Menu

Forældre vejledning

Vision

HIK tennis er en klub, der vægter glæde, fællesskab, udvikling og inklusion højt, således at både vores bredde- og konkurrence spillere har gode rammer for at udvikle sig og nå deres forskellige mål. Det skal ske igennem vores vision som er pejlemærke for alt, hvad vi foretager os i klubben og som handler om at:

Sikre trivsel og udvikling i verdensklasse. Vi løfter i fællesskab for at få det maksimale ud af alles potentiale

 

Udlevelse af visionen

Den måde vi vil udleve vores vision skal ske ved at:

 • der er en tydelig rød tråd for udviklingen afdelingerne imellem
 • være gennemsyret af et højt fagligt niveau i alt hvad vi gør
 • udvikle og tilbyde træning, der er spændende, sjovt, alsidigt, udviklende og intens
 • være en klub, der favner bredt ved at have aktiviteter og arrangementer, der fastholder og udvikler klubben og spillerne
 • møde den enkelte spiller – uanset niveau og ambitioner – med anerkendende og positivt engagement, glæde og respekt. Vi tror på, at man udvikler sig bedst, når man er tryg, og har gode sociale relationer​
 • have dygtige trænere på alle niveauer, der trives og udvikles i jobbet
 • arbejde for, at spillerne også tager ansvar for egen udvikling
 • ikke at være bange for at gå nye veje for at forfølge vores mål, hvilket kræver at vi er åbne og nysgerrige for andre input og ind i mellem eksperimenterende
 • være på forkant med tingene, så vi i god tid får planlagt og koordineret vores aktiviteter.
 • forventningsafstemme og kommunikere med såvel spillere som forældrene, så det ikke står i vejen for det gode samarbejde mellem klubben og medlemmerne
 • kunne rekruttere minimum 2 spillere hvert år til vores elitehold
 • stræbe efter at have kontinuitet blandt trænere, ansatte, bestyrelse og udvalg

 

Som det fremgår af vores udlevelse af visionen er kommunikation og forventningsafstemning en væsentlig faktor i bestræbelserne. Til formålet har vi derfor udarbejdet forskellige tjekpunkter for såvel spillere, forældre og trænere, hvilket beskrives i nedenstående pdf:

Vores fælles engagement

Code of conduct - tennistrænere

Code of conduct - forældre