Menu

Så er det tid til årsmøde i tennisafdelingen

image
28. maj 2021 kl. 12:56

INDKALDELSE TIL HIK ORDINÆRE TENNISMØDE

DEN 21. Juni 2021 KL. 18.00

HIK restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

 

Så er det igen blevet muligt at afholde årsmøde i tennisafdelingen, hvilket vi er rigtig glade for. Desværre begrænses vi stadig lidt af Coronarestriktioner. Grundet forsamlingsloftet (som formodentlig øges til 100 personer d. 11. juni), skal vi derfor bede jer tilmelde jer, såfremt I ønsker at deltage. Tilmelder du dig årsmødes, men bliver forhindret i at deltage bedes du afmelde dig igen. Til – og afmelding sker til Sara-Louise på sl@hik.dk senest søndag d. 20. juni. Vi skal derfor også gøre opmærksom på, at hvis vi kan lukke for tilmelding, hvis vi rammer det maksimale antal deltagere.

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget
  3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand

På valg er følgende:

Elizabeth Porsing – Tennisformand - modtager genvalg

Christoffer Kønigsfeldt – Senioreliteafdelingsformand – modtager ikke genvalg. HIK foreslår valg af Kaj Folmer Nielsen

  1. Valg af medlem til HIKs hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK

På valg er følgende:

Per Klitgård Poulsen – medlem af HIK´s hovedbestyrelse – modtager genvalg

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

 

Kandidater til valg i forbindelse med tennisudvalget samt HIK´s hovedbestyrelse skal melde deres kandidatur til tennisformanden senest 2 uger før det ordinære tennismøde for at være valgbare jf. §5 & §6 i forretningsorden for Tennis.