Menu

ATK - info

ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) er et træningskoncept, hvor træningen tager udgangspunkt i spillernes udviklingsniveau og alder. Det primære formål med ATK er at sikre gode tennisoplevelser for børn og unge. Træningen skal være sjov, udfordrende og udbytterig uanset udviklingsniveau, alder, færdighedsniveau og ambitioner. Med ATK er det desuden Dansk Tennis Forbunds mål at sikre en rød tråd igennem talentudviklingen på tværs af tennisdanmark og de danske tennisklubber.

Play and Stay udgør rammerne for træningen. Play and Stay træningskonceptet er udviklet af det internationale tennisforbund (ITF), hvor spillerne spiller med langsommere bolde på tilpassede baner. Udover at det bliver sjovere og lettere at spille, forbedres spillernes tekniske og taktiske færdigheder også ved at benytte de langsommere bolde på tilpassede baner.

Spilbaseret træning udgør indholdet i træningen. Spilbaseret træning (game based approach) er en international anerkendt træningsmetode, konceptualiseret af ITF, hvor udgangspunktet er at spillerne lærer tennis ved at spille med og mod hinanden i forskellige spil, point- eller kampsituationer, og hvor boldfodringsøvelser kun udgør en mindre del af træningen.


ATK

ATK anbefalinger: Aldersrelateret træningskoncept i tennis (DTF)

Udviklingsniveau

Før puberteten - Den legende fase (6-10 år)
   

Primært fokus

Udviklingsmodel

Sjov

Fundamentals, lære at træne

   

Træningsuger pr. år

Turneringsuger pr. år

40 uger

10-30 kampe

   

Passive hvileuger pr. år

Aktive hvileuger pr. år

12 uger

0 uger

   

Tennistræning i alt pr. uge

Kampe i alt pr. år

2-7 timer

10-30 kampe

   

Fysisk træning pr. uge:

Fysisk træning:

1-3 timer

Legeorienteret Fundamentals (kroppens ABC - Agility, Balance, Coordination)

   
Taktisk træning:

Grundlæggende taktisk træning (banens geometri, de farvede taktiske zoner, de 2 salgretninger)

   
Teknisk træning:

Grundlæggende teknisk træning (greb, fodstilling, svingbane, boldkontakt)

   
Mental træning:

Den sjove og motiverende træning (målsætning, evaluering)

   
Træning/konkurrence i træning:

75/25%

   
Spilbaseret træning/boldfodring:

Overvejende spilbaseret træning

   
Trænerens rolle:

Træneren er engageret og procesfokuseret

   
Proces målsætning:

Kort sigt, langt sigt og kamp/træning

   

Resultat målsætning:

17+

Forventninger til dig:At tennis er din hovedsport hvis turneringsspiller


At du udviser god opførsel på og udenfor banen


At du spiller uden for træning


At du deltager i træningslejre og sociale aktiviteter


At du deltager i UM og TØ


At du deltager i holdturneringer


At du medvirker ved gennemførelse af turneringer i HIK's regi
   
   
Forventninger til forældre: At de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående forventninger

At de bakker din deltagelse op i hold- og individuelle turneringer

Planlægning, tilmelding, transport og lign.

At de aktivt indgår i juniorarbejdet i klubben