Menu

Indkaldelse til Juniortennismøde

image
13. august 2021 kl. 12:36

Indkaldelse til Juniortennismøde

I henhold til HIK tennis forretningsorden skal der hvert år senest 1 måned efter tennismødet afholdes et juniortennismøde hvor der er valg til juniorudvalget.

Tennismødet blev i år på grund af corona-pandemien
afholdt den 21 juni 2021. På grund af den efterfølgende sommerferie er juniortennismødet blevet udskudt til
alle var hjemme fra sommerferie og således ville have mulighed for at deltage i mødet.


Mødet vil derfor blive afholdt:
Tirsdag den 7 september 2021 kl 19.00
i restauranten i HIK


Der vil på mødet blive givet en kort status over juniorafdelingen i HIK samt en orientering om hvad juniorudvalget arbejder med. Desuden skal der ved mødet være valg til juniorudvalget.

Juniorudvalget består af:

Formand Anne-Cathrine Shalmi (Turneringsgruppe: U16 dreng) – valgt på tennismødet


Medlemmer (vælges på juniortennismødet):
Christina Just (Turneringsgruppe: U12 pige, U14 dreng, U16 pige)
Valgt for 2 år (2020). Ønsker at udtræde af juniorudvalget

Line Brummerstedt (Tennisskole: U8 dreng, U10 dreng)
Valgt for 2 år (2020). Ikke på valg

Peter Dianati (Tennisskole: U8 pige, U10 dreng)
Valgt for 1 år (2020). På valg - ønsker genvalg

Birgitte Wuth (Tennisskole: U12 pige og Klubspiller dreng)
Valgt for 1 år (2020). På valg – ønsker ikke genvalg

Suppleanter:
Mark Bansholt (Turneringsgruppe U12 pige, Tennisskole U10 pige)
På valg – ønsker genvalg

Jan Bartram (Turneringsgruppe U14 pige)
På valg – ønsker ikke genvalg


Juniorudvalgets medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 2 medlemmer.

Herudover vælges årligt op til to suppleanter til juniorudvalget. Der bør ved sammensætning af juniorudvalget stiles mod at alle juniorafdelinger er repræsenteret.

Der skal således i år vælges 1 juniorudvalgsmedlem for 1 år (erstatning for Christina Just) og 2 juniorudvalgsmedlemmer for 2 år. Desuden 2 suppleanter for 2 år.

Kandidater til juniorudvalget skal orientere juniorafdelingsformanden om deres kandidatur senest to uger før juniortennismødet (dvs. senest 23 august 2021) for at være valgbar til juniorudvalget på e-mail : annecathrine@shalmi.dk


Forældre der ikke er medlem af HIK, men har børn i juniorafdelingen er velkomne til juniortennismødet og har ret til at stemme til juniorudvalget, dog kun med en stemme pr. familie