere på at udvikle.

Fodboldmæssigt har året været særdeles fornuftigt. Specielt på børnesiden. Vi har stadig noget vej for vores pige- og drenge breddespillere og det har vi øget fokus på i 2024.

Vi er lykkedes med at sælge spillere fra vores 1. herresenior til såvel danske som udenlandske klubber ligesom vi er lykkedes igen med at sende nogle af vores allerbedste pigespiller til kvindeligaen. Vi har nu en tidligere HIK’er, der spiller på BIF’s første hold samt to spillere der er inde omkring FCN’s førstehold kvinder.

Både vores 1. kvindesenior og 1. herresenior kom langt i Pokalen. Kvinderne blev det højest rangerende seriehold, der i kvartfinalen måtte strække våben med Næstved – topholdet i 1. division. På herresiden måtte HIK efter en god fight se sig besejret af Brøndby. En fantastisk aften på Brøndby stadion med 1500 HIK’ere på lægterne, der skabte en uforglemmelig aften – noget som Brøndbys direktør Ole Palmå efterfølgende har rost HIK for. Det gode arbejde på kvindesiden afstedkom, at HIK’s kvinder vandt Københavnsserien og næste år skal spille Danmarksserie.

I 2023 har vi desværre også sagt farvel til gamle HIK koryfæer, herunder Lennart Strøm og Ole Frølund – ære være deres minde.

 

2024:

I fodboldledelsen vil vi sammen med Simone og hendes team have fokus at gøre vores børnefodbold endnu bedre, ligesom vi vil arbejde på at sikre en bedre og stabil breddeafdeling. Herunder vil vi arbejde videre med forarbejdet til en kommende pigetalent ansøgning for 2025 og fortsætte det gode arbejde på drengetalent.

Vi vil arbejde på et endnu stærkere sponsor setup og erhvervsnetværk, samt et bane 3 projekt, der skal forvandle banen til et børnemekka, som vi forhåbentlig kan sætte i søen i 2025. Vi vil arbejde på et FCK-pigesamarbejde og så har vi allerede gang i et forældretrænerkoncept for de yngste børnehold. Vi forventer at forny vores 4 nuværende hovedsponsorer, Lokalbolig, Jyske Bank, Brøchner Hotels og Julie Sandlau og at disse kan agere løftestang for endnu flere sponsorater og forhåbentlig af samme størrelse, hvis ikke større.

Vi ønsker fortsat være den førende pige- og drengeklub i Gentofte kommune.

 

Økonomi:

Vores økonomi er sammensat af kontingenter, sponsorindtægter, penge fra Gentofte kommune, DBU, Uefa, TV-penge samt en andel af de indtægter, som HIK’s anlæg genererer. Desværre er tingene i HIK skruet således sammen, at vores endelig regnskab ikke ligger færdigt pt. hvorfor vi ikke kan komme med de endelige tal, men vi forventer et mindre underskud.

I 2024 forventer vi at lave et mindre overskud og som minimum at gå i 0.

Afslutningsvis skal der lyde et 1000 tak til alle medlemmer, de frivillige, fodboldledelsen, de ansatte, HIK adm. og HIKs hovedbestyrelse og Claus og Carina.

Tak for 2023 og fuld gas i 2024.

 

Frederik Meyer gav anledning til kommentarer til formandens beretning.

 

Ray (æresvægsmedlem) kommenterede at det var positivt med flotte nye lokaler, men at kælderen kunne trænge til en kærlig hånd.

Der blev svaret at man er opmærksom på problemet og at man ønsker at gøre noget ved det, når økonomien tillader det.

En kommentar fra Peter Assam (har et barnebarn i HIK) lød på at man har oplevet at pigehold i afdelingen har været underbemandet og føltes underprioriteret, hvilket har gjort at spillere er taget til andre klubber. Han spurgte hertil hvordan fremtidsudsigterne så ud på pigeområdet i HIK Fodbold.  

Kim Meurs-Gerken svarede at det er ambitionen at være lige så stærke på pigesiden, som på drengesiden. Det har længe været en del af strategien og derfor arbejder man også tæt sammen med FCK, som kan være med til at give et løft til pigeafdelingen. Det er en erkendelse at det er meget svært at tiltrække lige så dygtige trænere til pigehold, som på drengehold og det er en udfordring man arbejder målrettet efter at løse.

Lasse (forælder til et medlem) spurgte om man havde overvejet at man gennemgik økonomien for fodboldafdelingen mere detaljeret her på årsmødet.

Hertil blev der svaret at ifølge HIK’s vedtægter skal årsmødet holdes på dette tidspunkt af året, hvor regnskabet endnu ikke er afsluttet og derfor først gennemgås detaljeret på HIK’s generalforsamling.

Der blev spurgt ind til hvordan arbejdet fordeles i fodboldudvalget.

Kim Meurs-Gerken fortalte om hvad hvert af de siddende medlemmer har beskæftiget sig med i den seneste tid og fortæller at man inddeler sig i mindre udvalg, der beskæftiger sig med de forskellige fokuspunkter man gerne vil arbejde med i fodboldafdelingen.

Der blev endvidere spurgt om det ville give mening at forankre arbejdet med pigelicens et sted i udvalget, hvortil Kim Meurs Gerken svarede at det er det og at det er placeret hos Katja Moesgaard og Rasmus Aaen.

 

 1. Valg af medlemmer til fodboldudvalget, herunder valg af fodboldformand
  • På valg som medlemmer af fodboldudvalget:
   • Rico Corneliussen – ny kandidat
   • Katja Moesgaard – Ønsker genvalg
   • Henrik Carlslund – Ønsker genvalg
   • Søren Brøchner Mortensen – Ønsker ikke genvalg
   • Claus Andreasen – Ønsker ikke genvalg

Frederik Meyer opfordrede Rico Corneliussen til at præsentere sig selv og hans motivation for at blive en del af fodboldudvalget.

Rico Corneliussen fortalte om sit hverv som direktør for esport, at han bor i kommunen og har været en de hjælpende hænder på 1. herresenior gennem en lang periode og ønskede at involvere sig yderligere i udviklingsarbejdet i HIK Fodbold.

Ingen modkandidater var stillet op og alle opstillede kandidater blev dermed enstemmigt valgt ind.

 

  • På valg som formand af fodboldudvalget: Kim Meurs-Gerken ønsker genvalg

Ingen modkandidater havde meldt deres kandidatur. Kim Meurs-Gerken blev dermed enstemmigt

valgt som fodboldformand.

 

 1. Valg af medlem til HIK’s hovedbestyrelse 11, stk. 3 i Love for HIK
  • På valg som medlem af hovedbestyrelsen:
   • Søren Brøchner Mortensen – ønsker genvalg

Ingen modkandidater havde meldt deres kandidatur. Søren Brøchner blev dermed enstemmigt

valgt som medlem af HIK’s hovedbestyrelse.

 

 1. Indkomne forslag

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag.

 

 1. Eventuelt

Dirigent, Frederik Meyer, gav anledning til diskussion og snak, men påpegede at der ikke kunne vedtages noget under dette punkt på dagsordenen.

Flere fremmødte forældre til pigespillere havde oplevet en lang periode uden en træner til U14 pigerne og spurgte hvordan man undgår at samme problematik opstår igen.

Simone Rich, daglige leder, fortalte at man pt. er i gang med at finde en breddekoordinator og håber på at have fået stillingen besat inden længe. Hun uddybede at det selvfølgelig ikke løser alle problemer med at finde trænere, men det vil skabe mere ro og flere ressourcer til at finde en holdbar løsning for pigeholdene. Man har desuden dialog med kommunen omkring hvordan man mere effektivt kan rekruttere trænere og fastholde disse.

Kim Meurs-Gerken stemte i og tilføjede at han selv har en datter, der spiller fodbold i HIK og forstår frustrationen over at det er sværere at finde dygtige trænere til pigeholdene end til drengehold.

Per Frimann tilføjede at det tog 10 år at få licens til drengeafdelingen og at man ikke ønsker at det skal tage lige så lang tid for pigeafdelingen. Man arbejder målrettet på at få denne licens til pigerne, men i lige så høj grad på at få bygget en kultur op.

Niels (forælder til et medlem) fortalte om en episode med manglende bolde til hans datters hold og en manglende kvalitet af træningen.

Kim Meurs-Gerken beklagede hændelsen og både han og Simone Rich noterede sig episoden, som de ville følge op på og komme i hu.

En anden forælder til en U16 målmandsspiller fra pigeafdelingen efterspurgte udvikling i tilbud om målmandstræning, da han oplevede at hans datter manglede udfordring.

Efterspørgslen blev ligeledes noteret af både Kim Meurs-Gerken og Simone Rich.

Det ønskedes desuden ført til referat, at man ønskede at fodboldudvalget ville arbejde på en ny strategi for rekruttering af pigetrænere.

Karsten (forælder til et medlem) stemte i og tilføjede at frustrationerne fra pigeforældrene er et udtryk for at man gerne vil klubben og ønsker at blive i klubben.

Der blev afslutningsvis nævnt at man oplevede manglende information internt mellem trænere og til spillere/forældre, vedrørende ekstratræningstillæg, om hvad der var inkluderet i det ekstra tillæg, samt at man ønskede at have en hviledag mellem træningsdage.

Jackie Nissen og Daniel Simacon kommenterede at man tidligere har forsøgt at tilbyde både fredags og mandags træninger, men at disse ikke har været imødekommet positivt da man her fandt andre udfordringer, samt at det generelt er svært at finde træningstider der tilgodeser alle.

 

Kim Meurs-Gerken sluttede af med at takke de fremmødte for gode inputs og kommentarer og de frivillige og ansatte for deres store arbejde i HIK Fodbold. Afslutningsvis takkede han Søren Brøchner og Claus Andreassen for deres kæmpe indsats i HIK’s fodboldudvalg.

Ray førte an med et HIK hurra.

Mødet blev hævet.

Luk