Menu

Værd at vide

HIK er en stor klub med omkring 5000 medlemmer, som spiller i henholdsvis tennis-, fodbold- og håndboldafdelingen. For juniorernes vedkommende kan der spilles i alle tre afdelinger, for samme kontingent.

 

Udendørs tennis

På Hartmannsvej har vi 10 grusbaner, 2 Red Plus helårsbaner samt to hard court baner.

I Hellerup Havn har vi 4 grusbaner.

Vi åbner grusbanerne så tidligt i april vejret tillader det, og senest 1. maj og vi lukker grusbanerne omkring uge 42. Bane 2 og bane 9 kan bookes året rundt. Lysbanerne 7 og 8 lånes om vinteren ud til fodboldafdelingen, som dækker dem med gunstgræs og har glæde af dem henover vinteren.

Udendørsbanerne kan bookes gratis af to medlemmer eller af et medlem plus en gæst, mod betaling af et gæstegebyr. Samme gæst må spille i HIK op til 3 gange på et år.

Man kan booke bane op til én uge frem i tiden. Man kan have én åben booking ad gangen.

Der er forhåndsbooket baner udendørs til følgende arrangementer:

Juniortræning (eftermiddage)

Seniorelite træning (aftener)

Seniorbreddearrangementer (dage og aftener)

Seniorbreddeturneringer (aftener og weekender)

Juniorholdkampe (weekender om dagen)

Seniorbreddeholdkampe (aftener i ugens løb)

Senioreliteholdkampe (weekender om dagen)

 

Tegning af baner tennis

Tegningsreglerne findes via dette link:

https://www.hik.dk/tennis/booking-og-baneinfo/tegningsregler-baner/               

I udendørssæsonen kan indendørsbanerne løsbookes mod betaling. Man kan booke mere end en banetid ad gangen. Banerne bruges også til tennisskole og som back up på seniorbreddearrangementer og efter sommerferien til en vis grad også til back up for holdkampe ved dårligt vejr.

 

Padel

Vi har desuden en Padelbane som medlemmer af alle tre afdelinger kan booke. Padelbanen kan bookes året rundt, hvis vejret ellers tillader det. Padelbanen kan bookes af to medlemmer, og en time koster 200 dkk. Gæster kan her deltage uden beregning. Padelbanen kan også bookes af et medlem plus en gæst for 200 dkk. Man kan booke flere banetider ad gangen.

Tegningsregler for booking af padel findes på følgende link: https://www.hik.dk/tennis/booking-og-baneinfo/tegningsregler-for-padelbanen/                  

 

Indendørs tennis

Vi har pt. 7 indendørs doublebaner (2 indendørsbaner er ude af drift ind til videre i hele 2023) og 1 indendørs singlebane – alle Hard Court.

 

Baner på kontrakt

I attraktiv spilletid er banerne typisk solgt på kontrakt. Indtægterne fra banekontrakterne er en vigtig del af klubbens økonomi, og flest mulige baner forsøges til en hver tid solgt på kontrakt. Kontrakterne løber så længe kontrakthaver ønsker det og opfylder sine forpligtelser. Opsiger en kontrakthaver sin kontrakt, bliver banen ledig, så andre kan tegne kontrakt på den. Der eksisterer et nøje gennemtænkt regelsæt for fordeling af ledige baner i attraktiv spilletid. En vigtig regel er, at medlemmer der ønsker at bytte fra ikke attraktiv spilletid er højt prioriteret. Kun kontraktshavere der ønsker at bytte fra attraktiv spilletid er højere prioriteret.

Ønsker om overtagelse af indendørskontraktbaner fremsættes på mail til kontoret senest den 15.august. Jo bredere ens ønsker formuleres, des større er sandsynligheden for at det lykkes.

Regelsættet for tildeling af indendørsbanes findes via dette link: https://www.hik.dk/tennis/booking-og-baneinfo/tildeling-af-indendoersbaner/ 

 

Afbookning af kontraktbaner

Kontrakthaverne opfordres til at afbooke sine baner, når de ikke skal bruges, så andre medlemmer får adgang til at booke. Bookes banerne får kontrakthaver 75% af banelejen sat ind på sin bookingsaldo. Baner afbookes af kontrakthaver ved at vedkommende logger på og klikker på den pågældende bane i oversigten, find banen i det vindue der åbnes og vælger afbook bane. Det er super nemt og giver så meget mening for alle.

Som kontrakthaver skal du være opmærksom på at det er dit ansvar, at de der spiller fast på banen alle er medlemmer, og at der også på indendørsbanerne skal forudbetales gæste fee for ”ikke medlemmer” pt. på 100 dkk pr gæst. Mail om gæstedeltagelse på kontraktbaner sendes til kontoret på forhånd. Samme gæst må spille i HIK op til 3 gange på et år

 

Andre forhåndsbookede baner.

Ud over de baner der er solgt på kontrakt, er der generel forhåndsbooket baner til juniortræning om eftermiddagen og til senior elitetræning på baner hverdagsaftener og i weekenden om dagen. Desuden bookes der løbende baner til seniorelite holdkampe lørdage og søndage om dagen - på skift. En enkelt lørdag anvendes banerne til en seniorbreddeturnering. Baner til N2L lægges som udgangspunkt, hvor der er ledige baner.

Breddearrangementerne Vintermix, Herre double, All Girls og Åben Bane er hovedsagelig booket ind på ikke attraktive spilletider – disse baner stilles gratis til rådighed for deltagerne.                     

 

Spil i indendørssæsonen – uden at have banekontrakt

Har man ikke en kontraktbane er det afbookede baner (både i attraktiv spilletid og ikke attraktiv spilletid) samt usolgte baner (i ikke attraktiv spilletid), man har adgang til at booke i løsbooking.

Der udover har man mulighed for at spille med i vores mange fine tilbud til seniorbredden

Nærmere oplysninger om de forskellige breddearrangementer findes via følgende link:

https://www.hik.dk/tennis/spil-tennis-i-hik/senior/           

 

Frivillige

Tilbuddene til seniorbredden styres af vores frivillige tovholdere. Dem sætter vi meget stor pris på. Har man lyst til at hjælpe med, bedes man henvende sig på nr@ninarye.dk                

 

Spisebilletter - 3 styk pr. kontingent

Ud over vores sportslige tilbud har vi også vores dejlige restaurant på 1. sal, der forpagtes af vores alle sammens Berit, som kender de fleste ved fornavn - både børn og voksne - og som selv ikke er helt uerfaren på en tennisbane. Vær opmærksom på at der i dit seniorkontingent er indeholdt tre spisebilletter pr. kontingentperiode til anvendelse i restauranten til en gang dagens ret. Berit kan tjekke i systemet, hvor mange billetter der er tilbage for perioden.

 

Hvor finder du oplysninger om diverse

Generelt bør du kunne finde svar på de fleste spørgsmål på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål, som du ikke får besvaret via vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte tennisformand Bent Jørgensen på tennisformand@hik.dk eller seniorbreddeansvarlig Nina Rye på nr@ninarye.dk. Spørgsmål vedr. juniortennis bedes stillet til vores klubchef Jan Bartram jb@hik.dk.

Oversigt over medlemmer af Tennisudvalget findes via følgende link:

https://www.hik.dk/tennis/om-hik-tennis/organisation/ 

Derudover kan vores medlemsadministrator Anette Fabricius på kontoret kontaktes på kontoret@hik.dk eller på tlf.: 39621428

Kontorets åbningstider er mandag, tirsdag, torsdag kl. 10:30-15:00, samt fredag kl. 10:30-14:00. Onsdag lukket. 

Luk