Menu

Formanden har ordet: Strategi 2025

image
Kim Meurs-Gerken
26. november 2020 kl. 17:58
Faciliteter, frivillighed og fællesskab. Få en introduktion til HIK Fodbolds strategi frem mod 2025 fra fodboldformand, Kim Meurs-Gerken.

Kære HIK'er

Vinteren er over os, og trods masser af udfordringer pga. Corona, har vi fået gennemført en fin sæson, hvor stort set alt er forløbet som det plejer – stor tak til trænere og ledere samt til jer som spillere og forældre for at være med til at få tingene til at gå op i en højere enhed. Desværre vil Corona fortsat have en stor indflydelse på fodbolddagligdagen, så vi skal fortsat bede om forståelse og respekt af de retningslinjer, som vi skal efterleve for at kunne fungere som fodboldklub.

HIK mod 2025:

I ledelsen har endelig fået afsluttet vores strategiarbejde for HIK-missionen frem mod 2025, herunder fået færdiggjort vores nye website, hvor du læser denne nyhed – www.fodbold.hik.dk

Vi vil være en 100% pige/drenge mand/kvindeklub både på bredde- og på talentsiden. Vi skal være klubben med et førsteklasses læringsmiljø med moderne principper og metoder, som tager udgangspunkt i vores 4 værdier; fællesskab, glæde, udvikling og vilje.

Samtidig med at vi skal gøre vores talentafdeling på drengesiden endnu bedre, så skal vi bruge erfaringerne derfra til at opbygge et tilsvarende set-up på pigesiden, så vi kan opnå en pigelicens og på sigt få et damesenior i 1. division – uden at dette skal gå ud over vores breddetilbud. Ja, vi tror på, at vi både kan blæse og have mel i munden.

Hvordan gør vi så det?

  • Større organisation – første skridt er taget med faste afdelingsledere men vi skal have flere frivillige til at udføre opgaverne i vores opgaveudvalg – Så kom og spørg, hvad du kan bidrage med!
  • Øget fokus på udvikling af trænere flere trænerkurser, inspirationsture i ind- og udland, øget sparring ml. trænerne, løbende investering i trænerudstyr
  • Styrkelse af værdigrundlag og fællesskab – med udgangspunkt i vores 4 kerneværdier skal vi være en stærk kulturbærer, der skaber hele mennesker og ikke kun gode fodboldspillere. Dette vil bl.a ske ved fællesdeltagelse i stævner for både piger og drenge på tværs af årgangene. Vi hylder mangfoldighed og gensidig respekt, hvorfor der er planlagt DIF-kursus for alle trænere omkring forebyggelse af krænkende adfærd.
  • Øget kommunikation og større synlighed - Ny fodbold website http://fodbold.hik.dk/ som giver mulighed for løbende at følge med i kampe og andre aktiviteter og selv lægge nyheder, billeder og resultater op på siden
  • Bedre faciliteter – Gentofte Kommune har bevilliget penge til lys på bane 1 og arbejdet forventes at gå i gang i 1 kvartal 2021, vi starter i uge 43 med at indtage to tennisbaner, som er lavet om til kunststofbaner, vi starter ombygning af Maglegårdshallen for at få bedre faciliteter, etablering af 1. sal og terrasse i marts 2021 – forventet byggeperiode 10 måneder, omlægning af banen på Gentofte Sportspark – næste skridt bliver udvikling af bane 3 – Vi har brug for gode idéer, input og sponsorer.
  • HIK – en forening og en forretning – Vi skal skabe rammerne for et meningsfyldt fællesskab, som både styrker HIK som forening men også skaber en bedre forretning. Vi ønsker, at HIK skal være det moderne forsamlingshus med alskens aktiviteter, lektiecafé, e-sport, workspace, mentorordninger mv. HIK skal være det sted, hvor vi både kan samles om det sociale og netværke. Første skud på stammen bliver introduktion af forældrefodbold – mere følger herom på vores nye website

Det er en ordentlig mundfuld, men vi tror på, at det kan lykkes. Det kræver hårdt arbejde - ikke kun fra os som ledelse og vores trænere - men fra en masse frivillige for at sikre, at vi fortsat kan være den bedste og største pige- og drenge fodboldklub i Gentofte.

Strategi 2025 i sin helhed kan du læse her. 

Tirsdag d. 5. januar holder Fodboldudvalget online nytårskur, hvor vi fortæller mere om strategien frem mod 2025. Tilmeld dig her - så sender vi et link til at være med senere. 

Opråb:

Meld dig på banen med gode ideer, sponsorater, arbejdstid mv. Nogle få timer af din tid hver måned kan være med til at sikre, at HIK-missionen føres ud i livet. Henvend dig til dit barns træner, holdleder, til én af vores ansatte, som du kan finde her - eller undertegnede kmg@hik.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Kim Meurs-Gerken

Fodboldformand