Menu

Endelig dagsorden til HIK's ordinære tennismøde d. 21. juni kl. 18.00

image
08. juni 2021 kl. 18:39

ENDELIG DAGSORDEN TIL HIK ORDINÆRE TENNISMØDE
DEN 21. Juni 2021 KL. 18.00
HIK restaurant, Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup

Grundet forsamlingsloftet (som formodentlig øges til 100 personer d. 11. juni), skal vi bede jer tilmelde jer, såfremt I ønsker at deltage. Tilmelder du dig årsmødes, men bliver forhindret i at deltage bedes du afmelde dig igen. Til - og afmelding sker til Sara-Louise på sl@hik.dk senest søndag d. 20. juni. Såfremt vi bliver mere end 100 deltagere, vil mødet blive afholdt i Maglegårdshallen på Bregnegårdsvej 25, 2900 Hellerup, hvor vi kan være flere samlet.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Tennisformandens beretning, herunder orientering om HIK og tennisafdelingens økonomi og kommende budget

3. Valg af medlemmer til tennisudvalget, herunder valg af tennisformand

Tennisformand

Følgende to kandidater stiller op til valg:

- Elizabeth Porsing – nuværende formand

- Ulla Theil

Senioreliteafdelingsformand

Christoffer Kønigsfeldt – Modtager ikke genvalg. HIK foreslår valg af Kaj Folmer Nielsen

4. Valg af medlem til HIK´s hovedbestyrelse jf. § 11, stk. 3 i Love for HIK

På valg er følgende:

- Per Klitgård - medlem af HIK´s hovedbestyrelse - modtager genvalg og vælges for en valgperiode på to år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater


- Søren Smedegaard - formand for HIK- modtager genvalg og vælges for en valgperiode på ét år. Der er ikke indkommet øvrige kandidater

5.  Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

6.  Eventuelt

 

 

HIK d. 8. juni 2021 

Sara-Louise Fredshavn Geertsen
kommunikationsansvarlig